Viete kde získate hypotéku s možnosťou mimoriadnej splátky?

Ľudí splácajúcich hypotéku by určite zaujímalo, akým spôsobom si môžu znížiť pravidelné mesačné splátky, prípadne ako sa dá skrátiť doba splácania úveru. Jednou z možností, ako toto dosiahnuť je využiť službu mimoriadnej splátky.

Hypotéka na kusy

Rozbite svoju hypotéku mimoriadnými splátkami

Hlavným rozdielom medzi klasickou mesačnou splátkou a mimoriadnou splátkou je ten, že u klasickej splátky síce splácate istinu, ale značnú časť splátky tvoria aj úroky. Naopak pri mimoriadnej splátke splácate iba istinu.

Ponuky bánk sú prípad od prípadu odlišné, no všade platí, že pomocou mimoriadnej splátky je možné úver splatiť buď to celý, alebo iba jeho časť. Mimoriadnu splátku, alebo celé splatenie úveru bez poplatkov musia zo zákona poskytovať všetky banky v období, keď sa mení úroková sadzba úveru.


Hľadáte hypotéku s možnosťou mimoriadnej splátky?

Porovnajte si ponuky všetkých bankových spoločností na Slovensku s úrokom za hypotéku od 1,69 %. Stačí vyplniť našu hypokalkulačku: 

Finvia Hypokalkulačka
HYPOTÉKA PRE MLADÝCH SO ŠTÁTNYM PRÍSPEVKOM

Väčšina bánk na hypotekárnom trhu však ponúka mimoriadne splátky bez poplatkov aj v období, keď fixácia úveru nekončí. Možnosť takejto mimoriadnej splátky musí byť vopred dohodnutá v zmluve o úvere. Väčšinou ide iba o splátku určitej časti úveru, no aj takáto malá časť vám môže výrazne znížiť úverové zaťaženie. V prípade, že máte možnosť ušetriť si nejaké peniaze navyše, určite nad možnosťou mimoriadnej splátky pouvažujte.

Našetrené drobné mince

Použite ušetrené peniaze na mimoriadnu splátku

Banky ponúkajú mimoriadnu splátku úveru najčastejšie iba raz do roka a zvyčajne do 20% z celkovej hodnoty nesplateného dlhu. Informácie o mimoriadnych splátkach sa dočítate v zmluve o úvere, prípadne ich môžete nájsť aj v cenníkoch jednotlivých bánk. Ak by ste chceli vykonať mimoriadnu splátku mimo obdobia fixácie a splátku vyššiu ako je zmluvne dohodnutá bezplatná mimoriadna splátka, museli by ste za túto splátku zaplatiť 4 až 5% z výšky splátky ako poplatok za predčasné sptatenie.

Po splatení mimoriadnej splátky sú dve možnosti ako môže banka upraviť úver :

  • Banka zníži sumu mesačnej splátky , doba splácania a úroková sadzba sa pritom nezmení.
  • Banka ponechá výšku mesačnej splátky a skráti obdobie splácania. O túto možnosť však treba dodatočne v banke požiadať a nie všetky banky ju poskytujú.

unicredit_logo_hypotekaUniCredit banka bezplatné mimoriadne splátky ponúka do výšky 20% zostatku istiny a to raz do roka. V prípade, že klient má záujem mimoriadnu splátku realizovať mimo obdobia ukončenia fixácie, za splátku bude musieť zaplatiť poplatok 5% z realizovanej splátky, nie však menej ako 166 EUR.

mBank - hypotékaU spoločnosti mBank je mimoriadna splátka dostupná a to do výšky 20% z hodnoty úveru ročne. Táto splátka je realizovaná zadarmo. Veľkou výhodou mBanky je, že si túto splátku môžete samostatne realizovať v internet bankingu a nemusíte banku na toto upozorňovať. Banka automaticky po obdŕžaní splátky upraví výšku doteraz plateného mesačného poplatku. Úroková sadzba a ani doba splácania sa týmto nemení. V prípade, že budete mať záujem ponechať si výšku splátky a skrátiť si dobu splácania, budete o to musieť požiadať priamo v banke. Za takúto zmenu si už banka účtuje poplatok 100 EUR za vytvorenie dodatku ku zmluve.

Slovenská sporiteľňa - logoAj Slovenská Sporiteľňa poskytuje možnosť bezplatnej mimoriadnej splátky a to do výšky 20% z istiny. Táto splátka sa však môže realizovať až jeden rok po uzatvorení zmluvy o úvere. O mimoriadnu splátku je nutné požiadať písomne priamo v banke.

Finančné produkty Fio bankyVo Fio banke je služba mimoriadna splátka individuálne volená klientom pri uzatváraní zmluvy o úvere. Klient má možnosť využiť mimoriadnu splátku maximálne do výšky 20% z istiny a to raz ročne. Táto služba je poskytovaná zdarma.

otp_logoU OTP banky je taktiež mimoriadna splátka maximálne 20% z istiny jedenkrát ročne bez poplatkov. O mimoriadnu splátku musí klient požiadať písomne v banke. Mimoriadna splátka bude vykonaná ku dňu anuitnej splátky a jej splatením sa znížia mesačné splátky, úroková sadzba a doba splácania sa však nemení.

Sberbank - logoU Sberbank môže klient využiť mimoriadnu splátku bez poplatkov raz ročne do výšky 20% z istiny. Ďalšiu možnosť mimoriadnej splátky bez poplatkov majú klienti už len v období ukončenia fixácie.

VÚB banka - logoMimoriadna splátka do výšky maximálne 20% istiny je aj u VÚB banky. Podobne ako u ostatných bánk aj v tomto prípade je splátka bez poplatkov. Takáto možnosť mimoriadnej splátky musí byť uvedená v zmluve o úvere. O mimoriadnu splátku musí klient požiadať písomne a to priamo v banke.

V TatrTatra Banka - logoa Banke máte možnosť požiadať jeden krát za rok o splatenie mimoriadnej splátky a to až do výšky nesplatenej časti úveru. O túto splátku môžete požiadať až po splatení 12-tich splátok. Na základe žiadosti o mimoriadnu splátku vám banka určí termín na zaplatenie splátky. Je možné takisto požiadať o ponechanie výšky splátky a o zmenu doby splácania úveru. Pri úvere od Tatra banky máte možnosť dohodnúť si v zmluve, prípadne neskôr v dodatku ku zmluve, takzvané zrýchlené splácanie. Pri tomto splácaní máte možnosť vykonať raz do mesiaca extra splátku a to do výšky maximálne 3-násobku mesačnej splátky.

ČSOB - logo - hypotékaV ČSOB banke môžete využiť možnosť mimoriadnej splátky do výšky 20% istiny raz ročne bez poplatkov, ak má túto možnosť klient uvedenú v zmluve o úvere. Minimálna výška splátky musí byť 1000 EUR. O splatenie mimoriadnej splátky musí klient požiadať písomne priamo v banke. Za splnenia určitých podmienok svojim klientom banka ponúka možnosť využiť mimoriadnu splátku do výšky 1,5% istiny raz mesačne takisto bez poplatku. Minimálna mimoriadna splátka však musí byť vyššia ako 200 EUR.

Prima banka logo.Prima banka poskytuje bezplatnú mimoriadnu splátku, prípadne celé splatenie úveru, iba v období ukončenia fixácie. V prípade vykonania splátky mimo ukončenia obdobia fixácie si banka účtuje poplatok 5% z mimoriadnej splátky úveru, minimálne však 300 EUR.

Moznosti mimoriadnych splatok

Mimoriadna splátka je výhodná najmä na začiatku úverového vzťahu. Je to hlavne preto, že v prvých rokoch čerpania hypotéky tvoria väčšiu časť mesačných splátok najmä úroky. Istina sa na začiatku spláca pomalšie. Preto aj výška pôžičky na začiatku klesá pomaly. Ku koncu je to už o niečo rýchlejšie. Využitím mimoriadnej splátky by ste sa mali snažiť najmä o zníženie výšky zaplatených úrokov. V posledných rokoch, keď sa už životnosť úveru blíži ku koncu, mimoriadne splátky nemajú veľký význam, keďže väčšia časť úrokov úveru je už splatená.

Ľudia zisťujú možnosti

Mnoho ľudí nevie o možnosti mimoriadnej splátky

Mnoho klientov možnosť mimoriadnej splátky nevyužíva aj keď túto možnosť majú. Z predchádzajúcich údajov je zrejmé, že väčšina bánk ponúka minimálne raz do roka možnosť splatiť aspoň 20% z celkovej dlžnej sumy. Takáto splátka môže buď znížiť doteraz platené mesačné splátky, prípadne ak o to požiadate v banke, môže znížiť dobu splácania úveru. Ak teda máte záujem o jednu z týchto možností a máte aj nejaké peniaze navyše, mimoriadna splátka je presne to čo hľadáte.

Hľadáte hypotéku s možnosťou mimoriadnej splátky?

Porovnajte si ponuky všetkých bankových spoločností na Slovensku s úrokom za hypotéku od 1,69 %. Stačí vyplniť našu hypokalkulačku: 

Finvia Hypokalkulačka
HYPOTÉKA PRE MLADÝCH SO ŠTÁTNYM PRÍSPEVKOM
Bez reakcí

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *