Presný návod, kde a ako uzatvoriť PZP pri kúpe auta

Na základe údajov z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o počte evidovaných vozidiel na SR je na našich cestách v súčasnosti vyše 2 843 800 áut. Oproti minulému roku to predstavuje nárast o vyše 118 260 áut (niečo cez 4 %), čo je neuveriteľné číslo. Pozrime sa teda na to, kde a ako je potrebné uzatvoriť PZP motorových vozidiel a zodpovedajme si na najčastejšie otázky pri jeho uzatváraní.

Denne sa uzatvorí veľké množstvo PZP.

Denne sa uzatvorí veľké množstvo PZP.

Čo hovorí zákon – kto musí uzatvoriť PZP

Podľa zákona č.381/2001 Z.z. Zákon o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla má povinnosť uzavrieť PZP (§ 3):


 • držiteľ motorového vozidla zapísaný v dokladoch,
 • osoba, na ktorú bola držba motorového vozidla prevedená,
 • vlastník motorového vozidla alebo jeho prevádzkovateľ,
 • pokiaľ je na motorové vozidlo uzatvorená nájomná zmluva s právom kúpy prenajatej veci, povinnosť uzavrieť zmluvu má nájomca.

Kedy je potrebné uzatvoriť PZP

Pokiaľ vám teda vznikne povinnosť uzatvoriť PZP, ste povinný uzavrieť zmluvu najneskôr v prvý deň použitia motorového vozidla.

Ako sa dá uzatvoriť PZP

Povinné zmluvné poistenie sa dá uzatvoriť na Slovensku 3 rôznymi spôsobmi – online, osobne na pobočke alebo prostredníctvom finančného sprostredkovateľa. Poďme si bližšie rozobrať jednotlivé spôsoby uzatvorenia PZP spolu s výhodami a nevýhodami.

Online

V dnešnej dobe je možné ľahké a pohodlné uzatvorenie online PZP z pohodlia domova. Na Slovensku poskytuje PZP v súčasnosti 10 poisťovní a vy si môžete PZP porovnať pomocou online kalkulačky PZP na našej stránke.  Stačí vyplniť potrebné údaje a získate prehľad jednotlivých ponúk.

Zmluva nadobúda platnosť úhradou poistného a vy nepotrebujete nič podpisovať ani zasielať. Na zadaný email vám bude zadaný návrh zmluvy spolu s bielou kartou, ktorá predstavuje doklad o zaplatení PZP pomocou ktorého sa preukážete pri prihlásení vozidla. Originál dokumentov vám bude zaslaný poštou v priebehu jedného mesiaca.

Uzatvorenie PZP online má výhodu predovšetkým v pohodlnosti, kedy dokážete uzatvoriť PZP do menej ako 30 minút. Čo všetko ovplyvňuje konečnú cenu PZP sme rozobrali v predchádzajúcom článku.

Osobne na pobočke

Osobne môžete uzatvoriť PZP na pobočke jednotlivých poisťovní, kde sa zároveň môžete informovať o PZP:

Finančný sprostredkovateľ

Finančný sprostredkovateľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá v rámci svojich činností poskytuje aj informácie, odbornú pomoc a odporúčania klientovi na účel uzavretia, zmeny alebo ukončenia zmluvy o poskytnutí finančnej služby, kam sa zaraďuje aj PZP. Finančný sprostredkovateľ je však medzi ľuďmi veľmi citlivou témou a pri výbere je potrebné pristupovať opatrne.

Šetrite svoj čas! Pomocou online kalkulačky získate kompletný prehľad a možnosť uzatvorenia PZP do 30 minút.

Nasledovné prihlásenie motorového vozidla

So zaplatením PZP vybavíte prihlásenie vozidla na jednom z príslušných dopravných inšpektorátov:

Kraj Dopravný inšpektorát Adresa Tel. kontakt
Bratislavský KR PZ Bratislava Špitálska 14, 812 28 Bratislava 0961 01 1111
Bratislavský OR PZ Bratislava I Lermontovova 1, 814 13 Bratislava 0961 03 1530, 1533
Bratislavský KDI PZ Bratislava II Osvetová 4, 827 49 Bratislava 0961 03 2530
Bratislavský KDI PZ Bratislava III Vajnorská 25, 832 56 Bratislava 0961 03 3530, 3501
Bratislavský KDI PZ Bratislava IV M. Sch. Trnavského, 844 22 Bratislava 0961 03 4530
Bratislavský KDI PZ Bratislava V Nám. Hraničiarov 1/b, 852 42 Bratislava 0961 03 5530
Bratislavský OR PZ Malacky Zámocká 5, 901 01 Malacky 0961 51 3521
Bratislavský OR PZ Pezinok Šenkvická 14, 902 01 Pezinok 0961 52 3521
Bratislavský OR PZ Senec Hollého 8, 903 01 Senec 0961 53 3521
Trnavský KR PZ Trnava Kollárova 31, 917 02 Trnava 0961 10 1111
Trnavský OR PZ Trnava Starohájska 3, 917 01 Trnava 0961 10 3543
Trnavský OR PZ Piešťany Krajinská 5, 921 01 Piešťany 0961 14 3550
Trnavský OR PZ Hlohovec Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec 0961 13 3583, 3584
Trnavský OR PZ Dunajská Streda Múzejná 231/6, 929 01 Dunajská Streda 0961 11 3531, 3532, 3533
Trnavský OR PZ Galanta Hlavná 13, 924 52 Galanta 0961 12 3540, 3541, 3542, 3543
Trnavský OR PZ Senica Moyzesova 1, 905 01 Senica 0961 15 3531, 3532
Nitriansky KR PZ Nitra Piesková 32, 949 01 Nitra 0961 30 1111
Nitriansky OR PZ Nitra Nábrežie Mládeže 1, 949 01 Nitra 0961 30 1111
Nitriansky OR PZ Zlaté Moravce Sládkovičova 8, 953 01 Zlaté Moravce 0961 36 3705
Nitriansky ODI OR PZ Komárno Záhradnícka 6, 945 01 Komárno 0961 31 1111 (spojovateľka na OR PZ)
Nitriansky ODI OR PZ Levice Ľudovíta Štúra 51, 934 01 Levice 0961 32 1111
Nitriansky ODI OR PZ Nové Zámky Slovenská ul. 6, 940 02 Nové Zámky 0961 33 1111
Nitriansky ODI OR PZ Šaľa Hlavná 2, 927 01 Šaľa 0961 30 1111
Nitriansky ODI OR PZ Topoľčany Nám. Ľudovíta Štúra 1738, 955 01 Topoľčany 0961 35 1111
Trenčiansky KR PZ Trenčín Jilemnického 1 , 911 42 Trenčín 0961 20 1111
Trenčiansky OR PZ Trenčín Kvetná 7, 911 42 Trenčín 096120 1111
Trenčiansky OR PZ Nové mesto nad Váhom ul. Hviezdoslavovu 39, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 096124 3101
Trenčiansky OR PZ Bánovce nad Bebravou Školská 769/27 , 957 01 Bánovce nad Bebravou 096121 3755, 038 7601820
Trenčiansky OR PZ Prievidza M.Mišíka 11, 971 66 Prievidza 096127 1111
Trenčiansky OR PZ Partizánske Februárova 651 / 7, 958 01 Partizánske 096125 3755
Trenčiansky OR PZ Považská Bystrica Kukučínova 186, 017 01 Považská Bystrica 096126 1111
Banskobystrický KR PZ Banská Bystrica Ul. 9. mája 1, 974 01 Banská Bystrica 0961 60 1111
Banskobystrický OR PZ Banská Bystrica Štefánikovo nábrežie 7, 974 01 Banská Bystrica 0961 60 1111 (spojovateľka na OR PZ)
Banskobystrický OR PZ Brezno Mostárenská 13, 977 01 Brezno 0961 62 1111 (spojovateľka na OR PZ)
Banskobystrický OR PZ Lučenec Ul. Dr. Vodu 1, 984 01 Lučenec 0961 65 1111 (spojovateľka OR PZ)
Banskobystrický OR PZ Poltár Ul. Kanadská 229, 987 01 Poltár 0961 65 3902, 047/422 3333
Banskobystrický OR PZ Veľký Krtíš Ul. Banícka 20, 990 01 Veľký Krtíš 0961 69 1113
Banskobystrický OR PZ Rimavská Sobota Ul. P. Hostinského 2, 979 01 Rimavská Sobota 0961 68 1111
Banskobystrický OR PZ Revúca Ul. Priemyselná 305/9, 050 01 Revúca 0961 67 3155
Banskobystrický ODI OR PZ Zvolen Bystrický rad 25, 960 01 Zvolen 0961 63 3501
Banskobystrický Vys. pracovisko Detva Záhradná 854/15, 962 12 Detva 0961 63 3900, 045/545 5333
Banskobystrický Vys. pracovisko Krupina Kalinčiakova 881/47, 963 01 Krupina 0961 63 3501 (spojovateľka OR PZ Zvolen)
Banskobystrický OR PZ Žiar nad Hronom Chrásteka 123, 965 01 Žiar n. Hronom 0961 64 3501
Banskobystrický Vys. pracovisko Žarnovica Bystrická 53, 966 81 Žarnovica 0961 64 3902, 045/681 2334
Banskobystrický Vys. pracovisko Banská Štiavnica Ul. Križovatka 4, 969 01 Banská Štiavnica 0961 64 3901, 045/692 1158
Žilinský KR PZ Žilina Kuzmányho 26, 010 01 Žilina 0961 40 1111
Žilinský OR PZ Čadca Palárikova 977/25, 022 19 Čadca 0961 42 3101
Žilinský OR PZ Dolný Kubín Bysterecká 2067/5, 026 21 Dolný Kubín 0961 43 3101
Žilinský OR PZ Liptovský Mikuláš Ul. Školská 122/2, 031 01 Liptovský Mikuláš 0961 45 3705
Žilinský OR PZ Martin Novomeského 34, 036 01 Martin 0961 46 3101 (spojovateľka na OR PZ)
Žilinský OR PZ Ružomberok Námestie Slobody 1, 034 01 Ružomberok 0961 48 3101
Žilinský OR PZ Žilina Ul. Veľká okružná 31, 010 01 Žilina 0961 40 3533, 3553, 3554
Košický KR PZ Košice Kuzmányho 8, 041 02 Košice 0961 91 1111
Košický OR PZ Košice Rampová 7, 040 81 Košice 09619 11111
Košický OR PZ Košice – okolie Trieda SNP 35, 040 11 Košice 09619 33101
Košický OR PZ Michalovce Hollého 46, 071 01 Michalovce 096172 1111
Košický ODI OR PZ Spišská Nová Ves Elektrárenská 1, 052 80 Spišská Nová Ves 0961 74 3501
Košický OR PZ Rožňava Janka Kráľa 1, 048 01 Rožňava 096173 1111
Košický OR PZ Trebišov M. R. Štefánika 2319/180 096171 1111
Prešovský KR PZ Prešov Štúrova 7, 080 01 Prešov 0961 80 1111
Prešovský OR PZ Prešov Vajanského 32, 080 01 Prešov 0961 80 1111 (tel. ústredňa)
Prešovský Vys. pracovisko Sabinov Námestie slobody 85, 083 01 Sabinov 051/457 3920
Prešovský OR PZ Poprad Alžbetina 714/5, 058 01 Poprad 052/772 3333
Prešovský OR PZ Levoča Sídl. Rozvoj 31, 054 01 Levoča 053/451 2333
Prešovský OR PZ Humenné Nemocničná 1, 066 01 Humenné 0961 82 1111 (tel. ústredňa)
Prešovský OR PZ Medzilaborce Ševčenková 46, 068 01 Medzilaborce 057/732 1333
Prešovský OR PZ Snina Študentská 13, 067 01 Snina 057/762 3333
Prešovský OR PZ Bardejov Partizánska 32, 085 01 Bardejov 0961 84 1111 (tel. ústredňa)
Prešovský OR PZ Vranov n. Topľou Námestie Slobody 5/137, 093 01 Vranov n. Topľou 057/443 1200
Prešovský OR PZ Svidník Soviet. Hrdinov 200/35, 089 01 Svidník 0961 85 1111 (tel. ústredňa)
Prešovský Pracovisko Stropkov Šarišská č. 171, 091 01 Stropkov 0961 85 3735, 054/742 2333
Prešovský OR PZ Kežmarok Nižna brána 6, 060 01 Kežmarok 0961 81 1111 (tel. ústredňa)

Ešte predtým však musíte mať uzatvorené PZP v jednej z 10 poisťovní. Potrebné dokumenty, ktoré musíte predložiť pri prihlásení vozidla na polícii sa líšia podľa toho, či vaše vozidlo je:

 • nové,
 • zmena držiteľa vozidla je v rámci okresu (ojazdené),
 • zmena držiteľa vozidla nie je v rámci okresu (ojazdené).

V prípade, ak ide o ojazdené vozidlo, predchádzajúci majiteľ ho musí odhlásiť. Držiteľ vozidla musí umožniť porovnanie údajov, ktoré sú uvedené v dokladoch vozidla s údajmi, ktoré sú priamo na vozidla. Pri prepise vozidla v okrese je potrebná účasť obidvoch osôb, t.j. pôvodného a súčasného držiteľa spolu s dokladmi totožnosti. Vozidlo sa následne musí pristaviť ku kontrole.

Potrebné dokumenty pri prihlásení sa líšia podľa toho, či ide o prihlásenie vozidla z iného okresu, prihlásenie nového vozidla, alebo prihlásenie dovezeného vozidla zo zahraničia.

1. Pri prihlásení vozidla z iného okresu je potrebné do 30 dní odhlásenia pôvodného majiteľa predložiť nasledovné doklady:

 • vyplnenú žiadosť o zapísanie vozidla do evidencie,
 • osvedčenie o evidencii časť II so zápisom odhlásenia, alebo pôvodne vydané osvedčenie o evidencii alebo technický preukaz vozidla so zápisom odhlásenia a osvedčenie o evidencii vozidla,
 • pôvodné tabuľky s evidenčným číslom,
 • potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla,
 • platný doklad totožnosti,
 • ak je držiteľom vozidla podnikateľ, originál výpisu z obchodného registra alebo živnostenský list,
 • splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne overeným podpisom splnomocniteľa,
 • ak vozidlo nebolo prihlásené ani do 30 dní, aj odborný posudok o kontrole originality vozidla nie starší ako 15 dní, s výsledkom “spôsobilé” (v takom prípade nie je potrebné umožniť porovnanie údajov uvádzaných v dokladoch s údajmi priamo na vozidle),
 • správny poplatok v hodnote 66 €, ak sa mení majiteľ (33 € za prihlásenie a 2 x 16,50 € za štandardnú plechovú TEČ, vozidlá iba s jednou TEČ 1 x 16,50 €) ; pri presťahovaní pôvodného majiteľa – poplatok iba 33 € za 2 x TEČ.

2. Pri prihlásení nového vozidla  je potrebné do 15 dní od jeho nadobudnutia predložiť nasledovné doklady:

 • vyplnenú žiadosť o zapísanie vozidla do evidencie,
 • osvedčenie o evidencii časť II,
 • doklad o nadobudnutí vozidla – faktúra, leasingová zmluva,
 • potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla,
 • platný doklad totožnosti,
 • splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne overeným podpisom splnomocniteľa,
 • ak je držiteľom vozidla podnikateľ, originál výpisu z obchodného registra alebo živnostenský list,
 • prítomnosť osoby oprávnenej zastupovať organizáciu (živnostník, konateľ spoločnosti, osoba úradne splnomocnená),
 • overené splnomocnenie leasingovej spoločnosti,
 • ak sa prihlasuje vozidlo, ktoré má udelené typové schválenie ES, je potrebné predložiť tzv. COC doklad (certifikát o konformite); tento doklad nie je potrebné predložiť, ak ho zaslal predajca vozidla prostredníctvom elektronickej služby,
 • správny poplatok – líši sa od výkonu motoru vozidla
 • je možné požiadať i o tzv. urýchlené vydanie čipovej karty osvedčenia o evidencii časť I do dvoch pracovných dní. V takomto prípade je ďalší poplatok vo výške 30 €.

3. Pri prihlásení dovezeného vozidla zo zahraničia  je potrebné do 15 dní po jeho nadobudnutí predložiť nasledovné doklady:

 • vyplnenú žiadosť o zapísanie vozidla do evidencie,
 • osvedčenie o evidencii časť II vydané príslušným obvodným úradom dopravy,
 • rozhodnutie obvodného úradu dopravy o schválení technickej spôsobiloti vozidla alebo uznaní jeho typového schválenia, toto rozhodnutie sa na účely prihlásenia vozidla považuje za doklad o nadobudnutí vozidla,
 • potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla,
 • platný doklad totožnosti,
 • splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne overeným podpisom splnomocniteľa,
 • ak je držiteľom vozidla podnikateľ, originál výpisu z obchodného registra alebo živnostenský list,
 • prítomnosť osoby oprávnenej zastupovať organizáciu (živnostník, konateľ spoločnosti, osoba úradne splnomocnená),
 • osvedčenie o zhode vozidla COC vydané výrobcom vozidla, ak sa jedná o nové vozidlo, ktoré má udelené typové schválenie ES (novým vozidlom sa rozumie vozidlo, ktoré bolo v evidencii iného štátu max. 6 mesiacov, alebo ktoré má najazdené menej ako 6000 km),
 • správny poplatok
 • je možné požiadať o tzv. urýchlené vydanie čipovej karty osvedčenia o evidencii časť I do dvoch pracovných dní. V takomto prípade je poplatok vo výške 30 €.

Zhrnutie ako uzatvoriť PZP v jednotlivých krokoch:

 1. PZP musí mať uzatvorené každé motorové vozidlo ešte pred prihlásením na dopravnom inšpektoráte.
 2. Doba, do ktorej musíte prihlásiť vozidlo s uzatvorením PZP sa líši podľa toho, či ide o prihlásenie vozidla z iného okresu (30 dní), prihlásenie nového vozidla (15 dní) alebo prihlásenie dovezeného vozidla zo zahraničia (15 dní).
 3. PZP môžete uzatvoriť online pomocou našej kalkulačky, osobne na pobočke, alebo pomocou finančného sprostredkovateľa.
 4. Po uzatvorení PZP online dostanete okamžite na svoj email potrebné dokumenty spolu s dočasnou bielou kartou.
 5. S dočasnou bielou kartou a potrebnými dokladmi následne prihlásite auto na príslušnom dopravnom inšpektoráte podľa okresu bydliska. Potrebné doklady sa odlišujú podľa toho, či ide o prihlásenie vozidla z iného okresu, prihlásenie nového vozidla, alebo prihlásenie dovezeného vozidla zo zahraničia.
 6. Hotovo! Originál dokumentov PZP dostanete do 30 dní od uzatvorenia PZP online.
Po úspešnom uzavretí PZP môžete prihlásiť svoje auto a vyraziť s ním na cesty.

Po úspešnom uzavretí PZP môžete prihlásiť svoje auto a vyraziť s ním na cesty.

Najčastejšie otázky a odpovede pri uzatváraní PZP

Čo je potrebné pri uzatvorení PZP online?

Pre uzatvorenie PZP online pomocou online kalkulačky potrebujete:

 • údaje o držiteľovi vozidla (alebo majiteľovi, ak držiteľ a majiteľ nie je tá istá osoba)
 • údaje z osvedčenia o evidencii vozidla (technického preukazu)

Na ako dlho sa uzatvára PZP?

PZP zvyčajne uzatvárate na dobu neurčitú, pričom platnosť poistného obdobia je jeden rok. Následne nastane výročie poistnej zmluvy.

Existuje rozdiel medzi kalendárnym a technickým rokom?

Áno, je. Pri kalendárnom roku začína poistné obdobie 1. januára a končí 31. decembra, zatiaľ čo pri technickom roku poistné obdobie začína dňom začiatku uzatvorenia poistenia. Tento deň je zároveň o rok neskôr výročím poistnej zmluvy, ku ktorému je možné vypovedať zmluvu, pokiaľ sa dodrží šesť týždňová výpovedná lehota.

Ako sa dá uhradiť suma za PZP?

Ako poistník máte pri uzatvorení PZP viac možnosť pre uhradenie poistného. Pokiaľ ste poistenie uzatvorili online, môžete poistné zaplatiť okamžite. Môžete si vybrať:

 • online platbu,
 • platbu pomocou poštového poukazu,
 • platbu pomocou bankového príkazu na úhradu.

V prípade, ak sa rozhodnete pre uskutočnenie platby cez internet, môžete si vybrať online rozhranie svojej banky, v ktorej máte účet a aktivovaný internet banking.

Je zmluva uzatvorená online rovnako platná ako zmluva podpísaná v poisťovni dňom uzatvorenia, alebo až zaplatením?

Občiansky zákonník umožňuje vypovedať poistnú zmluvu 2 mesiace od začiatku poistenia. Rovnako je možné odstúpiť od poistnej zmluvy, ktorá je uzatvorená online 7 dní od uzatvorenia, a to i bez udania dôvodu. Medzi najčastejšie chyby pri online poistení patrí presvedčenie, že ste poistený, aj keď ste poistné nezaplatili.

Je potrebné rozoznávať 2 pojmy, a to platnosť a účinnosť poistenia.

Účinnosť poistenia môže vzniknúť v momente uzatvorenia na internete. Poisťovňa vám však nemôže regresovať 100 % škody, ktorú ste spôsobili niekomu inému.

Pre zrušenie online zmluvy musíte podľa zákona o predaji cez internet na pobočku poisťovne doručiť výpoveď do 7 dní. Pre zrušenie zmluvy podpísanej osobne v poisťovni môžete podľa Občianskeho zákonníka takisto doručiť výpoveď, tu však až do 2 mesiacoch od začiatku poistnej zmluvy. Pozor! Od doručenia výpovede do poisťovne ste poistený ešte ďalších 8 dní.

To však nie je všetko. Okrem uzatvorenia poistnej zmluvy existuje aj možnosť uzavrieť si návrh poistnej zmluvy, kde je potrebné prečítať si podmienky. Je totiž možné, že podpisom návrhu sa môžete vzdať možnosti vypovedať zmluvu do 2 mesiacov.

Uzatvorte správne PZP za každých podmienok.

Uzatvorte správne PZP za každých podmienok.

Ak som kúpil ojazdené auto, ktoré má platné PZP do 31.12, platí toto PZP do tohto dátumu aj pri zmene majiteľa?

Nie, zmenou majiteľa vozidla PZP zaniká a ako nový majiteľ ste povinný uzatvoriť nové PZP.

Čo sa stane, ak sa PZP nezaplatí jednorazovo alebo na splátky?

Nezaplatené PZP do mesiaca od dátumu splatnosti podľa Občianskeho zákonníka zanikne. Ak na motorovom vozidle, ktoré nemá uzatvorené PZP spôsobíte škodu, poisťovňa voči vám uplatní regres – v prípade ujmy na zdraví a živote to môže byť až do 5 miliónov eur a v prípade majetku do 1 – 2,5 milióna eur.

Ako treba uzatvoriť PZP na motorové vozidlo mimo SR?

Ako prvé potrebujete vývozné značky, ktoré tvoria súčasť PZP danej krajiny. Potom, čo je schválená technická spôsobilosť na Slovensku je vozidlu vydané slovenské osvedčenie. Pre následné evidenčné čísla je už povinné dojednať PZP.

Môžem platiť PZP aj v splátkach?

Áno, PZP sa dá platiť okrem ročnej splátky aj polročne a štvrťročne. Pri tomto spôsobe platby si však môžu poisťovne uplatniť prirážku, vďaka ktorej dochádza k vyššej cene poistného. Prirážka sa pohybuje vo výške 5-10 % z ročnej ceny PZP. Na druhej strane, niektoré poisťovne naopak ponúkajú zľavu pri výbere ročnej platby za PZP.

Ďalšie otázky týkajúce sa PZP si môžete prečítať v našom článku o 21 otázkach a odpovediach o povinnom zmluvnom poistení auta na tomto odkaze.

Motorové vozidlo a to predovšetkým osobné auto je dôležitou súčasťou nášho každodenného života. A veľmi dôležitou súčasťou osobného auta je práve PZP, a preto by ste sa k jeho uzatváraniu mali aj tak stavať.

Neriskujte a vyberte si dobré PZP, ktoré vás bude kryť v prípade nehody. Pozrite si naše prehľadné porovnanie.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *