Nesplácanie hypotéky: ako bude banka postupovať? Čo vám hrozí?

Na úvod je sen o novom bývaní alebo rekonštrukcii. Splátka vyzerá veľmi dobre, prvé roky ide všetko bez problémov. Ale čo ak sa prihodí strata zamestnania? Alebo príde choroba?

Nepredvídateľné okolnosti zasahujú do života nečakane a takto vznikajú u väčšiny klientov prvé problémy s hypotékou. Aj napriek tomu, že banky sú pri schvaľovaní hypotéky opatrné.

problémy so splácaním hypotéky

To, koľko percent klientov má problém so splácaním hypotéky, banky taja. Na rozdiel od zahraničia sa môžete ešte stále upokojovať, že u nás je to veľmi malé percento. Stať sa to ale môže každému.

Čo vás čaká a neminie? A aký postup by ste mali zvoliť, ak práve vás postretne problém s hypotékou? Poďme sa na to spoločne pozrieť.

Na úvod najprv komunikácia

Ak sa ocitnete z ľubovoľného dôvodu v omeškaní splátky hypotekárneho úveru, na úvod vás bude banka kontaktovať. Najčastejšie do 10 až 14 dní príde prvá pripomienka, obvykle vo forme SMS správy alebo emailu.


Banka zatiaľ len upozorní klienta na omeškanie, pretože to môže súvisieť napríklad so zmenou účtu, aktuálnym a krátkodobým nedostatok finančných prostriedkov .

Neskôr už príde na rad telefonické upozornenie alebo kontaktovanie klienta a písomná upomienka poštou. V tomto prípade už banka reaguje prísnejšie, najmä ak sa klient neozýva a neodpovedá na predošlé formy komunikácie a kontaktu. Za písomnú upomienku za omeškanie si už banky účtujú aj poplatky, obvykle vo výške niekoľko desiatok €.

Ak nereagujete ani na tieto formy, príde na rad výzva na predčasné splatenie celej hypotéky, obvykle po 3 mesiacoch. Banka má právo pristúpiť k tejto výzve na základe podmienok dojednaných v zmluve o úvere

Väčšina klientov už začne po tejto výzve s bankou komunikovať. Je to najmä preto, že obvykle je vo výzve explicitne vymenované, aký postup bude nasledovať ďalej, ak sa klient s bankou nedohodne.

NÁZOR ODBORNÍKA

Skôr, ako si zoberiete hypotéku, skúste sa vyvarovať týmto 7 chybám. Ak už ale hypotéku máte, viete, aké sú najčastejšie dôvody, pre ktoré klient nestíha splácať hypotéku včas? Viera Schleifová zo spoločnosti Hypo Consulting s.r.o. hovorí:

„Najčastejšími dôvodmi, kedy klient nestíha splácať hypotéku, sú neočakávané životné situácie, akými sú choroba, strata zamestnania klienta alebo jeho rodinného príslušníka, ktorý sa podieľa na splácaní hypotéky. Môže ním byť aj narodenie dieťaťa, teda situácie, kedy dochádza k poklesu disponibilného príjmu klienta. Hypotéku klienti z času na čas nesplácajú aj z iných dôvodov, niekedy je to len nedbalosť.“

Súd, exekúcia a dražba

Sú však prípady, kedy ani po výzve na predčasné splatenie celého úveru klient nezareaguje. Čo vás čaká v tomto prípade? Obvykle banka pristúpi k podaniu žaloby na súd a bude sa domáhať uspokojenia svojho finančného nároku vyplývajúceho zo zmluvy o úvere.

Súd na základe návrhu posúdi splnenie podmienok pre podanie žaloby. Ak uezná oprávnenosť nároku, čo v drvivej väčšine prípadov aj uzná, odsúhlasí uspokojenie nárokov banky.

Vzhľadom na to, že pri hypotekárnych úveroch ručíte za ich splatenie práve zriadením záložného práva nehnuteľnosti, banka si uplatní toto právo. Súd poverí exekútora, aby vykonal exekúciu majetku dlžníka a ten vyhlási tzv. dobrovoľnú dražbu nehnuteľnosti, ktorou za hypotéku ručíte.

TIP: Prečítajte si zaujímavý rozhovor s exekútorom JUDr. Jánom Sokolom.

Celý tento proces od vyhlásenia dražby až po predaj nehnuteľnosti môže trvať aj zopár mesiacov. Na jeho konci príde k predaju nehnuteľnosti pre záujemcu, ktorý podá najvyššiu ponuku, ktorá bude zároveň aspoň v hodnote nehnuteľnosti stanovenej na základe znaleckého posudku.

Z ceny, ktorú záujemca zaplatí, si banka zoberie výšku nesplatenej pohľadávky, exekútor svoje poplatky a zvyšok dostanete vy ako bývalý dlžník.

Kedy môže exekútor siahnuť aj na vašu nehnuteľnosť.

Dražba nehnuteľnosti je naozaj až posledná možnosť pre banku.

Ako banka reaguje najčastejšie?

Viete, aká je najčastejšia reakcia banky na nesplácanie a ako vie klientovi pomôcť? Tu je znova odpoveď hypotekárnej špecialistky Viery Schleifovej:

„Ak klient banke vydokladuje, že nemá prácu alebo je dlhodobo práceneschopný, banka môže klientovi odložiť splátky na 6 mesiacov, počas ktorých však musí splácať úroky. Toto riešenie nie je príliš výhodné. Okrem toho banky tento odklad klientovi zapíšu do úverového registra neplatičov, čo mu môže sťažiť získanie úveru v budúcnosti.

V prípade nesplácania hypotéky má každá banka svoj vlastný postup. Najskôr klienta vyzýva formou upomienok, po určitom čase mu zasiela výzvu na okamžité splatenie hypotéky, čím sa stáva úver tzv. zosplatneným. Poslednou fázou následkov nesplácania hypotéky je uplatnenie záložného práva, teda predaj klientovej nehnuteľnosti, ktoré sa uskutočňuje formou dražby, pričom z utŕžených peňazí banka vyplatí nesplácanú hypotéku.“

TIP: Prečítajte si čo robiť v situácii, keď nezvládate splácať pôžičky a úvery.

Čo robiť, aby ste predišli najhoršiemu?

V prvom rade treba vedieť predvídať. Každý klient, ktorý je dlžníkom banky, či už ide o hypotekárny alebo spotrebný úver, by mal mať vytvorenú finančnú rezervu pre podobné situácie.

Najlepšie je mať vytvorenú rezervu na 3 až 6 mesiacov vopred, pretože tá pokryje obdobie nečakanej situácie aj obdobie, za ktoré môžete nájsť riešenie problému.

Ak ste sa už ale dostali do problémov a rezervu nemáte a nemáte napríklad ani poistenie hypotéky pre tieto prípady, tu sú možnosti, ktoré viete využiť:

  • Dočasné zníženie alebo odloženie splátky – banky umožňujú zvyčajne na obdobie 6 mesiacov znížiť mesačnú splátku hypotéky alebo odložiť toto splácanie na kratšiu dobu, pričom neskôr musíte samozrejme všetko dorovnať.
  • Trvalé zníženie splátky spolu s predĺžením splatnosti – takáto možnosť prichádza do úvahy vtedy, ak viete, že váš disponibilný príjem klesne na dlhšiu dobu a dočasné opatrenia by neviedli k efektívnemu vyriešeniu problému.
  • Pristúpenie nového účastníka úverového vzťahu – ak máte dobrého známeho alebo rodinného príslušníka, ktorý by vám vedel pomôcť, môžete ho s jeho súhlasom ako spoludlžníka zapísať do úverového vzťahu.
  • Refinancovanie hypotéky – táto možnosť je teoreticky k dispozícii tiež, pričom spočíva v tom, že oslovíte inú banku s cieľom získať napríklad lepší úrok, dlhšiu splatnosť alebo nižšiu splátku; musíte ale predtým vyrovnať všetky svoje pôvodné záväzky voči starej banke a to vrátane nesplatených splátok. Refinancovanie hypotéky je však jedna z najlepších možností vôbec.
  • Dohodnutie sa na predaji nehnuteľnosti – ak nie je možné ani jedno z riešení, alebo ak by ani jedno z riešení nevyriešilo váš problém, môžete sa s bankou dohodnúť, že aktuálnu nehnuteľnosť predáte a z tejto sumy banku vyplatíte. Zvyčajne vám dá banka 3 až 6 mesiacov čas, aby ste predali nehnuteľnosť s hypotékou „po vlastnej osi“.

NECHAJTE SI PORADIŤ: Viera Schleifová zo spoločnosti Hypo Consulting s.r.o. radí klientom, ktorí nestíhajú splácať hypotéku: „Ak sa dostanete do takejto ťažkej situácie, pričom nemáte vytvorenú finančnú rezervu, z ktorej by ste uhrádzali splátky úverov a viete, že ich nebudete mať z čoho splácať, vaša prvá cesta by mala viesť do banky poradiť sa, aké máte možnosti.“

Čo určite nerobiť

Banku a jej výzvy na zaplatenie omeškaných splátok v žiadnom prípade neignorujte. Vystavujete sa oveľa väčším problémom, navýšeniu dlhu o niekoľko desiatok percent. V konečnom dôsledku na konci celého procesu vám zostane menej peňazí, ako v prípade, ak by ste sa podieľali na riešení sami.

Aj keď sa vám zdá napríklad výhľad na nútený predaj nehnuteľnosti a uskromnenie sa ako veľmi zlá alternatíva, ignorovanie banky i svojho záväzku voči nej skončí s istotou ešte horšie, ako vaše najhoršie možné predstavy!

bezdomovec

Ignorovanie výziev banky môže skončiť ešte horšie, ako vaše najhoršie predstavy…

Niekoľko rád na záver

Nesplácanie hypotéky a problémy so splácaním načas musíte riešiť priamo s bankou. Jej prvotným cieľom je, aby ste úver splatili celý. Banky volia exekúciu a dražbu nehnuteľnosti až ako poslednú možnosť, pretože to pre ne predstavuje väčšiu časovú aj finančnú záťaž.

To je potrebné využiť a preto sa s bankou dohodnite na obojstranne výhodnom riešení – posunutie splátok, zníženie splátok, predĺženie splatnosti a podobne.

Vyplňte hypokalkulačku a požiadajte o refinancovanie hypotéky.
Bez reakcí

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *