Aktualizovaný zoznam podvodníkov s pôžičkami

V tomto zozname nájdete osoby alebo firmy, ktoré svojim konaním páchajú priestupky alebo priamo trestnú činnosť. Vy máte možnosť tento zoznam rozšíriť o svoju negatívnu skúsenosť.

Pridať podvodníka
Počet uverejnených podvodníkov: 3412
Prípad Virginie Fauvel alias bildupont@seznam.cz
Prípad Fauvel alias bildupont

Fauvel Virginie

Komu:
dustigel@seznam.cz
Kopie:
dustigel@seznam.cz

NOTICE OF CREDIT AND QUICK IN 48 HOURS
Hello!

We are in France and Belgium! We offer successful international loans! From 1,000 to 950,000.00 EUR.

And you can receive your loan request by any means of transfer, such as:

* Credit card

* Bank transfer

* Western Union

* MoneyGram

We are recognized across the country and our loan offer is hassle free! Well, we humbly ask for your sincerity, honesty before we can qualify for your loan application.


Thanks for understanding !

NB: BNP Paribas! is always at your disposal for your satisfaction!
Pridal: dudo
Dňa: 11.08.2020
Odpovedať
Vaša odpoveď *
Vaše meno: *
Prípad Virginie Fauvel alias bildupont@seznam.cz
fauvel Virginie zveřejnil(a) novou nabídku nebo poptávku Rychlá půjčka
19.června 2020
Nabídka: Musím kapitál musí být použita na poskytování krátkodobých a dlouhodobých jednotlivé půjčky v rozmezí od 50.000 do 25 milionů Kč pro každého, kdo chce vážný tento úvěr. 3% úrok ročně v závislosti na zapůjčené částky, protože jsou zejména nechci porušit zákon lichva. Můžete platit po dobu 3 až 25 let, v závislosti na výši úvěru maximua. to je na vás, abyste měsíční platby. Ptám se jen rozpoznání ručně psaného certifikované dluhů a příliš málo požadovaných dokladů : bildupont@seznam.cz

Cena: CZK1,000.00Dům & Zahrada
Pridal: dudo
Dňa: 11.08.2020
Odpovedať
Vaša odpoveď *
Vaše meno: *
Virginie Fauvel, alias Bil Dupont, alias Kova Fauvel, alias Toofa-Ruahe hubert
Za emailom bildupont@seznam.cz stoja tri krycie mená, ktorí tento email tiež rovnako používajú:
Toofa-Ruahe Hubert, Bil Dupont,Kova Fauvel a tá ktorá to celé finančne zabezpečuje cez
BnP Paribas bank Virgínie Fauvel. (Amslico Fr., Euler Hermes, Hello Bank, Cetelem a iné funkcie)
Dá sa vypátrať aj kontakt na mobil: +420 767 947 763.
Vymámil odo mňa 230,-Eur(presne 6133,80CZK) na IBAN v ČSOB Liberec.
Teraz požaduje 578,-Eur prepravné z AXA bank Paríž na môj účet
a pripravených je už v transferi AXA banky 2000,-Eur ako budúce neviem dokedy navyšované požiadavky.
Peniaze majú byť zaslané na IBAN v Ilimity bank Italy na meno Lucia Guazzoni.
Osoba pre ktorú pod týmito 3 menami ponúkajú úvery je v pozadí Virgínia Fauvel z BnP Paribas bank(uvádza sama).
BnP Paribas, EÚ, polícia mlčí a nechce potvrdiť či táto osoba je oprávnená konať v mene banky.
Ako uviedli na webe ide o stovky miliónov (ne)poskytnutých úverov.
Mnohí aj iný fiktívni podvodní poskytovatelia úverov kryjú jej aktivity a identitu.
Okradnutí sa môžu dopátrať k svojim vymámeným peniazom cez jej identitu a postavenie.
Najlepšie skúste kontaktovať priamo ju, ona je totiž jediná dohľadateľná
a podvod by ste pred políciou možno mohli obhájiť, aj peniaze vymámené možno vymôcť (pridajte reakciu)
Ju môžete kontaktovať na email: fauvel1963@outlook.com. Či ide o reálnu Virgíniu Fauvel je trochu otázne.
Iné vetvy ťažko dokázateľného prepojenia s BnP Paribas siahajú k ťažko vystopovateľným alebo fiktívnym
osobám. Napríklad: delattrepauljacques@gmail.com, čarodejnica olgaelena0001@gmail.com...
Na požiadanie viem poslať prílohy, ako
celá emailova komunikácia v jednom súbore,
úverová zmluva.pdf,
poistné osvedčenie.pdf(nimi falšované),
proof of confidence.pdf (nimi falšované o zaplatení poistenia úveru v poisťovni MAAF Francúzsko)
transfer.pdf(nimi falšované),
zoznam viac ako 30 web lokalít na ktorých denne inzeruje.
V prípade záujmu ma prosím kontaktujte na
email dustigel@seznam.cz.
Preverujem tisíce podobných podvodných úverových inzerátov.
Mám záujem o aspoň jednu dobrú, dôkazmi doložiteľnú pozitívnu skúsenosť Vás
ktorí ste našli riešenie úveru cez súkromných investorov P2P.
Aj negatívne skúsenosti mi pomôžu a uľahčia triedenie na podvodné a reálne úvery.

Všeobecne:

Vo veci úverov je potrebné povedať, že som pridal ku Vám inzerát o podvode, ktorý vyšetruje polícia.
Tam som už bol podvedený o konkrétnu finančnú sumu a mám dôkazy, nie podozrenia.
Podozrenia mám na tisíce inzerujúcich s podobnými podvodnými schémami, ale kým im konkrétna osoba nepošle aspoň časť zo súm,
ktoré žiadajú uhrádzať dopredu pridávaním stále novších a novších finančných požiadaviek, nemôže sa proti ich konaniu nikto právne ohradiť.
Polícia pri mnohých nahlásených prípadoch stejne podnety len príjme a prípady založí.
Ani ak im dáte vlastným vyšetrovaním odhalenú totožnosť páchateľa väčšinou v zahraničí, neposunie prípad ani o krok.
Pritom Vám vo veci už nedá žiadny signál o svojej (ne)činnosti. Ani Vám neoznámia že prijali ďalšie Vaše dôkazy, ktoré ste zaslali.
Milióny poškodených nikdy neuvidia zo svojich škôd ani cent a štatistiky podvedených držia vákuum.
Takže úveroví podvodníci môžu bezstrestne dennodenne pokračovať vo svojich inzerciách.
Ten ktorého som ja u Vás na portáli verejnosti oznámil, pracuje s podvodmi všetkých známych druhov na 50-tich inzertných portáloch denne.
Predstavuje sa pod mnohými falšovanými identitami aby bol nedohľadateľný. V súčastnosti už meno Toofa-Ruahe Hubert nepoužíva.
Posiela zásadne sfalšované dokumenty: banka sfalšovaná, mená podpísaných vymyslené alebo sfalšované, pečiatky sfalšované.
Emailove adresy používane v podvodnej schéme sú podobné známym značkám a Váženým osobám.
V komunikácii emailom Vám nikdy neodpovie na najdôležitejšie riziká a obavy. O čom mlčí to aj neskôr vždy proti Vám uplatní.
Hrá vždy sprostého, že nechápe Vaše otázky. Pred zaplatením prvej sumy nikdy neodhalí budúce úskočné finančné požiadavky.
Všetci títo podvodníci pracujú pre veľké banky, ale banka vždy dá od nich ruky preč, keď sú už zapletený vo večšej špine.
Vždy ide o jeden a ten istý princíp, dosihnuť prvú Vašu platbu. Prvá suma by nemala prekročiť 260,-Eur, aby sa nejednalo o trestný čin.
Druhá platba obvykle smeruje už na zahraničné účty tá môže byť aj 578,-Eur. Tretia sa črtá že bude 2000,-Eur v mojom prípade.
To už zahraničná banka nikdy neposkytne identitu podvodníka ani Vám ani slovenskej polícii.
To sa určite na Slovensku nikdy nestalo že by túto identitu aj slovenská polícia požadovala.
Banky a poisťovne svoje emaily nezverejňujú, kde by ste sa mohli sťažovať a ak nejaký email aj najdete,
nikdy Vám neodpovedia či tieto osoby konajú v ich mene. Vôbec nezareagujú na Vaše emaily. Bez právnika dostanete vždy žiadnu odpoveď.
Drvivá väčšina z týchto podvodníkov je zbytá v pozadí s právnikom a má vlastných prekladateľov.
Dobré referencie si píšu sami. Dobré refencie sú vždy falošné identity ako Roman ďakuje, Maroš odporúča, Mária som zachránená.
Ich Cetelem(BnP Paribas) na Slovensku to má tiež obdobné. Tam im Vy svoju referenciu na ich web nepridáte. Hello bank(teraz aj Cetelem) založila ona.
Teraz už sa chcú súdiť o zaplatenie pokuty. Súd by mohol pomôcť odhaliť identitu osôb ktoré z pozadia ťahajú nitky. Uvidíme ako to má diabol naaranžované
a či justícia je ešte na strane kresťanskej spravodlivosti a chce a vie beštiu odhaliť.
Na záver: Už 20 dní čakám či sa ozve aspoň jeden uspokojený zákazník. Doteraz nič. Neozval sa ani jeden ktorý by uspel.
Ak sa prvému podarí uspieť mne, určite moje pozitívne skúsenosti poskytnem Vám Vážená verejnosť aj s dôkaznými prílohami tam kde sa to dá.
Pritom každý z Vás občanov má v 50-siatke našetrenú slušnú sumu poistného na svoj dôchodok a malo by byť samozrejmosťou že bude prvý,
ktorý si pred dôchodkovým vekom môže svoje vlastné peniaze v štáte požičiavať. Pritom ak z úrokom 14%, zvýši si túto svoju dôchodkovú
sumu spoľahlivejšie a pre lepší životný štandard v dôchodku ako ako ten riadený...
Bolo by to prvé čo by Integrovaná Informačná Spoločnosť IIS Vám všetkým samozrejme sprístupnila a obhajovala.

Behind the email bildupont@seznam.cz are three pseudonyms who also use this email:
Toofa-Ruahe Hubert, Bil Dupont, Kova Fauvel and the one that provides it all financially through
BnP Paribas bank Virginia Fauvel. (Amslico Fr., Euler Hermes Hello bank, Cetelem and other positions)
You can also find a contact for a mobile phone: +420 767 947 763 (maybe falsed).
He whedled out 230, -Eur (exactly 6133.80CZK) from me for IBAN in ČSOB Liberec.
Now requires 578, -Eur shipping from AXA bank Paris to my account
and they are already ready in the transfer of AXA banka 2000, -Eur as the future I do not know how long the increased requirements.
The money is to be sent to the IBAN at Ilimity bank Italy in the name of Lucia Guazzoni.
The person for whom they offer loans under these 3 names is in the background Virginia Fauvel from BnP Paribas bank.
Many other fictitious underwater lenders cover its activities and identity.
The robbers can search for their extorted money through her identity and status.
It is best to contact her directly, as she is the only one who can be traced
and you would be able to defend the fraud in front of the police, and to extort the money wasted.(and add a reaction)
Other branches of the hard-to-prove connection with BnP Paribas go back to hard-to-trace or fictitious
persons. For example: delattrepauljacques@gmail.com, witch olgaelena0001@gmail.com ...
You can contact her by email: fauvel1963@outlook.com(maybe not real Virginia Fouvel)
I can send attachments on request, such as
all email communication in one file,
loan agreement.pdf,
insurance certificate.pdf (forged by them),
proof of confidence.pdf (falsified by them on the payment of credit insurance in the insurance company MAAF France)
transfer.pdf (falsified by them),
a list of more than 30 websites on which it advertises daily.
If you are interested, please contact me at
email dustigel@seznam.cz.
I\'m reviewing thousands of similar fraudulent credit ads. I am interested in at least one good, evidence-proven positive experience from you
who have found a loan solution through private investors P2P.
Negative experiences will also help me and facilitate sorting into fraudulent and real loans.

Regarding loans, it is necessary to say that I have added to you an ad about fraud, which is being investigated by the police.
There I have already been deceived by a specific amount of money and I have evidence, not suspicion.
I suspect thousands of advertisers with similar fraudulent schemes, but until a particular person sends them at least a portion of the amounts,
who they demand to be paid in advance by adding more and more financial requirements, no one can legally oppose their actions.
In many reported cases, the police will only receive the same complaints and establish the cases.
Even if you give them the identity of the perpetrator revealed by your own investigation, mostly abroad, it will not take the case a step further.
At the same time, he will no longer give you any signal about his (in)activity in the matter.
They will not even let you know that they have accepted your further evidence that you have sent.
Millions of victims will never see a penny of their damage, and the fraudsters\' statistics hold a vacuum.
So credit fraudsters can continue their advertisements with impunity on a daily basis.
The one I reported to you on the public portal works with fraud of all known types on 50 advertising portals a day.
It presents itself under many fake identities to make it untraceable,
He/She sends fundamentally forged documents: bank forged, names of signatories fictitious or forged, stamps forged.
The email addresses used in the fraudulent scheme are similar to well-known brands and influential persons.
In e-mail communication, it will never answer the most important risks and concerns. What he is silent about will always be used against you later.
He always plays rude that he doesn\'t understand your questions. He will never reveal future devious financial requirements before paying the first amount.
All of these fraudsters work for big banks, but the bank always puts their hands away from them when they are already involved in more filth.
It is always one and the same principle to achieve your first payment. The first amount should not exceed 260, -Eur, so as not to be a crime.
The second payment is usually directed to foreign accounts, which can also be 578, -Eur. Third payment prepared is in my case 2000,-Eur(transfer.pdf).
A foreign bank will never provide the identity of a fraudster as to you so to the slovak police.
It certainly never happened in Slovakia that the slovak police demanded this identity in foreign country.
Banks and insurance companies do not publish their emails, where you could complain and if you find an email,
they will never tell you if these people are acting on their behalf. They do not respond to your emails at all.
Without a lawyer, you will always get no answer. The vast majority of these fraudsters are left in the background with a lawyer and have their own translators.
They write good references itself. Good references are always false identities as Roman thanks, Maroš recommends, I am saved by Maria.
Their Cetelem (BnP Paribas) in Slovakia also has a similar one. There you will not add your reference to their website. Hello bank (now also Cetelem) was founded by her.
Now 20.july he/she threaten with penalty. The court could help reveal the identities of those pulling threads from behind. We\'ll see how the devil has it arranged
and whether the judiciary is still on the side of Christian justice and wants and can reveal the beast.
In conclusion: I have been waiting for 20 days for at least one satisfied customer to respond. Nothing yet. There was no one who succeeded.
If the first one who succeeds is me, I will certainly provide my positive experience to you dear public, with evidentiary attachments where possible(on the web).
At the same time, each of you citizens has a decent amount of insurance premiums for your pension saved at the age of 50 and it should be a matter of course that it will be the first,
who can borrow his own money in our country before retirement age. At the same time, if with an interest rate of 14%, he will increase this his pension
more reliable and for a better standard of living in retirement than that driven by... It would be the first thing that the Integrated Information Society IIS
would of course make available to all of you and defend your rights.


Pridal: dudo
Dňa: 11.08.2020
Odpovedať
Vaša odpoveď *
Vaše meno: *
Rychlá půjčka
Musím kapitál musí byť použité na poskytnutie krátkodobé a dlhodobé individuálne úvery v rozmedzí od 50 tisíc do 25 miliónov korún pre tých, ktorí chcú závažnosti tohto úveru. 3% úrok ročne v závislosti na výške požičal, pretože oni nechcú porušiť zákon opotrebovaniu. Môžete platiť cez maximálne 3 až 25 rokov v závislosti na požičanej sumy. to je na vás, aby ste mesačné platby. Pýtam sa, že uznanie rukou písané certifikované dlhu a tiež pár požadovaných dokumentov.

E-mail: bildupont@seznam.cz
Pridal: BIL DUPONT
Dňa: 11.08.2020
Odpovedať
Vaša odpoveď *
Vaše meno: *
Sawda Capital Finance
Sawda Capital Finance provide affordable loans that align and suits your
current financial situation.

We provide various types of loans, Personal Loans, Debt Consolidation
Loans, Car Finance, Agricultural Loans, Home Loans, Business Loans.

Send us a reply and we will provide you with our loan application
requirements with minimum criteria that meet most credit providers
approval.

Email: sawda.finance@gmail.com
Phone: +918415036110
WhatsApp: +918415036110
Pridal: Essa Ghurair
Dňa: 10.08.2020
Odpovedať
Vaša odpoveď *
Vaše meno: *
BIL DUPONT
Ahoj!

Sme vo Francúzsku a na Slovensku! Ponúkame úspešné medzinárodné pôžičky! Od 1 000 do 10 000 000,00 EUR.

Žiadosť o pôžičku môžete dostať akýmkoľvek prevodom, napríklad:

* Kreditná karta

* Bankový prevod

* Western Union

* MoneyGram

Sme uznaní po celej krajine a naša ponuka pôžičiek je bezproblémová! Skôr než začneme mať nárok na vašu žiadosť o pôžičku, pokorne vás žiadame o úprimnosť a čestnosť.

E-mail:bildupont@seznam.cz

Ďakujeme za pochopenie!

Pozn .: BANKA AXA! Je vám vždy k dispozícii pre vašu spokojnosť!
Pridal: Bildupont@seznam.cz
Dňa: 9.08.2020
Odpovedať
Vaša odpoveď *
Vaše meno: *
PÔŽIČKA NA ČOKOĽVEK
PÔŽIČKA NA ČOKOĽVEK
chcete si požičať?
rýchla pôžička cez internet
až do výšky 900.000 EUR
E-mail: frolex.okfinance110@gmail.com
Pridal: OKFin
Dňa: 9.08.2020
Odpovedať
Vaša odpoveď *
Vaše meno: *
Rychlá a spolehlivá nabídka půjček
Půjčky i pro začínající podnikatele

Nabízíme výhodné půjčky pro podnikatele i začínající, kteří chtějí začít podnikat a chybí jim prostředky, potřebují překlenout momentální nedostatek financí, uhradit dlužné faktury, vyplatit exekuce. Půjčky jsou poskytovány až do výše 20.000.000,- Kč Splátky si můžete rozvrhnout dle potřeby od několika měsíců až na 20 let. Zajištění půjčky je vhodnou nemovitosti, nebytovým prostorem, bytem i družstevním, chatou, pozemky. Vše vyřídíte z domova. Neplatíte žádné poplatky předem Působíme po celé České republice.

E-mailem: rollerovadominika@seznam.cz
Pridal: roller
Dňa: 9.08.2020
Odpovedať
Vaša odpoveď *
Vaše meno: *
Hľadáte podnikateľský úver, osobný úver,
Chcem oceniť pôžičky spoločnosti Karin Sabine za pôžičku vo výške 4 000 EUR. Ak potrebujete naliehavú pôžičku, potom sa vyhnite podvodom s falošnými poskytovateľmi pôžičiek a požiadajte o informácie prostredníctvom skutočnej úverovej spoločnosti e-mailom sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861
Pridal: faye miller
Dňa: 9.08.2020
Odpovedať
Vaša odpoveď *
Vaše meno: *
Ponuka pôžičky
Ponúkame pôžičku s veľmi nízkou sadzbou 2%. Ak vás zaujíma, pošlite nám e-mailom podrobnosti. email:hollande123amelie@gmail.com
Pridal: hollande amelie
Dňa: 8.08.2020
Odpovedať
Vaša odpoveď *
Vaše meno: *
Potvrdte prosím, že nie ste robot
Pridať podvodníka
Počet uverejnených podvodníkov: 3412