Osobný bankrot – 4 praktické príklady

Ak ste sa ocitli v situácii, kedy si neviete dať rady, vaše dlhy prevyšujú váš majetok a začínate sa obávať exekútorov, je najvyšší čas konať. Žiadne problémy sa nevyriešia bez vášho pričinenia a tým, že ich budete ignorovať ich len oddialite, nie vyriešite. Čo teda robiť v takejto nepríjemnej situácii, kedy máte sto chutí začať úplne od začiatku, bez akýchkoľvek dlhov? Môžete vyhlásiť osobný bankrot. To síce určite nie je príjemné, v niektorých prípadoch však absolútne nevyhnutné.

Vyhlásenie osobného bankrotu

Kedy mám právo na vyhlásenie osobného bankrotu?

Ak ste na tom s financiami tak zle, že máte minimálne dvoch veriteľov a aspoň rovnaký počet záväzkov, ktoré nie ste schopný splatiť ani 30 dní po dátume, kedy splatené mali byť, je vyhlásenie osobného bankrotu skôr vašou povinnosťou než právom. Zákon o konkurze a reštrukturalizácii vás totiž považuje za úpadcu (keďže vaše dlhy prevyšujú majetok) a ukladá povinnosť  podať na okresnom súde v sídle krajského súdu, podľa toho, kde máte trvalé bydlisko, návrh na vyhlásenie konkurzu. Čo sa týka lehoty, máte na to 30 dní odo dňa, kedy ste sa dozvedeli o tom, že dlh nebudete môcť splatiť.


Inými slovami, keď vidíte, že svoje dlhy skrátka nezvládate, neobracajte sa k tomuto problému chrbtom. Nečakajte, že sa vaša finančná situácia zlepší alebo sa dlhy zázračne stratia. Prax naopak dokazuje, že postupom času sa môžete dosať do oveľa väčších problémov, a to nie len finančných, ale aj psychických. Preto sa inštitútu osobného bankrotu vôbec nemusíte báť, berte ho skôr ako nie ideálne, avšak veľmi vhodné riešenie vašich finančných ťažkostí.

Môžem tento inštitút využiť aj ja?

Samozrejme, že áno, i keď na Slovensku nie je veľmi populárny. Osobný bankrot je vlastne typom konkurzného konania, kedy je pod dozorom správcu konkurznej podstaty speňažený váš majetok a výťažok z neho nadobudnutý rozvrhnutý medzi veriteľov.

V tejto fáze by ste mali myslieť aj na podanie návrhu na oddlženie, aby od vás veritelia neuspokojení v konkurze nemohli po jeho skončení vymáhať nesplatený dlh. Počas konkurzu sa ale niečoho takého báť nemusíte. S jeho začiatkom je totiž spojený zákaz začatia exekučného konania alebo konania o výkone rozhodnutia.

Je to naozaj také jednoduché?

Ako iste tušíte, nie celkom. Na začatie takzvaného malého konkurzu (ktorému sa inak hovorí vyhlásenie osobného bankrotu) je potrebné spĺňať niekoľko podmienok predstavujúcich prekážku pre mnohých ľudí, ktorí sa ocitli v zložitej finančnej situácii. Medzi ne patrí:

  • Váš aktuálny majetok nie je nižší než 1 660 €, avšak ani vyšší ako 165 000 €
  • Váš obrat za posledný rok pred vyhlásením bankrotu neprekročil 333 000 €
  • Pravdepodobne nemáte viac ako 50 veriteľov
  • Máte stály príjem, keďže dlhy budete splácať po dobu troch rokov

Pre vyhlásenie osobného bankrotu teda, pochopiteľne, nemôžete mať peňazí príliš veľa, avšak ani príliš málo. To znamená, že máte našetrených aspoň 1660 €, čo v prípadoch osôb, ktoré nezvládajú splatiť svoje pohľadávky nebýva bežná situácia.

Kedy si teda môžem naozaj dovoliť vyhlásiť osobný bankrot? Niekoľko príkladov, na základe ktorých možno veľmi vhodne ilustrovať ideálne prípady vyhlásenia osobného bankrotu si rozoberieme v nasledujúcom odstavci.

Príklady osôb, ktoré môžu vyhlásiť osobný bankrot

1. Michaela, čerstvá absolventka vysokej školyČerstvá absolventka vysokej školy môže vyhlásiť osobný bankrot

Michaela bola ako študentka zvyknutá na určitý komfort. Počas celých piatich rokov bývala s priateľom v dvojizbovom byte, z ktorého to mala do školy veľmi blízko, takže mestskú dopravu nemusela využívať takmer vôbec. Ak chcela ísť na nákup, použila priateľove auto, ktoré jej bolo kedykoľvek k dispozícii.

Po nastúpení do svojej prvej práce sa s ním však rozišla a musela si nájsť byt v okrajovej časti mesta, ktorý je od jej kancelárie dosť ďaleko. Prostredie, v ktorom sa nachádzal ju však očarilo natoľko, že sa rozhodla vziať si naň úver. K tomu si kúpila aj auto na lízing, aby do práce nemusela chodiť električkou. Myslela si, že ju čoskoro povýšia a bude zarábať omnoho viac než doteraz.

Pravdou sa však stal úplný opak a Michaela prišla na to, že svoje výdavky nezvláda. Z absolventského platu skrátka nemôže splácať hypotéku, lízing, účet za telefón a znášať náklady za jedlo či oblečenie. Premýšľala, čo by v tejto situácii mohla robiť a po dobrom zvážení všetkých možností dospela k názoru, že spĺňa všetky podmienky pre vyhlásenie osobného bankrotu.

Ešte v ten istý deň vyhotovila návrh na vyhlásenie malého konkurzu, ktorý vlastnoručne podpísala a podpis nechala úradne overiť. Priložila k nemu zoznam svojho majetku a záväzkov, zaplatila preddavok v hodnote 664 € a potvrdenie o tomto úkone priložila k návrhu, ktorý podala na konkurzný súd (okresný súd v sídle krajského súdu). Ten za splnenia všetkých podmienok vyhlási konkurz najneskôr do pätnástich dní od podania návrhu.

Michaelin majetok speňažený v konkurze však nepokryl všetky jej dlhy. Preto ešte počas konkurzného konania podala aj návrh na oddlženie. Ak ho súd povolí, bude musieť po dobu troch rokov platiť ročné splátky, a to až do výšky 70% svojho čistého príjmu.

Po týchto troch rokoch, kedy sa Michaela musela uskromniť a bývať s ďalšími štyrmi dievčatami v prenajatom byte, si však môže povedať, že aj dlhy, ktoré v konkurze neboli uspokojené, sú súdne nevymáhateľné. Bola to síce dlhá cesta, teraz však Michaela môže opäť začať s čistým štítom, a to oveľa rozumnejšie, s väčším ohľadom na svoje príjmy.

2. Veronika a Peter, niekoľkoroční manželia s dvomi deťmiManželia a osobný bankrot

Mladá rodina mala tak, ako to už v dnešnom svete chodí niekoľko pôžičiek, ktoré spoločne splácali. Peter si však začal dlhé večery krátiť alkoholom. Najskôr to bolo len niekoľko pív, postupne sa k tomu pridal aj tvrdý alkohol a jeho množstvo evidentne prekračovalo všetky medze. Kvôli alkoholizmu Petra vyhodili z práce a samotná Veronika nezarobila toľko, aby všetky dlžoby dokázala splácať sama.

Nakoľko Peter spĺňal všetky (vyššie uvedené) podmienky pre vyhlásenie osobného bankrotu, rozhodol sa práve pre túto cestu. Keďže vyhlásenie takzvaného malého konkurzu (osobného bankrotu) má za následok zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, Peter a Veronika si majetok za pomoci konkurzného správcu rozdelili tak, že žene ostal ich spoločný dom spolu s dvoma pôžičkami. Takto rodina nemusela predať všetko čo vlastní a odsťahovať sa k svokrovcom, ba čo viac, Veronika sa zbavila časti dlhov, s ktorými nemala vôbec nič spoločné.

Peter si samozrejme našiel nové zamestnanie, prestal piť a zarábal celkom slušné peniaze. Vďaka tomu sa mu podarilo platiť splátky určené súdom po dobu troch rokov, na konci ktorých mu boli odpísané úplne všetky jeho dlhy a rodina tak mohla začať odznova bez toho, že by jej na krk dýchali veritelia a exekútori.

3. Kristína, vdovaVdova a osobný bankrot

Kristíne pred časom zomrel manžel Filip, s ktorým spoločne splácala hypotéku a lízing.  Po jeho smrti však  nezvládala splácať pôžičky a starať sa k tomu o ich dve deti. Riešenie tejto náročnej situácie videla len vo vyhlásení osobného bankrotu.

Kristína sa musela odsťahovať k rodičom, keďže aj jej byt bol speňažený a výťažok z neho následne rozvrhnutý medzi veriteľov – prišla by oň však tak či onak, a to aj bez vyhlásenia osobného bankrotu počas exekúcie . Navyše, po troch rokoch mohla spolu s deťmi začať nový život bez akýchkoľvek dlhov.

4. Anna, dôchodkyňa

Dôchodkyňa musela vyhlásiť osobný bankrot

Pani Anna má 66 rokov a 3 vnúčatá, s ktorými býva v jednom dome. Nedokáže sa im však kvôli chorobe venovať naplno, preto ich rada teší aspoň drahými darčekmi. Kde však na to všetko vziať peniaze? Dôchodky sú nízke, lieky a dary drahé – preto si Anna začala požičiavať. Po čase však zistila, že splátky vôbec nezvláda a na krku má exekútorov. Čo teraz?

Anna dala dohromady asi 1750 €, sumu postačujúcu na to, aby vyhlásila osobný bankrot. Súd vydal rozhodnutie o začatí konkurzu, čím sa zastavili exekúcie a konkurzný správca z majetku čiastočne uspokojil všetkých veriteľov. Anna takisto musela tri roky splácať  súdom stanovené ročné splátky. Po uplynutí tejto skúšobnej doby jej však súd odčítal niekoľko tisíc, ktoré veriteľom síce nikdy nezaplatila, avšak od tejto chvíle si ich ani nemôžu vymáhať.

Čo keď sa to všetci dozvedia?

Sociálny aspekt v tomto prípade zohráva významnú rolu. Najmä z dôvodu akéhosi ostychu sa Slováci stále zdráhajú využívať tento inštitút naplno. Uvedomte si však, že aj keď vám majetok bude zexekvovaný, dozvedia sa o tom všetci vaši susedia. Okrem toho, následky budú v danom prípade omnoho ničivejšie.

Pred každým rozhodnutím ohľadom majetku však pre istotu kontaktujte právnika. Ten vám ochotne poradí tú najvhodnejšiu a najlacnejšiu alternatívu, ktorou nie vždy musí byť práve vyhlásenie osobného bankrotu.

TIP: Prečítajte si náš článok o presnom postupe a podmienkach pre vyhlásenie osobného bankrotu

Bez reakcí

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *