Zabezpečenie úveru

Je to spôsob ako dokáže poskytovateľ úveru zminimalizovať finančnú stratu v prípade, ak by klient nebol schopný uhrádzať splátky podľa dohodnutých podmienok. Poskytovateľ úveru môže vďaka takémuto zabezpečeniu uplatniť svoje právo na náhradu voči dlžníkovi alebo tretej osebe, ktorá sa zaručila za riadne a včasné splácanie.

Úver je možné zaistiť peňažne, ale omnoho častejším prípadom je nepeňažné zabezpečenie, ktoré sa vykonáva prostredníctvom založenia nehnuteľnosti, práv, cenných papierov či ručením.