Vinkulácia

Vinkulácia je blokácia všetkých peňažných prostriedkov na účte v banke v prospech banky alebo iného finančného subjektu. Ide o viazanie plnenia v prospech veriteľa.