Zmenka

Zmenka je cenný papier obsahujúci zákonom predpísané náležitosti, z ktorej právoplatnému majiteľovi vyplýva právo na zaplatenie peňažnej pohľadávky v nej uvedenej, ktorú má voči tomu, kto na túto listinu napísal svoje záväzkové vyhlásenie a sám ho podpísal.

Zmenka musí byť napísaná presne v predloženej forme a mala by obsahovať konkrétne údaje.