1. Prevádzkovateľ inzertnej sekcie na stránke pozicka.sr určuje všetky podmienky týkajúce sa návštevy alebo priameho inzerovania na stránke. Podmienky sa vzťahujú na každého návštevníka a inzerenta stránky, preto sa s nimi oboznámte ešte pred prípadným zadávaním inzerátu.

2. Bezplatná inzercia na stránke pozicka.sr uverejňuje inzertné ponuky poskytovateľov, sprostredkovateľov a záujemcov o pôžičku, úver, hypotéku a ďalšie úverové produkty a služby.

3. Inzeráty môžu bezplatne vkladať banky, nebankové subjekty, súkromné osoby, živnostníci, prípadne sprostredkovatelia úverových produktov od uvedených poskytovateľov. Inzeráty s dopytom vkladajú zároveň záujemci o úver, a teda fyzické osoby, živnostníci a firmy.

4. Prevádzkovateľ inzercie na stránke pozicka.sr nie je zodpovedný za obsah a pravdivosť inzerátov. Prevádzkovateľ zároveň nedisponuje žiadnymi osobnými údajmi poskytovateľov, sprostredkovateľov ani záujemcov o pôžičku.

5. Inzercia na stránke pozicka.sr funguje výhradne ako bezplatné a voľne dostupné miesto pre zverejňovanie inzercie.

6. Prevádzkovateľ stránky si vyhradzuje právo na úpravu alebo vymazanie inzerátov v prípade, ak obsahujú konkrétne osobné údaje, vulgarizmy alebo iné porušenia kódexu či zákonov SR.

7. Prevádzkovateľ stránky si vyhradzuje právo na úplné odstránenie inzerátu, pokiaľ je v rozpore s kódexom a to bez akéhokoľvek upozornenia a bez nároku na odškodnenie finančných alebo časových strát zadávateľa inzercie.

8. Bez výslovného súhlasu prevádzkovateľa stránky sa zakazuje:

  • Používať a narábať so stránkou pre iné, než osobné účely a potreby
  • Zasahovať či pozmieňať technickú časť stránky
  • Zasahovať či pozmieňať samotný obsah stránky a inzercie

Za neuposlúchnutie týchto zákazov nesie užívateľ priamu zodpovednosť, ktorá môže byť v prípade dokázania viny podaná na prešetrenie príslušným orgánom.

9. Prevádzkovateľ stránky si vyhradzuje právo premiestniť alebo vymazať inzerát, pokiaľ bol vložený do inej sekcie, než akej sa venuje. Inzerát môže byť vymazaný aj v prípade, keď bude na stránku vložený v neprimeraných množstvách (SPAM).

10. Inzeráty môžu byť vymazané aj na základe podozrenia prevádzkovateľa o ich pravdivosti, serióznosti a aktuálnosti.

11. Zadávateľ inzerátu môže inzerát vymazať zaslaním tejto žiadosti mailom na adresu info@pozicka.sr. Na túto adresu inzerent môže taktiež zaslať podnet na úpravu inzerátu a informácií v ňom uvedených. Dodatočné úpravy inzerátov sú taktiež bezplatné

12. Všetky inzeráty (dopyt aj ponuka) sú na stránke zverejnené na dobu neurčitú. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na ich presunutie, úpravu alebo vymazanie v prípade, že sú na stránke umiestnené príliš dlhú dobu pre ich aktuálnosť.

13. Prevádzovateľ inzercie na stránke pozicka.sr je výlučne sprostredkovateľom kontaktu medzi zadávateľom inzerátu a záujemcom o pôžičku či iný úverový produkt. Prevádzkovateľ sa tak zrieka akejkoľvek zodpovednosti za pôvod a pravdivosť uverejnených inzerátov.

14. Prevádzkovateľ taktiež nezodpovedá za parametre úverových produktov ponúkaných na stránke, ich úroky, poplatky, RPMN a ďalšie. Zodpovednosť za uverejnené informácie nesie výhradne zadávateľ inzerátu.

15. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za zneužitie uvedených údajov (telefónne čísla, mailové adresy) treťou stranou.

16. Zadávateľ inzerátu súhlasí s kompletným zverejnením inzerátu tak, ako bol na stránku zadaný. Odporúčame v prípade zverejňovania inzerátu udávať výhradne iba kontaktné údaje, nakoľko v inzeráte nie je dôvod zverejňovať osobné údaje (rodné číslo, príjem atď).

17. Všetky prípadné zverejnené osobné údaje budú obsahom verejne dostupného inzerátu, takže s nimi mlôže prísť do styku prakticky ktokoľvek. Do inzercie je nutné zadávať iba informácie, ktoré sú nevyhnutné pre určenie jeho zaradenia do kategóriie a významu.

18. Zadávateľ inzercie sa zaväzuje, že svoje inzeráty bude aktualizovať a upravovať v súlade s reálnymi zmenami a to ihneď po ich vzniku.

19. Prevádzkovateľ stránky nenesie zodpovednosť za aktivity, ktoré užívatelia inzercie na stránke pozicka.sr vykonávajú. Prevádzkovateľ sa dištancuje od prípadného zneužitia inzercie užívateľmi alebo tretími osobami.

20. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za prípadné škody a ujmy, ktoré mohli za rôznych okolností vzniknúť priamo v dôsledku alebo nepriamo v súvislosti s užívaním inzercie na stránke pozicka.sr.

21. Prevádzkovateľ čestne prehlasuje, že bude všetky inzeráty posudzovať jednotlivo a detailne a to s maximálnym úsilím na odhalenie neserióznych alebo priamo podvodných inzerátov so zreteľom na dodržiavanie platných zákonov Slovenskej republiky. Cieľom je minimalizácia alebo priamo eliminovanie takýchto ponúk a čo najintenzívnejšia a najdôkladnejšia ochrana inzerentov.

22. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo meniť stránku kedykoľvek a to aj bez predchádzajúceho upozornenia inzerentov.

23. Poskytovateľ si vyhradzuje právo inzerentom na základe nimi uvedených kontaktných údajov na tieto kontakty zasielať emaily, upozornenia, novinky a ďalšie správy s rôznorodým obsahom. V prípade nazáujmu o takéto informácie kontaktujte prevádzkovateľa na info@pozicka.sr.

24. Sekcia inzercie na stránke pozicka.sr momentálne nezobrazuje žiadne platené reklamy tretích strán. Funguje výhradne ako inzercia pre dopyt a ponuku úverových produktov. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo situáciu kedykoľvek bez oznámenia zmeniť.

25. Všetky uvedené podmienky nadobúdajú platnosť dňom 01.03.2015. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky kedykoľvek neohlásene meniť, dopĺňať nové alebo rušiť pôvodné. Zmeny v podmienkach nadobúdajú platnosť v deň ich zverejnenia na stránke.