Oddĺženie fyzickej osoby – presný postup

V dnešnej dobe je ľahké podľahnúť čaru peňazí, stratiť nad tokom svojich peňazí kontrolu a stať sa ich otrokom. Alebo nečakane stratiť prácu a dostať sa do vážnych finančných ťažkostí.

Za rôznych okolností niekedy dlhy doslova zamoria našu existenciu a ich potencionálne splácanie môže trvať celý život. Vízia straty celého majetku a následného života v dlhoch nie je vôbec príjemná a človeku môže vziať aj poslednú nádej na pokojné dožitie. Našťastie existujú možnosti, ktoré môžu človeka v takejto nepríjemnej životnej situácií zachrániť a úplne ho odbremeniť od dlhov.

zufalost

Keď sa zdá, že už niet úniku z dlhov, osobný bankrot je skvelým riešením.

Osobný bankrot (alebo oddĺženie fyzickej osoby) znie pomerne strašidelne a mnoho ľudí si pod tým predstavuje rôzne významy, v skutočnosti však môže v určitých situáciach byť tou najlepšou možnosťou a v dnešnej dobe nie je absolútne žiadnou hanbou. Proces oddĺženia je bohužiaľ veľmi legislatívne a finančne náročný, mnohým sa vôbec nepodarí dotiahnuť ho do konca.


Osobný bankrot je na západe veľmi využívaným riešením, len v susednej Českej republike ročne požiadajú o oddĺženie ročne tisíce občanov. Na Slovensku takýto trend zďaleka neexistuje a to najmä pre zlú informovanosť a zložitú legislatívu. V roku 2014 požiadalo o oddĺženie 441 ľudí, od roku 2006, kedy táto možnosť na území Slovenskej republiky vznikla, to boli zvyčajne len desiatky žiadateľov ročne. Toto číslo každoročne stúpa.

Aby ste maximalizovali svoje šance na úspešné zbavenie sa všetkých dlhov, pripravili sme pre vás prehľadný postup.

Kedy sa osobný bankrot vyplatí a aké sú podmienky?

Všeobecne platí, že pokiaľ sa rozhodnete podstúpiť osobný bankrot, mala by výška vašich dlhov presahovať výšku vašeho majetku. Bolo by nelogické podstúpiť zdĺhavý a náročný proces, keď môžete dlh vyplatiť tým, čím disponujete.

Aby ste mohli osobný bankrot vyhlásiť, potrebujete byť “platobne neschopný”. Znamená to, že s vašim príjmom a majetkom nie ste absolútne schopný splácať svoje záväzky. Platobne neschopným sa stávate v prípade, že nie ste schopný splácať ani 30 dní po splatnosti, máte viac ako jedného veriteľa, no nie viac ako 50 a minimálne dva záväzky.

Prečítajte si aj náš starší článok na tému osobného bankrotu!

Je to síce obrovským paradoxom, ktorý si zlízol kritiku aj v médiach, no na vyhlásenie osobného bankrotu musíte disponovať určitým majetkom a musíte si naň našetriť. Podmienkou pre vyhlásenie je majetok v minimálnej výške 1659,70€, v opačnom prípade súd vašej žiadosti nevyhovie. Okrem toho si pripravte ďalších 664€, určených ako odmena pre konkurzného správcu. Tieto podmienky a poplatky mnoho ľudí odradia. Ministerstvo spravodlivosti však avizuje, že v blízkej budúcnosti proces odľahčí a poplatky budú výrazne nižšie.

Postup oddĺženia fyzickej osoby

Keď sa rozhodnete osobný bankrot podstúpiť a oficiálne sa stanete platobne neschopným, čaká vás návšteva krajského úradu. Tam preukážete výšku svojho majetku, v opačnom prípade bude vaša žiadosť zamietnutá.

1. Konkurz

Po splnení podmienok sa dostanete do konkurzu. Konkurzný správca určí výšku vášho majetku a výšku vašich dlhov k veriteľom. Váš majetok sa rozpredá a zo získaných financií je časť záväzkov splatená. Tento proces sa môže v závislosti od konkrétneho prípadu líšiť, niekedy trvá pár mesiacov, natiahnuť sa však môže až na niekoľko rokov. Zvyčajne je to však približne šesť mesiacov.

Spočítať Eurá

Počas konkurzu rozpredá správca váš majetok.

Pozor! Neodporúčame však zo strachu o svoj majetok prevádzať vlastníctvo na iné osoby. Súd má možnosť preskúmať, či sa niečo podobné v posledných troch rokoch neudialo. To platí aj pre darovanie či odmietnutie dedičstva. Pri prevode vlastníctva na právnicke osoby je tento úkon dokonca možné zvrátiť.

Počas konkurzu, ideálne ešte počas podania návrhu na vyhlásenie konkurzu je nutné podať aj návrh na oddĺženie. Po skončení konkurzu sa toto neudeje automaticky a v žiadnom prípade na to nesmiete zabudnúť. Po konkurze sa pristúpi k samotnému oddĺženiu.

2. Proces oddĺženia

Oddĺženie je druhou časťou zbavenia sa všetkých dlhov. Má presne vymedzenú dobu trvania – tri roky. Súd vám na základe vašich príjmov určí tri ročné splátky – až do výšky 70% z príjmu. Pripravte sa teda na to, že veľkú časť toho, čo najbližšie tri roky zarobíte, vôbec neuvidíte. Ak nemáte zamestnanie, pochopiteľne musíte vynaložiť dostatočné úsilie, aby ste si nejaké našli. Stále prípadne môžete začať aj podnikať, v takejto situácií je to však pre mnohých prakticky nemožné.

Koľko ľudí vyhlásilo osobný bankrot? V tomto článku nájdete presné štatistiky!

Počas troch rokov vás teda čakajú tri ročné splátky a ak úspešne celú skúšobnú dobu zvládnete, vaše zvyšné dlhy sa stávajú nevymáhateľnými. Znamená to, že peniaze, ktoré ste dlžili a v priebehu procesu neuhradili, si už nikto od vás nemôže vymáhať a ste teda kompletne bez dlhov. Dá sa povedať, že je to pre veriteľov nefér, no tento proces je plne v súlade so zákonmi a je jedinou legálnou možnosťou, ako vám môže byť časť dĺžnej sumy odpustená.

Toto skúšobné obdobie má súd presvedčiť, že so splácaním svojich dlhov už nemáte problémy a pristupujete k tomu zodpovedne. V opačnom prípade je celý proces prerušený a všetky dlhy musíte bez pomoci a do posledného centu zaplatiť.

sda

Po skúšobnej dobe ste úplne voľní – aj nesplatené záväzky vám sú odpustené.

Pozor na “oddĺžovacie” firmy

Mnoho firiem ponúka služby spojené s oddĺžením. Vo svojich kvetnatých popisoch lákajú na jednoduché a iste zbavenie sa dlhov. Pravdou je, že posledné, čo človek potrebuje pri zahltení dlhmi je externá firma, ktorá z neho vytiahne ešte niekoľko stoviek navyše. Okrem toho, že za vás títo ľudia zanesú doklady na príslušný úrad, vám až tak na osoh nebudú. Môžu vám síce poradiť v otázke splácania dlhov, no počas celej skúšobnej doby ste v kontakte so správcom, ktorý vám bude v mnohých otázkach nápomocný. Za tie peniaze, ktorých špeciálne v takejto životnej situácií nie je dosť, to zvyčajne jednoducho nestojí.

Záver

Ak ste nútený podstúpiť proces osobného bankrotu – konkurz a oddĺženie, pevne veríme, že sa vám to podarí. Princípom celého procesu je totiž úplná sloboda – od dlhov, záväzkov a strachu z následkov. S čistým štítom a bohatší o cennú skúsenosť môžete pokojne spávať a následne začať úplne odznova.

Ak nad vyhlásením bankrotu ešte len váhate, dobre si zvážte, či to za to stojí. Ak neviete, ako  z dlhov von a záväzky prevyšujú výšku vášho majetku, zrejme to bude dobrý krok. Netreba sa ničoho báť, podstúpili to pred vami stovky ľudí a v západných krajinách je osobný bankrot využívaný bežne. Za pocit pokoja zvyčajne celé tie roky stoja.

Bez reakcí

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *