Aktualizovaný zoznam podvodníkov s pôžičkami

V tomto zozname nájdete osoby alebo firmy, ktoré svojim konaním páchajú priestupky alebo priamo trestnú činnosť. Vy máte možnosť tento zoznam rozšíriť o svoju negatívnu skúsenosť.

Pridať podvodníka
Počet uverejnených podvodníkov: 2729
Darovacia zmluva Zack Dumas
FRANCÚZSKA REPUBLIKA
--------------------
MINISTER SPRAVODLIVOSTI
--------------------
SÚDNY DVOR, PARÍŽ
--------------------
Maître Olivier de
ROCHECHOUART-MORTEMART
--------------------
ACTE NOTARIE n° EEEPARIS001-2020
OSVEDČENIE O
DARCENÍ
(Akákoľvek reprodukcia tohto materiálu je prísne trestaná príslušnými zákonmi a mandľami.)
Táto darovacia listina je stanovená za účelom úpravy práv a povinností medzi
Zack Dumas, (právnik: 3 Rue Pasteur Vallery Radot, 94000 Créteil, France)
a Štígel Dušan (príjemca: Kozmonautov 3962/29, 03601 Martin, Slovenská
Republika). Táto zmluva je založená na podmienkach dohodnutých medzi
stranami v súlade so zákonom a vylučuje operácie prania špinavých peňazí a
ďalšie trestné činy, ktoré sú predmetom trestných sankcií. Príjemca zaručuje, že
je plnoletý a je spôsobilý na právne úkony uzavrieť zmluvu, že porozumel
podmienkam tejto zmluvy a zmeral dôsledky pripojeného záväzku a že mu nič
nebráni v tom, aby sa k tejto zmluve zaviazalo alebo nie. Na podpis dokumentu
sa vzťahujú nasledujúce články, ktoré je potrebné dodržiavať:
ČLÁNOK 1 : Výška daru a účel
Darca súhlasil s poskytnutím časti svojho majetku vo výške 150 000
(Stopäťdesiat míľ) eur, ktoré budú použité na osobné použitie príjemcu a na
charitatívne práce, čím sa vytvorí nadácia, ktorá nadobudne platnosť na pomoc
ľuďom v ťažkostiach a chorým a bude používané výlučne na tento účel. Príjemca
sa zaväzuje, že uspokojí príjemcu grantu, aby získal túto sumu za podmienok
stanovených výlučne v dokumente.
ČLÁNOK 2 : Prepravné opatrenia
Počiatočným dátumom darovania bude dátum overenia platnosti tohto
dokumentu. Skutočný prevod peňazí príjemcovi sa uskutoční v ten istý deň,
pričom sa zohľadní čas potrebný na prevod. Za týmto účelom banka darcu BGFI
BANK prevedie sumu 150 000 eur bankovým prevodom priamo na bankový účet
príjemcu. mBank S.A. - Slovenská Republika (Majiteľ účtu : Dušan Štígel -
Císlo účtu: - IBAN: SK30 8360 5207 0042 0529 3108 - Code SWIFT:
BREXSKBXXXX - adresa banky: mBank S.A., pobočka zahraničnej banky
Pribinova 10, 811 09 Bratislava), po overení platnosti tohto podpísaného
dokumentu.
PREAMBULA
(Akákoľvek reprodukcia tohto materiálu je prísne trestaná príslušnými zákonmi a mandľami.)
ČLÁNOK 3 : Priradenie právomoci
Pri výklade a vykonávaní tohto dokumentu sa uplatňuje francúzske právo. V
dôsledku toho bude akýkoľvek spor, ktorý vznikne na základe tejto zmluvy,
predmetom francúzskeho práva a bude vyriešený pred príslušným francúzskym
súdom. V prípade sporu sa strany zaväzujú, že najskôr budú hľadať priateľské
riešenie. Tento dokument, ktorým sa spravuje dar vo výške 150 000
(Stopäťdesiat míľ), by bol darcom a príjemcom náležite podpísaný a
rešpektovaný za podmienok výslovne stanovených v občianskom zákonníku.
Táto dohoda potvrdzuje úplnú dohodu a úplné porozumenie medzi stranami. Je
viazaný duchom vzájomného porozumenia a dôvery. Po podpísaní a potvrdení
platnosti tohto dokumentu bude príjemca vyhlásený za vlastníka peňazí.
Na dôkaz čoho bol tento dokument založený, aby slúžil a potvrdzoval toto právo.
V Paríži 5. októbra 2020.
Pridal: Dudo
Dňa: 11.10.2020
Odpovedať
Vaša odpoveď *
Vaše meno: *
Podvodné granty Zack DUMAS zackdumax@gmail.com>

---------- Původní e-mail ----------
Od: Zack DUMAS <zackdumax@gmail.com>
Komu: dustigel@seznam.cz
Datum: 5. 10. 2020 18:04:12
Předmět: Re: POMOC

Dobré ráno,

Potvrdzujem, že vaša žiadosť o dar bola schválená.

Preto som podpísal darovaciu zmluvu, ktorú ustanovil môj súd. Vaša darovacia zmluva je pripojená k tejto správe. Tento dokument musíte tiež podpísať, aby ste si ho mohli vytlačiť a prečítať. Potom podpíšete poslednú stránku dokumentu, ktorý sa má naskenovať, a pošlete mi kópiu. Po overení dokumentu súd nariadi banke previesť sumu daru na váš bankový účet.

Ďakujeme za pochopenie a dúfame, že tento dokument teraz podpíšete, aby banka mohla váš dar, pokiaľ je to možné, sprístupniť.
Pridal: Dudo
Dňa: 11.10.2020
Odpovedať
Vaša odpoveď *
Vaše meno: *
Podvodné granty Zack DUMAS zackdumax@gmail.com>

---------- Původní e-mail ----------
Od: dustigel@seznam.cz
Komu: Zack DUMAS <zackdumax@gmail.com>
Datum: 3. 10. 2020 12:39:20
Předmět: Re: POMOC

Priezvisko : Štígel
Krstné meno: Dušan
Pohlavie: mužské
Vek : 56
Povolanie: Predajca zábavnej pyrotechniky
Telefónne číslo: 00421951473429
Poštové smerovacie číslo : 03601
Celá adresa : Kozmonautov 3962/29, 03601 Martin
Mesto: Martin
Krajina: Slovenská Republika


BANKOVÉ ÚDAJE

Názov banky: mBank
Adresa banky: mBank S.A., pobočka zahraničnej banky
Pribinova 10, 811 09 Bratislava
Majiteľ bankového účtu: Dušan Štígel
Číslo bankového účtu :
IBAN: SK30 8360 5207 0042 0529 3108
BIC / SWIFT: nemám


---------- Původní e-mail ----------
Od: Zack DUMAS <zackdumax@gmail.com>
Komu: dustigel@seznam.cz
Datum: 3. 10. 2020 11:39:38
Předmět: Re: POMOC
Pridal: Dudo
Dňa: 11.10.2020
Odpovedať
Vaša odpoveď *
Vaše meno: *
Podvodné granty Zack DUMAS zackdumax@gmail.com>

---------- Původní e-mail ----------
Od: Andre Pierucci <andrepierucci100@outlook.com>

Datum: 28. 9. 2020 22:42:37
Předmět: POMOC

Liliane Bettencourtová, najbohatšia žena na svete s majetkom odhadovaným na 35 miliárd eur, zomrela 21. septembra 2017 a ako naznačuje jej vôľa, svojej jedinej dcére a svojim dvom vnúčatám dáva najradšej 30 miliárd svojho majetku. Chce, aby sa zvyšných 5 miliárd rozdelilo medzi ľudí, ktorí potrebujú peniaze na to, aby im pomohli uskutočniť projekt, ktorý pomôže deťom, starším ľuďom alebo ľuďom, ktorí môžu zamestnať mladých ľudí.
Na počesť jeho pamiatky sa banka, ktorá drží majetok zosnulého, rozhodla založiť organizáciu, ktorá bude mať za úlohu náhodne vyberať na sociálnych sieťach viac ako 30 000 ľudí, ktorí dostanú sumu v rozmedzí od 100 000 eur do 500 000 eur ( suma, ktorá sa má poskytnúť, bude závisieť od typu projektu navrhnutého príjemcom)
Musíte sa cítiť šťastní, pretože máte šťastie, že vás vybrali, aby ste z toho mali úžitok.
Musíte len napísať Zackovi Dumasovi, právnikovi zodpovednému za prípad, s podrobnosťami o vašich plánoch.
Ak máte pozastavený projekt, je najvyšší čas skúsiť šťastie v pomoci svojej komunite. Ak je súbor overený, na získanie tohto daru stačí splniť niekoľko podmienok.

Tu je e-mailová adresa právnika, ktorého by ste mali kontaktovať: zackdumax@gmail.com

Ďakujem
Pridal: Dudo
Dňa: 11.10.2020
Odpovedať
Vaša odpoveď *
Vaše meno: *
Podvodné granty Zack DUMAS zackdumax@gmail.com>

---------- Původní e-mail ----------
Od: Zack DUMAS <zackdumax@gmail.com>
Komu: dustigel@seznam.cz
Datum: 2. 10. 2020 19:48:47
Předmět: Re: POMOC

Ahoj
Dnes ráno prichádzam oznamovať dobré správy.
Vedúci predstavitelia schválili váš plán a rozhodli sa, že budete mať z darovania prospech, aby ste mohli realizovať svoje sny. Rozhodli sa financovať váš projekt sumou 150 000 eur
Budem právnikom, ktorý vás povedie pri postupe, a preto vás žiadam o všetku vašu pozornosť a trochu vášho času, aby sme mohli v krátkom čase dokončiť váš spis.

Prevod sa uskutoční v troch (3) etapách:
1- Musíte nám poslať informácie o sebe
2 - Zašleme vám darovacie potvrdenie
3 - Prevod peňazí na váš bankový účet

Vyplňte nasledujúce informácie:

Priezvisko :
Krstné meno:
Pohlavie:
Vek :
Povolanie:
Telefónne číslo:
Poštové smerovacie číslo :
Celá adresa :
Mesto:
Krajina:

Informácie o vašom bankovom účte, aby bolo možné prevádzať finančné prostriedky.

Potrebujete vedieť, že pri podpísaní darčekového poukazu potrebujeme vaše bankové údaje na prevod 150 000 EUR
uľahčite mi to prosím správnym odoslaním nasledujúcich informácií:

BANKOVÉ ÚDAJE

Názov banky:
Adresa banky:
Majiteľ bankového účtu:
Číslo bankového účtu :
IBAN:
BIC / SWIFT:

Fotografia vášho občianskeho preukazu alebo pasu: ..........
Pridal: Dudo
Dňa: 11.10.2020
Odpovedať
Vaša odpoveď *
Vaše meno: *
Reakcia na Zack Dumas podvodný grant
Dostal som vaše informácie.
Zašlem to správcovi banky, aby analyzoval váš projekt.
Ale podľa môjho názoru si myslím, že je dobré, že chcete robiť s peniazmi, pretože myslíte na ľudí.
Zaslúžite si tento dar. Dúfam, že si vás banka vyberie.
Po analýze vedúcich vás budem kontaktovať, aby som vám povedal, či ste boli vybraní alebo nie.
Počkajte prosím na moju správu a prajem veľa šťastia

Le mar. 29 sept. 2020 à 05:47, <dustigel@seznam.cz> a écrit :

Môj projekt sú tieto vŕtané studne. Potrebujem naň 50000,-Eur. Viz príloha.
https://www.youtube.com/watch?v=_hIadugWp4s
---------- Původní e-mail ----------
Od: Andre Pierucci <andrepierucci100@outlook.com>
Pridal: Dušan Štígel
Dňa: 11.10.2020
Odpovedať
Vaša odpoveď *
Vaše meno: *
Podvodné granty Zack Dumas
---------- Původní e-mail ----------
Od: Andre Pierucci <andrepierucci100@outlook.com>

Datum: 28. 9. 2020 22:42:37
Předmět: POMOC

Liliane Bettencourtová, najbohatšia žena na svete s majetkom odhadovaným na 35 miliárd eur, zomrela 21. septembra 2017 a ako naznačuje jej vôľa, svojej jedinej dcére a svojim dvom vnúčatám dáva najradšej 30 miliárd svojho majetku. Chce, aby sa zvyšných 5 miliárd rozdelilo medzi ľudí, ktorí potrebujú peniaze na to, aby im pomohli uskutočniť projekt, ktorý pomôže deťom, starším ľuďom alebo ľuďom, ktorí môžu zamestnať mladých ľudí.
Na počesť jeho pamiatky sa banka, ktorá drží majetok zosnulého, rozhodla založiť organizáciu, ktorá bude mať za úlohu náhodne vyberať na sociálnych sieťach viac ako 30 000 ľudí, ktorí dostanú sumu v rozmedzí od 100 000 eur do 500 000 eur ( suma, ktorá sa má poskytnúť, bude závisieť od typu projektu navrhnutého príjemcom)
Musíte sa cítiť šťastní, pretože máte šťastie, že vás vybrali, aby ste z toho mali úžitok.
Musíte len napísať Zackovi Dumasovi, právnikovi zodpovednému za prípad, s podrobnosťami o vašich plánoch.
Ak máte pozastavený projekt, je najvyšší čas skúsiť šťastie v pomoci svojej komunite. Ak je súbor overený, na získanie tohto daru stačí splniť niekoľko podmienok.

Tu je e-mailová adresa právnika, ktorého by ste mali kontaktovať: zackdumax@gmail.com

Ďakujem
Pridal: Dušan Štígel
Dňa: 11.10.2020
Odpovedať
Vaša odpoveď *
Vaše meno: *
rýchla a vážna ponuka pôžičky do 48 hodín
INFO: piere.eseau96@gmail.com


Som pán PIERE ESEAU. Podávam a
ponuka pôžičky medzi jednotlivcami, ktorá vám umožní realizovať svoje sny bez obáv.
Na túto stránku píšem svoj text, aby som vám pomohol,
sú to jednotlivci, ktorí získajú vážne financovanie,
moje podmienky sú rýchle, pokiaľ ide o transparentnosť a sledovateľnosť
jednoduchý, nie protokol. Robím pôžičky medzi
najmä ľuďom, ktorí dokážu splniť moje podmienky.
Takže ak potrebujete pôžičku, úver, odpovedzte mi, prosím
aby som sa s vami mohol podeliť o svoju ponuku.
Moja úroková sadzba je 1,5% a pokrýva celú pôžičku.
Moja výpožičná kapacita je 800 000 €. Ak chcete mať viac
informácie neváhajte ... Moja e-mailová adresa: piere.eseau96@gmail.com
Pridal: piere
Dňa: 10.10.2020
Odpovedať
Vaša odpoveď *
Vaše meno: *
Dáša Kundrátová
Pod menom Ďáša Kundrátová
sa ukryvas veľkú ojebávačka
robí zmluvy vo vorde, na posielanie peňiazov používa reálné čísla účtov ľudi, táto pani je narodená dňa:06.11.1960
Ľudia robte niečo s takýmito úžerníkmy !
Pridal: Roman Keller
Dňa: 9.10.2020
Odpovedať
Vaša odpoveď *
Vaše meno: *
Rychlá půjčka do 48 hodin
Nabízím výhodné finanční půjčky bez poplatků a zastavení nemovitostí v rozmezí od 50 000 do 50 000 000 Kč. Splatnost této půjčky může být stanovena na 240 měsíců s možností předčasného splacení kdykol

E-mail: Tomas.svobodax22@gmail.comNabízím výhodné finanční půjčky bez poplatků a zastavení nemovitostí v rozmezí od 50 000 do 50 000 000 Kč. Splatnost této půjčky může být stanovena na 240 měsíců s možností předčasného splacení kdykol

E-mail: Tomas.svobodax22@gmail.com
Pridal: Tomas
Dňa: 9.10.2020
Odpovedať
Vaša odpoveď *
Vaše meno: *
Potvrdte prosím, že nie ste robot
Pridať podvodníka
Počet uverejnených podvodníkov: 2729