Aktualizovaný zoznam podvodníkov s pôžičkami

V tomto zozname nájdete osoby alebo firmy, ktoré svojim konaním páchajú priestupky alebo priamo trestnú činnosť. Vy máte možnosť tento zoznam rozšíriť o svoju negatívnu skúsenosť.

Pridať podvodníka
Počet uverejnených podvodníkov: 3413
Roman Išky Janík Vinné378
Obrovský pozor na podvodníka Romana Iškyho Janíka z Vinného 378, okr.Michalovce. Figuruje ako konateľ vo viacerých podvodných spoločnostiach viď link
Sú to fiktívne spoločnosti, ktoré nevykonávajú žiadnu ekonomickú činnosť.
Roman Išky Janík je podvodník a zlodej, ktorý nedodá žiaden tovar, neplatí za nájom priestorov, nevyplatí mzdy, neplatí štátu, neplati proste nič a venuje sa jedine podvodom.
Roman išky Janik sa zaoberá jedine ekonomickou trestnou činnosťou.Je pravidelne riešený sudmi a OČTK.
Pridal: Roman
Dňa: 25.09.2016
Odpovedať
Vaša odpoveď *
Vaše meno: *
RE: Roman Išky Janík Vinné378
Reakcia na akivitu PhDR Radovana Vasiľa:
Týmto sa chceme v mene INVEST BUILD Development a.s., predtým DAPHNE GROUP Corporations, a.s. poďakovať PhDr. Radovanovi Vasiľovi, predtým bytom Beňadikovce 34 okres Bardejov, teraz bytom Košice, ulica Popradská IČO: 41978498, DIČ:1073950790, za jeho neúnavnú aktivitu a pozornosť, ktorú venuje sledovaniu obchodných aktivít našej spoločnosti. S týmto vysokoškolsky vzdelaným a vysoko inteligentným mužom naša spoločnosť nemá nič spoločné, nikdy s ním nespolupracovala a ani mu nikdy nič nedodávala a nemá voči nemu žiaden záväzok.
Je to bývalý zamestnanec jednej spoločnosti (ENDAP s.r.o.),v ktorej je konateľom jeden zo zástupcov DAPHNE GROUP Corporations, a.s., pán Roman Išky-Janík. Bol prijatý ako bývalý zamestnanec konzulátu SR na Ukrajine, kde ale nemáme vedomosť prečo skončil, veď na takýchto pracovných pozíciách sa iba postupuje vyššie. Na pracovné miesto nastúpil so svojimi troma veľkými vizitkármi, plnými zahraničných vizitiek, kontakty ktoré bol pripravený zúročiť na svojom novom pracovnom mieste, čo ale od neho nikto nežiadal.
PhDr. Radovan Vasiľ v spoločnosti ENDAP s.r.o. pracoval v trvalom pracovnom pomere veľmi krátko, keďže bolo zistené zodpovednými zamestnancami spoločnosti, že podvádzal, keď dennodenne uvádzal nepravdivé údaje o obchodných stretnutiach a objednávkach, čím skresľoval a prikrášľoval svoj pracovný výkon. Nakoniec bolo zistené zodpovedným pracovníkom, že ani nevykonával prácu jemu určenú v pracovnej zmluve a namiesto toho bol niekoľkokrát doma počas pracovného času. Dopredu si vyprosil zálohu, ktorá mu bola nie jedenkrát vyplatená v hotovosti. O hrubom porušení pracovnej zmluvy, pracovného poriadku a pracovnej disciplíny bol písomne upovedomený, no napriek tomu aj naďalej pokračoval v svojom podvodnom konaní a keďže aj naďalej preukázateľne klamal, bol s ním pre hrubé porušenie pracovnej disciplíny, pracovnej zmluvy a pracovného poriadku ukončený pracovný pomer okamžite. Z tohto plynie celá nenávisť PhDr. Radovana Vasiľa – pre jeho údajné čestné pracovanie v TPP a následné nevyplatenie mzdy od ENDAP s.r.o. Po ukončení TPP vystriedal ešte niekoľko zamestnaní, no keďže neuspel, konečne sa začas nepriživovať na firmách pracovným pomerom a možno, veríme, poctivo pracovať tepovaním kobercov a sedačiek.
Napriek tomu, že PhDr. Radovan Vasiľ vie, že naša spoločnosť a ani naše produkty s ním nemajú nič spoločné, aj naďalej vykonáva činnosť, kontaktuje našich obchodných partnerov, odberateľov a priateľov s cieľom poškodiť našu spoločnosť a v rámci internetových diskusií sa pod rôznymi pseudonymami snaží očierniť DAPHNE GROUP Corporations, a.s., jej produkty, činnosť a vedenie (podvodníci, biele kone a iné hanlivé výrazy). Sme radi, že tento človek neúnavne pracoval na svojej hanlivej aktivite, čo nám dalo možnosť zhromaždiť dôkazy v rámci jeho činnosti a postupovať ďalej v zmysle zákonov Slovenska.
Ďakujeme PhDr. Radovanovi Vasiľovi, vysoko inteligentnému a vysokoškolsky vzdelanému mužovi za jeho aktivitu, lebo aj vďaka nemu a ľuďom s ktorými sa spojil, sa snažíme poskytovať svoje služby ešte kvalitnejšie, profesionálnejšie v zmysle nášho motta spoločnosti ,,KVALITA PREDOVŠETKÝM“ Vedenie INVEST BUILD Development, a.s.
Pridal: Roman Išky-Janík
Dňa: 26.09.2016
Odpovedať
Vaša odpoveď *
Vaše meno: *
RE: Roman Išky Janík Vinné378
Reakcia na akivitu PhDR Radovana Vasiľa:
Týmto sa chceme v mene INVEST BUILD Development a.s., predtým DAPHNE GROUP Corporations, a.s. poďakovať PhDr. Radovanovi Vasiľovi, predtým bytom Beňadikovce 34 okres Bardejov, teraz bytom Košice, ulica Popradská IČO: 41978498, DIČ:1073950790, za jeho neúnavnú aktivitu a pozornosť, ktorú venuje sledovaniu obchodných aktivít našej spoločnosti. S týmto vysokoškolsky vzdelaným a vysoko inteligentným mužom naša spoločnosť nemá nič spoločné, nikdy s ním nespolupracovala a ani mu nikdy nič nedodávala a nemá voči nemu žiaden záväzok.
Je to bývalý zamestnanec jednej spoločnosti (ENDAP s.r.o.),v ktorej je konateľom jeden zo zástupcov DAPHNE GROUP Corporations, a.s., pán Roman Išky-Janík. Bol prijatý ako bývalý zamestnanec konzulátu SR na Ukrajine, kde ale nemáme vedomosť prečo skončil, veď na takýchto pracovných pozíciách sa iba postupuje vyššie. Na pracovné miesto nastúpil so svojimi troma veľkými vizitkármi, plnými zahraničných vizitiek, kontakty ktoré bol pripravený zúročiť na svojom novom pracovnom mieste, čo ale od neho nikto nežiadal.
PhDr. Radovan Vasiľ v spoločnosti ENDAP s.r.o. pracoval v trvalom pracovnom pomere veľmi krátko, keďže bolo zistené zodpovednými zamestnancami spoločnosti, že podvádzal, keď dennodenne uvádzal nepravdivé údaje o obchodných stretnutiach a objednávkach, čím skresľoval a prikrášľoval svoj pracovný výkon. Nakoniec bolo zistené zodpovedným pracovníkom, že ani nevykonával prácu jemu určenú v pracovnej zmluve a namiesto toho bol niekoľkokrát doma počas pracovného času. Dopredu si vyprosil zálohu, ktorá mu bola nie jedenkrát vyplatená v hotovosti. O hrubom porušení pracovnej zmluvy, pracovného poriadku a pracovnej disciplíny bol písomne upovedomený, no napriek tomu aj naďalej pokračoval v svojom podvodnom konaní a keďže aj naďalej preukázateľne klamal, bol s ním pre hrubé porušenie pracovnej disciplíny, pracovnej zmluvy a pracovného poriadku ukončený pracovný pomer okamžite. Z tohto plynie celá nenávisť PhDr. Radovana Vasiľa – pre jeho údajné čestné pracovanie v TPP a následné nevyplatenie mzdy od ENDAP s.r.o. Po ukončení TPP vystriedal ešte niekoľko zamestnaní, no keďže neuspel, konečne sa začas nepriživovať na firmách pracovným pomerom a možno, veríme, poctivo pracovať tepovaním kobercov a sedačiek.
Napriek tomu, že PhDr. Radovan Vasiľ vie, že naša spoločnosť a ani naše produkty s ním nemajú nič spoločné, aj naďalej vykonáva činnosť, kontaktuje našich obchodných partnerov, odberateľov a priateľov s cieľom poškodiť našu spoločnosť a v rámci internetových diskusií sa pod rôznymi pseudonymami snaží očierniť DAPHNE GROUP Corporations, a.s., jej produkty, činnosť a vedenie (podvodníci, biele kone a iné hanlivé výrazy). Sme radi, že tento človek neúnavne pracoval na svojej hanlivej aktivite, čo nám dalo možnosť zhromaždiť dôkazy v rámci jeho činnosti a postupovať ďalej v zmysle zákonov Slovenska.
Ďakujeme PhDr. Radovanovi Vasiľovi, vysoko inteligentnému a vysokoškolsky vzdelanému mužovi za jeho aktivitu, lebo aj vďaka nemu a ľuďom s ktorými sa spojil, sa snažíme poskytovať svoje služby ešte kvalitnejšie, profesionálnejšie v zmysle nášho motta spoločnosti ,,KVALITA PREDOVŠETKÝM“ Vedenie INVEST BUILD Development, a.s.
Pridal: Roman Išky-Janík
Dňa: 26.09.2016
Odpovedať
Vaša odpoveď *
Vaše meno: *
RE: Roman Išky-Janík
Roman išky Janík z fiktívnej-podvodnej firmy Invest Build Development a.s., z Vinného je podvodník a zlodej.Súhlasím s vyššieuvedeným názorom, že Roman Išky Janík je podvodník, je to jednoducho nespochybniteľný fakt. Vôbec nedodá tovar., neplatí najmy priestorov, neplatí štátu, zamestnancom, stačí pozrieť relevantné zdroje na internete.On je pravidelne riešený prokuratúrou a súdmi. Roman išky Janík za nič neplatí..Chudák žije z manželkinej výplaty cez ktorú už tiež skúša podvody so smart textíliami..Vlastnú matku doviedol do exekúcie záhradky v Košiciach..
Pridal: Tibor
Dňa: 27.09.2016
Odpovedať
Vaša odpoveď *
Vaše meno: *
RE: Roman Išky-Janík
Reakcia Radovana Vasiľa na komentár Romana Iškyho Janíka!!! ..na základe podnetov veriteľov Romana iškyho Janíka,ktorí ma informovali o tejto debate ja Radovan Vasiľ dávam k vyššieuvedenej diskusii následovné stanovisko. Ja Radovan Vasiľ sa neskrývam za žiadne pseudonymy..Len ty Roman Išky Janík- trvale bytom Vinné 378 máš toľkých veriteľov, ktorým dlhuješ obrovské peniaze pre tvoju podvodnú ekonomickú činnosť! Ty si ten čo sa skrýva a čo stále mení kontakty, email, telefony, zablokoval si moj email radovan.vasil@gmail.com K tým tvojim vyššieuvedeným nezmyslom sa ani nevyjadrujem,to nemá význam, na to som využil možnosť podať na teba v auguste 2016 trestné oznámenie za ohováranie v zmysle TZ , ktoré momentálne riešia v Michalovciach. Roman išky Janík viac ako trápnym komentárom v tejto diskusii sa venuj podstatným veciam.t.j. poslal som ti doporučene na adresu Vinné 378 v súčasnosti pravoplatný Rozsudok OS KE I. 15CPr/4/2014-123 zo dňa 30.06.2016 čo je možné overiť na stránke http://www.otvorenesudy.sk a zatiaľ si mi nevyplatil ako konateľ spol. ENDAP s.r.o. 847EUR! ENDAP s.r.o. v súčasnosti nezákonne využíva adresu Tallerova 4, čo potvrdila firma, ktorá spravuje virtuálne sídla /poštové schránky/ uvedené informácie a bude riešiť ďalšie právne kroky, lebo nezákonne uvádzaš adresu Tallerova 4 v ORSR. O uvedenom podvodnom a nezákonnom konaní Romana Iškyho Janíka konateľovi ENDAP s.r.o. bude ORSR taktiež informovaný. Vyššieuvedené informácie veriteľmi, že si podvodník, zlodej,klamár a dlžník sú 100%pravdivé a zdokladovateľné dôkazmi a podkladmi. Týmto komentárom sa ja Radovan Vasiľ nedopúšťam trestného činu ohovárania v zmysle §373TZ, lebo teraz šírim pravdivé informácie o osobe Romana Iškyho Janíka, ktoré viem zdokladovať a pri trestnom čine ohovárania je podmienka šíriť nepravdivé informácie. Na teba Roman išky Janík som taktiež podal trestné oznámenie za podvod, v súčasnosti sa pripravuje článok v časopise Plus7dní o tvojom tzv.“podnikaní“ Finančná správa SR taktiež dostala od veriteľov relevantné podklady a dôkazy k tvojim zadlženým spoločnostiam voči fyzickým a právnickým osobám a štátu. Ty ako konateľ vo viacerých spol. sa dopúšťaš ďalších trestných činov a to marenia konkurzného konania, vo všetkých firmách ktorých pôsobíš ako konateľ si nesplnil základnú povinnosť vyhlásiť na svoje zadlžené firmy konkurz, všetky tvoje firmy sú v obrovských dlhoch čo sa bude riešiť právnou cestou a budú sa riešiť ďalšie a ďalšie veci..

Roman išky Janík, ja Radovan vasiľ vyzývam ťa verejne k ďalšiemu komentáru na tejto stránke za ktorý budeš právne zodpovedný a predlož relevantné informácie
R.Vasiľ

Odpovědět
Pridal: Radovan Vasiľ
Dňa: 29.09.2016
Odpovedať
Vaša odpoveď *
Vaše meno: *
RE: Tibor
Dobrý Den Pán/Pani / Pani / Slecna
Najmä ponúkam pôžicky od 2000€ 25.500.000 € až niekto schopný splácat to s úrokmi má nízke sadzby vo výške 3%.Sme jednotlivci, ktorí ponúkajú pôžicky medzi Jednotlivcami vážne, kto potrebuje pre malé podniky, osobné investície len na úrok podla výšky požiadaný o poskytnutie sleziny. Robíme miestne pôžicky a medzinárodné pôžicky ludí na celom svete. Naša organizácia nie je bankou, a my nevyžadujú mnoho dokumentov. Úver spravodlivé a poctivé a spolahlivé. Kontaktujte nás ešte dnes a dajte nám vediet ciastku, ktorú chcete zaplatit. Sme pripravení uspokojit: bernardocarrasco330@gmail.com
Pridal: bernardo
Dňa: 21.10.2016
Odpovedať
Vaša odpoveď *
Vaše meno: *
Adriana Tanguila
Pozná niekto túto osobu? Majú inzeráty, že ponúkajú úvery s úrokom 3%
Pridal: Zuzana
Dňa: 24.09.2016
Odpovedať
Vaša odpoveď *
Vaše meno: *
RE: Adriana Tanguila
Ano mam a je to len dalsi podvodnik
Pridal: Karin
Dňa: 24.09.2016
Odpovedať
Vaša odpoveď *
Vaše meno: *
RE: Adriana Tanguila
Pekný deň ti prajem

My Name is Jones Robert my Ponuka z úveru úroková sadzba je 3%. Budete potrebovať
pôžička? Ak áno, e-mail: jonesrobert510@gmail.com pre viac informácií

Celé meno:
čiastka:
doba trvania:
Krajina:
adresa:
Telefónne číslo:

Mr.Jones Robert
Pridal: Jones Robert
Dňa: 3.11.2016
Odpovedať
Vaša odpoveď *
Vaše meno: *
Vladmír Svitek
Jeho mailovú adresu som našla na internete, ponúka úver s nízkou 2% sadzbou, nemáte niekto s ním skúsenosti? Snaží sa aby text vyzeral, že je po Slovensky ale sem tam to vyzerá ako preklad cez translator
Pridal: Evelin
Dňa: 24.09.2016
Odpovedať
Vaša odpoveď *
Vaše meno: *
RE: Vladmír Svitek
Podvod
Pridal: Tomas
Dňa: 24.09.2016
Odpovedať
Vaša odpoveď *
Vaše meno: *
UNILONS
V ponuke poziciek sa objavila nova ponuka www.UNILONS.com, pisu, ze su USA spolocnost, ktora zacina poskytovat pozicky u nas. Dokonca bezurocne.
Kde je hacik? Pytaju poplatok vopred, nazvali to Investicne krytie pozicky..
Vsetko vyzera fajn. Len: kde je ich adresa, kontaktne osoby...nic, len kontaktne bezpatne cislo 0800..
Netvrdim tu, ze su apriori podvodnici.. Len ziadne referencie..nic, len ten poplatok vopred.
Ma uz s nimi niekto skusenosti? Akekolvek. Pomohlo by to asi vsetkym tu..
Dik
Pridal: Martin
Dňa: 23.09.2016
Odpovedať
Vaša odpoveď *
Vaše meno: *
RE: UNILONS
Naco by niekto ponukal pozicku bezurocne? je to blbost!
Pridal: Lukas
Dňa: 24.09.2016
Odpovedať
Vaša odpoveď *
Vaše meno: *
RE: UNILONS
podvod ! urcite to neni nijaka americka firma! ale nejaky slovensky podvodnik
Pridal: luky
Dňa: 24.09.2016
Odpovedať
Vaša odpoveď *
Vaše meno: *
RE: UNILONS
Dobrý deň prajem.

Moje meno je Ján Rubeš a som manažér spoločnosti UNILONS IBC. pre Slovenskú republiku. Záleží nám na našich zákazníkoch a práve preto reagujem na Váš príspevok p. Martin.

Dovoľte mi aby som Vám objasnil politiku spoločnosti. Investičné krytie je niečo ako poistenie schopnosti splácať danú pôžičku s tým rozdielom, že sa to platí vopred (po schválení pôžičky) a je Vám to odrátané z poslednej splátky, kdežto u konkurencie sa to väčšinou rozráta do mesačných splátok a Vy ako ich klient zaplatíte aj za toto poistenie - peniaze naviac.
U našej spoločnosti je to tak, že klient po podpise zmluvy zaplatí 'zábezpeku' vo výške, ktoré mu bolo našim systémom stanovené podľa výšky pôžičky a doby splácania. Naša spoločnosť okamžite nakúpi akcie na svetovej obchodnej burze NASDAQ100 a počas trvania klientovej pôžičky sa nám tieto peniaze vrátia aj s nejakým ziskom (ktorý nieje od klienta, ale zo zisku z akcií).

V našej spoločnosti vieme, aké to je byť bez peňazí a práve preto ponúkame našu výhodnú pôžičku.

Na zmluve, ktorá sa podpisuje ešte pred zaplatením zábezpeky, je uvedené meno spoločnosti, adresa a aj čísla registrov pre identifikáciu spoločnosti, taktiež je tam uvedené aj moje meno ako zastupovateľa spoločnosti na Slovensku, moje rodné číslo, číslo OP a adresa trvalého bydliska.

Aktuálne zriaďujeme hlavnú pobočku pre Slovenskú republiku, ktorá sa bude nachádzať v Bratislave a postupom času pôjdeme na východ. Taktiež máme naplánované na tento rok štartovacie akcie po celom Slovensku, na ktoré Vás srdečne pozývam (aby ste sa prišli presvedčiť o našej pravosti).

Ďakujem za Vašu priazeň.
Prajem pekný deň.
Pridal: Ján Rubeš
Dňa: 26.09.2016
Odpovedať
Vaša odpoveď *
Vaše meno: *
RE: UNILONS
Zabudnite na túto ponuku, prídete o peniaze.
Po prvé žiadne zahraničné subjekty nemajú právo poskytovať úvery na SK trhu.
Po druhé pýtanie poplatku ešte pred vyplatením úveru je zakázané a taktiež porušenie zákonného nariadenia NBS.
Je teda jedno, čo tvrdí pán 'zástupca' nižšie. Konanie je protizákonné, pričom spoločnosť mo%zno anie neexistuje. Inak by už boli prešetrovaní NBSkou za podvodné praktiky. Ak sú ale falošní, NBS na nich dosah nemá.

Odporúčam nereagovať a neprísť o peniaze na poplatku.
Pridal: admin
Dňa: 26.09.2016
Odpovedať
Vaša odpoveď *
Vaše meno: *
RE: UNILONS
Mne písal na mail,už aj zmluvu mi poslal do prílohy mailu,ale vraj treba zaplatiť vopred 30€ ako investičný poplatok ale tak ja neviem,nenašla som o nich nič na nete,tak nechcem prísť o peniaze.
Pridal: Mária
Dňa: 27.09.2016
Odpovedať
Vaša odpoveď *
Vaše meno: *
RE: UNILONS
Aj to číslo je nefunkčné.
Pridal: Andrea
Dňa: 1.10.2016
Odpovedať
Vaša odpoveď *
Vaše meno: *
RE: Lukas
Aj to číslo,ktoré uvádzajú je nefunkčné.
Pridal: Andrea
Dňa: 1.10.2016
Odpovedať
Vaša odpoveď *
Vaše meno: *
RE: Ján Rubeš
Vazeny p. Rubeš,
ďakujem Vam za informaciu.
Velmi rad sa presvedcim osobne o serioznosti Vasej spolocnosti.
Ak by ste tu nechali kontakt na Vas (email), urcite by to pomohlo..

Dakujem
Pridal: Martin
Dňa: 27.09.2016
Odpovedať
Vaša odpoveď *
Vaše meno: *
RE: Ján Rubeš
No tej Vašej zmluve pán Rubens sú akurát tak nejaké identifikačné údaje z Belize ako aj nejaká podivná adresa z Belize!Žiadne Vaše rodné číslo tam nie je ani Vaša adresa trvalého bydliska na Slovensku tam nie je a ani číslo OP tam nie je-čo to tu vypisujete za bláboly??!!
Pridal: Mária
Dňa: 3.10.2016
Odpovedať
Vaša odpoveď *
Vaše meno: *
RE: Ján Rubeš
Pán Rubes vobec nekomunikujete ozaj dobrý postoj ku klientom len sľuby a potom nič zoberiete poplatky a tam to končí telefón nefunkčný na email reagujeme iba kým nezoberiete peniaze robíte si peknú reklamu dúfam že sa k tomu vyjadrite.
Pridal: Edita
Dňa: 6.10.2016
Odpovedať
Vaša odpoveď *
Vaše meno: *
RE: Ján Rubeš
Odrazu ste Ján Rubeš?!Ešte pred pár dňami ste bol Ján Rubens,tak ste mi písal do mailu.Ste obyčajný podvodník a treba na Vás policajtov!!!
Pridal: Mária
Dňa: 8.10.2016
Odpovedať
Vaša odpoveď *
Vaše meno: *
RE: admin
presne tak ja som tak zaolatil 488eur aj zmluvu som podpisal a peniaze papa
Pridal: jan
Dňa: 15.11.2016
Odpovedať
Vaša odpoveď *
Vaše meno: *
RE: Martin
martin ty si fakt taky naivni? si hladal nieco o firme unilons a panovi podvodnikovi Rubesovi? nic tam onom nenajdes lebo neexistuje
Pridal: LUKY
Dňa: 29.09.2016
Odpovedať
Vaša odpoveď *
Vaše meno: *
RE: LUKY
Majú webovú stránku,kde sa dá požiadať o pôžičku a sú tam zodpovedané aj časté otázky,atď.Ale keď som hľadala na webe niečo o Unilons,nič som nenašla a ani meno Ján Rubens nikde nie je.Telefónne číslo je naplatné,dnes som skúšala naň volať-má to byť bezplatné číslo 0800 ale nič...
Pridal: Mária
Dňa: 29.09.2016
Odpovedať
Vaša odpoveď *
Vaše meno: *
RE: LUKY
Existuje stranka www.unilons.com ...
Len, ako som uz pisal, nie su tam ziadne kontaktne udaje, mena konatelov, adresa a pod. Webstranka bola zaregistrovana nedavno v Cechach..
Ja osobne by som preferoval osobne stretnutie, tak ako navrhoval ten pan Rubes, urcite neposielat peniaze vopred anonymne..
Pridal: Martin
Dňa: 30.09.2016
Odpovedať
Vaša odpoveď *
Vaše meno: *
RE: LUKY
že vraj Jan Rubeš a cislo uctu je vedene na meno Dominik Kuchar tak len platte ked chcete uver
Pridal: Bady
Dňa: 3.10.2016
Odpovedať
Vaša odpoveď *
Vaše meno: *
RE: Martin
a co mas z osobneh stretnutia? budes mat lepsi pocit ze ho vidis a ihned si vypita poplatok a ty v tvojej naivite mu ho das ked pride a ked bude pytat tak mu povedz ze pre istotu si urobite spolocnu foto...ak sa bude branit tak vies nacom si
Pridal: luky
Dňa: 30.09.2016
Odpovedať
Vaša odpoveď *
Vaše meno: *
Cindy kredit finance
Mate nejake niekto s nim skúsenosti.
Pridal: Silvia
Dňa: 13.09.2016
Odpovedať
Vaša odpoveď *
Vaše meno: *
RE: Cindy kredit finance
Už len ten smiešny názov ako z rozprávky a absencia nejakých normálnych webstránok alebo zápisov do obchodných registrov dokazujú, že je to len blud a pýtali by od Vás poplatky za neexistujúci úver, pani Silvia.
Pridal: admin
Dňa: 13.09.2016
Odpovedať
Vaša odpoveď *
Vaše meno: *
RE: admin
Ach moj boze..
Pridal: Andrej
Dňa: 15.09.2016
Odpovedať
Vaša odpoveď *
Vaše meno: *
RE: admin
aj mne núkajú úver poplatok cez western union 355 Eur, a posielajú aj že si musíte otvoriť účet v ich banke, banka existuje to som pozerala cez google aj som priamo písala na email, otvorila som si tam účet a poslali mi že na tom účte mám dohodnutú sumu, a že keď vyplatím poplatok tak že mi pošlú 5-miestny kod a peniaze mi sama prevediem na môj účet na Slovensku tak neviem !!
Pridal: Ružena
Dňa: 30.09.2016
Odpovedať
Vaša odpoveď *
Vaše meno: *
Boris Gomez
Pan veritelia Boris Gomez mate niekto nejaké s nim skúsenosti.
Pridal: Silvia
Dňa: 12.09.2016
Odpovedať
Vaša odpoveď *
Vaše meno: *
RE: Carey
Pan Carey, Nerozumiem vaše správu po anglicky.
Pridal: silvia
Dňa: 13.09.2016
Odpovedať
Vaša odpoveď *
Vaše meno: *
LUCIENNE DESCHAMP
Veritelia lucienne deschamp z africkych krajin mate niekto nejaké s nim skúsenosti.
Pridal: Silvia
Dňa: 12.09.2016
Odpovedať
Vaša odpoveď *
Vaše meno: *
RE: LUCIENNE DESCHAMP
Nereagovať - hlúposť. Nič také neexistuje, podvod na poplatkoch.
Pridal: admin
Dňa: 13.09.2016
Odpovedať
Vaša odpoveď *
Vaše meno: *
Karine Marielle
Mate niekto nejake s nim veritelom karine marielle
Pridal: Silvia
Dňa: 11.09.2016
Odpovedať
Vaša odpoveď *
Vaše meno: *
RE: Joyce
Co to tu zas je..? Admin, videl som, ze si sa predtym snazil mazat, ale dnes je uz pozehnana urodicka..:-)
Pridal: martin
Dňa: 12.09.2016
Odpovedať
Vaša odpoveď *
Vaše meno: *
Odporucam Zltý melon
Vrele odporučam mam to overene je to požicka ludia ludom.mal som tam jednu požičku teraz mam druhu.V pripade zaujmu piste na meil:vincenzo162@azet.sk.Poskytnem podrobne informacie
Pridal: Jaroslav Veselka
Dňa: 9.09.2016
Odpovedať
Vaša odpoveď *
Vaše meno: *
YWest agnes brousse
Oblbuje s pôžičkami,mne aj zmluvu poslala (falzifikát )
Pridal: Katarina
Dňa: 9.09.2016
Odpovedať
Vaša odpoveď *
Vaše meno: *
Potvrdte prosím, že nie ste robot
Pridať podvodníka
Počet uverejnených podvodníkov: 3413