Kontokorentný úver – čo presne je a aké sú jeho (ne)výhody

Raz za čas sa každému z nás môže stať, že potrebuje peniaze, no do výplaty chýba ešte pár dní a my nemáme možnosť vybrať si z bankomatu už ani cent. Mnohí ľudia si požičajú od rodiny alebo priateľov, no iní takéto osoby vo svojom okolí mať nemusia.

Ak nemáte dôveru ku klasickým bankovým alebo nebankovým poskytovateľom pôžičiek, prípadne nemáte záujem starať sa o vybavovanie spotrebiteľských úverov, máme pre Vás riešenie.

Riešením náhleho, ale krátkodobého finančného deficitu sa môže stať kontokorentný úver (kontokorent). Čo kontokorent je, ako funguje a ako sa k nemu dostanete, zistíte v našom dnešnom článku.

Neobmedzujte sa zostatkom na účte

Kontokorentný úver možno nazvať aj ako povolené prečerpanie peňazí na účte. Wikipedia definuje kontokorent nasledovne:

 Kontokorentný úver je kombináciou vkladového a úverového účtu. Klient má v komerčnej banke otvorený bežný účet a k nemu má schválený tzv. úverový rámec (suma, do výšky ktorej môže klient čerpať úver). Pokiaľ má účet kladný zostatok ide o bežný účet, pokiaľ má záporný zostatok ide o úverový účet.“

Táto definícia teda vysvetľuje, že najprv je nutné mať založený bežný bankový účet. Pokiaľ váš aktuálny účet nie je kontokorentný, môžete navštíviť pobočku banky a požiadať o zmenu vášho účtu na kontokorentný. Druhou možnosťou je zriadiť si úplne nový bankový účet s tým, že pri jeho vybavovaní budete žiadať o to, aby sa jednalo o kontokorent.


Pokiaľ na vašom účte máte prostriedky a s peniazmi aktívne manipulujete (platby, výbery, prevody) bude sa tento účet správať ako bežný bankový účet.

Akonáhle však na vašom účte dôjde k vyčerpaniu všetkých prostriedkov a zostatok tak bude 0,- euro, sprístupní sa vám možnosť peniaze vyberať aj naďalej. Všetky pohyby, ktoré po vyčerpaní vašich vlastných prostriedkov na účte uskutočníte, sa stávajú predmetom kontokorentného úveru.

Sloboda kontokorentného úveru je však iba zdanliváKontokorentný úver

S kontokorentom je nutné narábať opatrne. Nie je vhodný úplne pre každého a pozor by si na neho mali dať najmä klienti bánk s nižšou finančnou gramotnosťou. Banky totiž kontokorenty ponúkajú veľmi rady. Predstavte si napríklad dieťa alebo mladého človeka, ktorý si nie je úplne vedomý, ako tento systém funguje. Peniaze na účte síce mať nebude, ale aj napriek tomu mu bankomat bude stále „sypať“ peniaze. V takom prípade je človek, ktorý nevníma alebo si nevie predstaviť následky neuváženého vyberania, zaslepený vidinou jednoduchého získania peňazí a prestáva byť obozretný.

Mnoho ľudí už doplatilo na neprimerané vyberanie a stali sa tak dlžníkmi s exekúciami „na krku“. Preto odporúčame rozmyslieť si, či napr. svojim deťom založíte účet s možnosťou prečerpania.

Získanie kontokorentného úveru

Banku alebo iného poskytovateľa nebude v tomto prípade zaujímať, či ste evidovaní v registroch dlžníkov a iných zoznamoch neplatičov. Posudzovaní budete na základe vašich aktivít na účte.

Je jednoduchšie, pokiaľ žiadate o kontokorent v banke, ktorej klientom ste boli aj doposiaľ. Má totiž dokonalý prehľad o vašom cash-flow, a teda pohyboch alebo aktivitách na účte. Pod pojmom cash-flow rozumieme všetky činnosti, ktoré so svojim účtom vykonávate. Sú to prichádzajúce platby (mzda, príspevky, dôchodok a iné), odchádzajúce platby (inkaso, splátky, platby, výbery atď.) a všetky prevody na účtoch vnútri a mimo Vašej banky.

Pokiaľ ste si pre žiadosť o kontokorent vybrali inú banku, než ste mali doteraz, nová od vás pravdepodobne žiadať presunúť všetky vaše prostriedky na váš nový účet a vyžiada si aj výpisy z predošlého účtu starej banky.

Pokiaľ je však váš účet „mŕtvy“ a nepripísali sa na neho počas viacerých mesiacov nijaké príjmy, žiadosť o úver vám pravdepodobne nebude odsúhlasená.

Koľko mi banka vlastne požičia?

Na túto otázku nemožno odpovedať presne, nakoľko každý má iné príjmy a inú históriu pohybov na účte. Vo všeobecnosti však možno tvrdiť, že minimum nie je stanovené a maximum je približne 2-násobok vášho mesačného príjmu. V prípade, že vaša pravidelná mzda je 450 €, nesnažte sa z bankomatu vytiahnuť 15 000 €. Kontokorent vám sprístupní maximálne sumu okolo 1 000 €.

Treba však zdôrazniť, že banky ku klientom a ich potrebám pristupujú individuálne a zväčša sa snažia vyhovieť vaším potrebám. Informujte sa u tej svojej.

Ako často môžem účet prečerpať?

Opätovné prečerpanie úveru vám bude sprístupnené až po úhrade úveru spolu s úrokmi. Dávajte si pozor na prečerpanie limitu. Prečerpanie stanoveného kontokorentu jej pokutované vysokým percentom z hodnoty celkového prečerpania, preto si vždy strážte aktuálny stav na účte.

Kontokorent

Úroky kontokorentného úveru

Laikovi by sa kontokorentný úver mohol javiť ako veľmi výhodný a to najmä vtedy, keď si nedostatočne preštuduje svoju úverovú zmluvu. Klienti často nadobudnú pocit, že nakoľko manipulujú so svojím účtom, manipulujú zároveň so svojimi peniazmi. To však nie je pravda, pretože každé prečerpanie účtu už je hradené z peňazí banky a tvrdenie, že vám dnes nikto nedá nič zadarmo, je snáď novodobým slovenským mottom.

Výška úrokov sa líši od poskytovateľa k poskytovateľovi, kvôli čomu odporúčame informovať sa u nich jednotlivo.

Existujú zabezpečené kontokorentynezabezpečené kontokorenty. Pod zabezpečeným kontokorentným úverom rozumieme, že máte čím ručiť, pokiaľ nie ste schopní úver splatiť. To sa stane v prípade, že na váš účet dlhodobo nebude pripísaný žiaden vklad. Doba, resp. lehota, ktorú vám banka poskytne na splatenie svojho dlhu, závisí iba od nastavenia tejto lehoty v zmluve.

Nakoľko pri zabezpečenom kontokorente máte čím ručiť, úver je nižší, než pri nezabezpečenom a v priemere sa pohybuje medzi 4 – 10 % ročne.

Pri nezabezpečenom kontokorente treba počítať s vyšším úrokom, nakoľko pre banku predstavujete väčšie riziko. Úrok sa pohybuje od 10 do niečo cez 20 %.

Výhodou je, že úrok sa platí až po uplynutí dlhšej doby (tá je opäť súčasťou zmluvnej dohody). Máte teda dostatok času na získanie peňazí a včasné splatenie úrokov. Samozrejme, za predpokladu, že bude na Váš účet pripísaná aj hodnota prečerpaných peňazí.

Výhody kontokorentu

 • Bez dokazovania účelu. Narábate akoby s vlastnými peniazmi.
 • Rýchle získanie peňazí. Nepotrebujete žiadať o pôžičku a čakať na jej odsúhlasenie. Peniaze si iba vyberiete.
 • Bez starostí so splácaním. Dlh sa automaticky uhrádza z prichádzajúcich platieb. Dbajte však na to, aby na účet platby prichádzali a účet „nebol mŕtvy“.
 • Istota pri trvalých platbách. Vaše trvalé príkazy budú v bezpečí aj pri momentálnej absencii peňazí na účte.

Nevýhody kontokorentu

 • Nutnosť mať aktívny účet (cash-flow – pohyby na účte)
 • Vysoký úrok pri nezabezpečenom úvere.
 • Žiadna bezúročná doba. Úver sa začína úročiť okamžite po jeho vzniku.
 • „Lákadlo“ pre neskúsených užívateľov bankových účtov.

Záver

Možnosť prečerpať prostriedky na účte sa nám javí ako šikovný pomocník v niektorých životných situáciách. Pokiaľ máte o takýto typ účtu záujem, spýtajte sa vo svojej banke, nakoľko väčšina z nich ho má vo svojom produktovom portfóliu (Slovenská sporiteľňa, Tatra banka, ČSOB, VÚB, mBank, Poštová banka a mnohé ďalšie).

Radi by sme vás ale upozornili, že sa na kontokorent dá veľmi ľahko privyknúť, čím sa človek môže dostať do čoraz väčších a väčších dlhov. Keď sa k ním pripočíta pokuta za nepovolené prečerpanie limitu alebo oneskorenej úhrady úveru, môžete sa dostať do problémov so splatením.

Prečerpávajte preto s rozvahou a pozornosť venujte aj svojim deťom, pokiaľ ste im zriadili účet s možnosťou prečerpávania.

Komentáre
 1. 6 rokov
 2. 7 rokov
 3. 8 rokov

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *