Dotkne sa nová 8% daň na poistky aj vás?

Možno aj vy ste v médiách zachytili informáciu, že na neživotné poistenie bude od nového roka uvalená daň. Čo to znamená pre bežného človeka? Zorientovať sa v terminológii a číslach môže byť niekedy náročné, najmä ak ide o oblasť financií. Nevzťahoval sa na neživotné poistenie už predtým nejaký odvod? A ako sa vlastne líši od poistenia?

daň poistky

O čo konkrétne ide?

Legislatívny rámec celej záležitosti má názov Zákon č. 213/2018 Z. z., resp. Zákon o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pôvodne mal vstúpiť do účinnosti 1.10.2018, avšak vláda sa rozhodla dať poisťovniam viac času na prípravu, čiže tento dátum bol posunutý na 1.1.2019.


Čo to ale znamená v praxi?

V súlade so zákonom bude 8% odvod z neživotného poistenia v plnej miere nahradený poistnou daňou. Tá má jednotnú 8% sadzbu, ktorá sa dotkne všetkých produktov neživotného poistenia, avšak s výnimkou Povinného zmluvného poistenia – PZP. Pri ňom ostáva aj naďalej 8% odvod. Pôvodne sa zmeny mali týkať aj životného poistenia, ale po kritike ich predkladatelia zákona stiahli.

daň poistky

Ministerstvo opatrenie zdôvodňuje a zdôrazňuje, že podobné zákony sú v Európskej únii štandardom: „Dôvodom zavedenia dane z poistenia ako nepriamej dane sú jednak doterajšie poznatky, ktoré ukazujú, že odvod z prijatého poistného z neživotného poistenia, zavedený od 1. januára 2017, je nesystémovým a neefektívnym opatrením, ktoré spôsobuje aplikačné problémy poisťovniam, a rozdielne zaobchádzanie v súvislosti s odvodom z prijatého poistenia na základy poistných zmlúv uzatvorených pred 1. januárom 2017 a po tomto dátume.“

Je potrebné zdôrazniť, že daň budú vyberať a do štátneho rozpočtu platiť poisťovne. Podobné to je aj s odvodom, ten tiež hradia finančné domy. Tu však nastáva kameň úrazu, v ktorom sa Ministerstvo financií Slovenskej republiky (MF SR) nezhoduje s poisťovňami, zastupovanými Slovenskou asociáciou poisťovní (SLASPO).

Antikampaň Ruky preč

Zdroj: rukyprec.sk

Odvod sa totiž vzťahuje iba na zmluvy uzavreté po 1.1.2017, zatiaľ čo daň by podľa zákona mala platiť retroaktívne a plošne, t.j. aj na aktívne neživotné poistky uzavreté pred týmto termínom. Táto skutočnosť môže výrazne negatívne ovplyvniť hospodárenie poisťovní, ktoré argumentujú, že výška celkovej odvedenej dane bude výrazne vyššia, než príjmy z poistného.

Toľko fakty. Predtým, než sa pozrieme, ako sa na to pozerajú giganti – MF SR a SLASPO – tak si povedzme, aký to môže mať dopad na bežného človeka.

Aký bude mať nová daň dopad na bežných ľudí?

V tejto súvislosti je veľa otázok a málo odpovedí. Tým, že zákon ešte nevstúpil do platnosti, veľa informácií má skôr charakter hypotéz a dedukcii. Hneď objasníme prečo.

Nedá sa so 100% určitosťou povedať, že zákon sa odrazí na vyššom poistnom a teda vyšších nákladoch zo strany poistených osôb:

 • Ministerstvo argumentuje, že nie – podľa nich je totiž 8% daň rovnaká ako 8% odvod, nebude teda nutné meniť platné zmluvy.
 • Poisťovne oponujú, že zákon zavádza retroaktivitu a dotkne sa aj zmlúv, pri ktorých bolo poistné kalkulované bez dane. A to sa môžu premietnuť do vyššieho poistného.

Kde je teda pravda?

V súčasnosti ťažko povedať. Zákon neukladá poisťovniam povinnosť zvyšovať poistné, ale ani im nezakazuje tak urobiť. Je teda iba v ich réžií, ako sa ku zvýšeniu vlastných operatívnych nákladov postavia. Pravdu sa dozvieme teda až v ďalšom roku, keď zákon vstúpi do platnosti.

daň na poistky

Vyjadrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky

Vláda, respektíve MF SR, argumentuje tým, že ide o účinné a efektívne opatrenie, ktoré je v Európskej únii štandardom (naráža na jednotnosť dane na všetky produkty neživotného poistenia). Do istej miery má pravdu, jednotnú poistnú daň majú napríklad Fínsko, Nemecko, Luxembursko, Írsko či Španielsko. Avšak napríklad také Francúzsko zdaňuje rôzne typy neživotného poistenia odlišne.

Ďalší argument vlády v prospech zákona je postavený na tom, že nová poistná daň v plnej miere nahradí doterajší odvod a poisťovne tak nemusia zvyšovať poistné pri všetkých zmluvách (k tomu pozri aj vyjadrenie poisťovní o retroaktivite nižšie). To má mať dopad aj na administratívne zjednodušenie úkonov, čo má celý proces zracionalizovať.

Ministerstvo tvrdí, že zákazníci poisťovní by zmeny nemali vôbec pocítiť, pretože daň budú odvádzať výhradne finančné domy. Klient by teda mal fungovať tak, ako doteraz. Navyše, potenciálny zákazník si svoju poisťovňu môže vybrať samostatne, podľa zmluvných podmienok. Podľa vlády je teda už na spoločnostiach, ako efektívne si ich nastavia a tým prilákajú klientov.

Tieto opatrenia majú do štátneho rozpočtu priniesť viac než 60 miliónov eur ročne. Nie je potrebné ani hovoriť, že asociácia poisťovní má diametrálne odlišný názov.

daň na poistky

Postoj Slovenskej asociácie poisťovní

SLASPO rozbehla proti zákonu veľmi intenzívnu antikampaň. Jej vlajkovou loďou je iniciatíva Ruky preč od mojej poistky!

Hlavný argument spoločností sme už spomenuli a je ním práve retroaktivita zákona, ktorý sa má vzťahovať aj na zmluvy, ktoré boli uzavreté v minulosti – pred 1.1.2017. Poisťovniam tak nevyhnutne stúpnu operatívne a prevádzkové náklady v súvislosti s poistnými kontraktami. Spoločnosti pri uzatváraní starších zmlúv nerátala s 8%-nou daňou a pri jej budúcej platbe by tak došlo k výraznému ohrozeniu ich solventnosti.

Z toho vyplýva, že jediným riešením možným z ich strany je navýšenie poistného o cca 10 – 11 %. To má, logicky, za následok zvýšenie nákladov bežných klientov, ktorí majú uzatvorené neživotné poistenie.

Keď už sme pri tom, poďme si povedať, ktorých typov neživotného poistenia sa to vlastne týka (vyberáme najčastejšie sa vyskytujúce):

 • poistenia nehnuteľnosti
 • poistenia domácnosti
 • poistenia zodpovednosti za škodu
 • pavarijného poistenie
 • poistenia proti krádeži auta
 • úrazového poistenia rodičov i detí
 • cestovného poistenia
 • poistenia právnej ochrany

Zaujímavosťou je, že na stranu poisťovní sa nepriamo pripojila aj Národná banka Slovenska (NBS), ktorá už v minulosti upozorňovala na niektoré plánované zmeny. Poukazovala predovšetkým na plošný nárast nákladov jednotlivých poisťovní, ktoré sa má premietnuť aj do zvýšených nákladov poistených osôb.

Ako to teda bude?

Ťažko povedať. Nepopierateľným faktom je, že zavedením dane retroaktívne stúpnu náklady poisťovní pri aktívnych kontraktoch spred 1.1.2017. To môže výraznou mierou ohroziť ich solventnosť, ktorú si podľa zákona musia držať na istej úrovni, aby mohli klientom preplácať škodové udalosti.

Odrazí sa to na vyšších nákladoch zákazníkov? Jednoznačná odpoveď neexistuje, no racionálnosť káže uvažovať istým smerom. Na finálny verdikt si teda ešte počkáme.

daň poistky

Komentáre
 1. 4 roky

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *