Výdavky

Sú to akékoľvek náklady spojené s finančným chodom, napríklad platby za produkty, služby alebo ľubovoľný spotrebný tovar. Výdavky súvisia aj s nákupom majetku.