Zmluvné podmienky

Podmienky ustanovené predajcom, ktoré sú zapísané v zmluve a vypovedajú o všetkých potrebných náležitostiach týkajúcich sa obchodného vzťahu. S týmito podmienkami musí byť klient oboznámený ešte pred podpísaním zmluvy a podľa zákona je povinné, aby im porozumel a následne s nimi súhlasil prostredníctvom podpisu.