Aktualizovaný zoznam podvodníkov s pôžičkami

V tomto zozname nájdete osoby alebo firmy, ktoré svojim konaním páchajú priestupky alebo priamo trestnú činnosť. Vy máte možnosť tento zoznam rozšíriť o svoju negatívnu skúsenosť.

Pridať podvodníka
Počet uverejnených podvodníkov: 3412
Rychlý úvěr 500000 až 10000000 do 24 hodin
seriózní nabídka půjčky
Fyzické osoby české, slovenské a po celém světě Nabízím půjčky od 2 000 do 20 000 000 Kč všem lidem schopným splácet s úrokovou sazbou 1.5% až 2% ročně. Dle požadované částky. Dělám to v oboru - Finanční půjčka - Půjčka na nemovitost - Investiční půjčka - Půjčka na auto - Konsolidační dluh - Vyplacení úvěru - Osobní půjčka - Jste ve složce Kontaktujte mě, pokud potřebujete půjčit E- mail: petrahelcova@gmail.com
whatsapp +420607476514
Pridal: petra
Dňa: 20.06.2021
Odpovedať
Vaša odpoveď *
Vaše meno: *
Gebertova Benin scams

---------- Původní e-mail ----------
Od: alena.gebertova@seznam.cz
Komu: dustigel@seznam.cz
Datum: 18. 6. 2021 14:12:28
Předmět: Ak chcete získať pôžičku, musíte vyplniť formulár.

Uvedte nižšie uvedené informácie.

1) Celé meno: .............................. ...............
2) Stav: .............................. ................
3) Adresa: .............................. ................ ............
4) Pohlaví: .............................. ................
5) rodinný stav: .............................. ............... ....
6) zamestnanie: .............................................. ...
7) Telefon: .............................. .............. ..
8) Místo výkonu práce: .....................
9) mesační příjem: .............................. ...............
10) Výše ​​požadované pujcky ..............................
11) Trvání: .............................. ................
12) Predmet úveru: .............................. .............
13) Náboženství: .............................. ................
14) Názov banky ...............................
15) Císlo zvieraťa ............
16) IBAN .....................
18) Poskytli jste půjčku? ..................
19) Fotografie z průkazu totožnosti
Pridal: Dušan Štígel
Dňa: 20.06.2021
Odpovedať
Vaša odpoveď *
Vaše meno: *
Pinckney scams

Loan Scam – lauraharber@aol.com

The below loan scam email was sent to an email address that exists only to catch scam emails. It has never been used to register on any site, only to communicate with scammers.
Email headers

From: 'pôžička' <conselhotutelarcentro@pmmc.com.br>
Reply-To: 'lauraharber@aol.com' <lauraharber@aol.com>
Subject: pôžička

Email body

Ahoj,
Moje meno je pán Pinckney váži. Som podnikateľ a finančný analytik. od začiatku pandémie pomáham organizáciám podnikateľov, právnickým osobám a jednotlivcom prostredníctvom môjho systému požičiavania finančných pôžičiek. Zistil som, že banky boli sprístupnené peniaze na mikropôžičku na pomoc ľuďom. ale banka radšej dá tieto peniaze veľkým spoločnostiam a vytvorí väčší zisk, zatiaľ čo malé spoločnosti utrpia stratu a nedostatok. Po pochopení tejto skutočnosti som prišiel so svojou pôžičkovou schémou. prostredníctvom tohto systému požičiavania pôžičiek malo veľký prínos mnoho spoločností a jednotlivcov. Ak potrebujete pôžičku, kontaktujte ma prostredníctvom môjho e-mailu alebo sa so mnou porozprávajte na Whatsapp: +1(647)560-6932. Môžete tiež navštíviť stránku www.albridgefinance.com a požiadať o pôžičku. pôžička má úrok 2% a veľmi vhodný splátkový systém. ak máte túto pôžičku, je to nulové percento rizika. kontaktujte ma pre viac informácií o tom, ako to funguje. pôžička dorazí na váš bankový účet do troch pracovných dní od jej večere rýchlo sa nemusíte obávať.
S úctou,
Vážte si pána Pinckneyho.

English translation

Hi,
My name is Mr. Pinckney. I am an entrepreneur and a financial analyst. since the beginning of the pandemic, I have been helping business organizations, legal entities and individuals through my financial lending system. I found out that banks had made money available for microloans to help people. but the bank prefers to give this money to large companies and make more profit, while small companies suffer losses and shortages. After understanding this, I came up with my loan scheme. Many companies and individuals have benefited greatly from this lending system. If you need a loan, contact me via my email or talk to me at Whatsapp: +1(647)560-6932. You can also visit www.albridgefinance.com and apply for a loan. the loan has an interest rate of 2% and a very suitable repayment system. If you have this loan, it’s a zero percent risk. contact me for more information on how it works. the loan will arrive in your bank account within three business days of its dinner you do not have to worry about quickly.
Yours sincerely,
Respect Mr. Pinckney.

WhoIs details for albridgefinance.com

Creation Date: 2021-06-04T10:56:58Z
Expiration Date: 2022-06-04T10:56:58Z

Registrant Name: Ste Ros
Registrant Organization: Ste Ros
Registrant Street: 10, wisteria lane fairview
Registrant City: Fairview
Registrant State/Province: California
Registrant Postal Code: 10101
Registrant Country: US
Registrant Phone: +1.5064052086
Registrant Phone Ext:
Registrant Fax: +1.5064052086
Registrant Fax Ext:
Registrant Email: wilhemkarl@yahoo.com

Why is this a loan scam?

It was sent from a totally different email address to the one that you are asked to reply to.
The email address used is a free AOL address.
The email was mass-mailed to many recipients using BCC.
The email gives no indication of who is offering the loan, where they are based or who they are regulated by.
The domain quoted in the email was registered only a week ago by someone using a fake name.

Tags

+16475606932, Advance Fee Fraud, AFF, AOL Scam, lauraharber@aol.com, Loan Scam, Mr. Pinckney
Pridal: Dušan Štígel
Dňa: 20.06.2021
Odpovedať
Vaša odpoveď *
Vaše meno: *
ALBRIDGE EURO FINANCE-GROUPE FINANCE
ALBRIDGE EURO FINANCE
GROUPE
Address: Williamson Solicitor LtD
79 College Rd, Harrow HA1 1BD, United Kingdom
Phone:+44 (786)873-9228
Email: info@legalwilliamson.com
WhatsApp: +33 (644) 650-552
www.legalwilliamson.com
DOHODA O ÚVEROVEJ ZMLUVE
TÁTO ZMLUVA sa uzatvára 13. júna 2021.
MEDZI
Mc Mollie Pinckney : (CEO) spoločnosti ALBRIDGE EURO FINANCE-GROUPE FINANCE., Spoločnosť
založená podľa zákonov: Massachusetts, Spojené štáty americké a Istanbul Turecko.
(„VŽIČATEĽ“)
- A -
Dušan Štígel : Martin 0, 03601 Martin, Slovenská Republika
(„PRIJÍMAČ“).
ÚVOD
Tieto obchodné podmienky, spolu s Vyhlásením a cenovou ponukou pred uzavretím zmluvy (ďalej len
„Ponuka“), formulárom žiadosti a akoukoľvek inou dokumentáciou, ktorú podpíšete alebo ústne
dohodnete s vami a digitálne zaznamenáte, budú úplnou dohodou medzi vami a veriteľom spoločnosti.
(ALBRIDGE EURO FINANCE-GROUPE FINANCE).
Spoločnosť ALBRIDGE EURO FINANCE-GROUPE FINANCE sa môže dohodnúť, že vám poskytne množstvo
pôžičiek v podobe produktu, ktorý vám má pomôcť pri hotovostnom toku z podnikania. Rozumiete, že
zakaždým, keď vám ALBRIDGE EURO FINANCE-GROUPE FINANCE poskytne kapitál, bude vám každá
záloha poskytnutá v zmysle samostatnej zmluvy o úvere, pričom tieto podmienky budú platiť rovnako
pre každú zálohu..
1. PREDMET DOHODY
KEĎŽE sa strany dohodli, že; na základe a v súlade s podmienkami uvedenými v tomto dokumente bude
Veriteľ poskytovať pôžičky dlžníkovi a dlžník si požičia sumu 20 000,00 €, slovom; (dvadsaťtisíc eur) s
úrokovou sadzbou 2% s pevnou úrokovou sadzbou pre obdobie pôžičky na 7 rokov. ALBRIDGE EURO
FINANCE-GROUPE FINANCE vyplatí kapitál na váš bankový účet alebo na vami vybraný účet tretej strany.Mena Pôžičky podľa tejto Zmluvy je „EUR (€)“ a pôžička sa má dlžníkovi previesť v „EUR (€)“.
Deň pripísania finančných prostriedkov v mene dlžníka (účet prechodu peňazí bezhotovostným
prevodom) account is deemed to be the Date of Loan Registration; the Loan Repayment Date is deemed
to be a day when all the amounts due to the Lender under this Agreement are entered into the currency
účet Veriteľa.
2. DOBA PÔŽIČKY A POČET ZARIADENÍ
DOBA PÔŽIČKY / Splátkový plán;
Zůstatek úvěru: 20 000,00 EUR
Upravený zůstatek úvěru: 20 000,00 EUR
Úroková úroková sazba: 2,00%
Úvěrový termín: 7 let
Měsíční platba úvěru: 255.35 EUR
Počet plateb: 84
Kumulativní platby: 21,449,28 EUR
Celkový zájem: 1,449,28 EUR
Poznámka: Měsíční platba úvěru byla vypočtena na 83 plateb ve výši 21194,05 EUR plus konečnou platbu
ve výši 255,23 EUR.
Počet splátok a doba splatnosti pôžičky (uvedená v tomto Vyhlásení a ponuke pred dohodou) bola
vypočítaná na základe toho, že uhradíte všetky splátky v termínoch splatnosti.
Výška úroku, ktorý sa má zaplatiť, sa počíta na základe skutočnej frekvencie využívania pôžičky a
skutočnej výšky dlhu, počnúc 3. mesiacom čerpania pôžičky; (od 26. apríla 2028). Základ pre výpočet
úroku sa vyberá 365 dní v roku. máš jeden voľný rok milosti, ako ti dovolí polícia. po ktorom sa vyžaduje
prvá splátka.
Konečná platba na základe dohody musí byť v deň splatnosti. najneskôr 26. mája 2025.
Ak neuhradíte všetky splátky v stanovenom termíne, bude spoločnosť ALBRIDGE EURO FINANCEGROUPE FINANCE oprávnená, bez toho, aby boli dotknuté prípadné ďalšie práva, predĺžiť obdobie
platnosti zmluvy na inkasovanie zostávajúcich súm a počas tohto predĺženia môže účtovať mesačné
poplatky za služby a poistné za kreditné životné poistenie.
2. SPRACOVANIE ÚVERU
pôžičku spracuje požičiavajúci právny zástupca. zákonný zástupca je povinný schváliť dokument zmluvy o
pôžičke, aby banka mohla spracovať úver na prevod na ním určený účet dlžníka. podľa predpisov banky
zabezpečiť, aby peniaze v zabezpečenej transakcii prišli na účet dlžníka. taktiež angažujú dlžníka, aby
zabezpečili peniaze na zaistenie bezpečnosti transakcie z oboch strán. v tomto zmysle poisťovňa spláca
úver. ak je dlžník chorý alebo dôjde k akejkoľvek prírodnej katastrofe. v prípade tejto nepredvídateľnej
okolnosti poisťovňa, ak je zamestnaná na zabezpečenie úveru. spláca pôžičku dlžníkovi.3. RECEIVING BANKING INFORMATION
Názov banky:
Meno majiteľa účtu:
Číslo účtu:
IBAN:
Bankový kód:
4. VČASNÉ ZÚČTOVANIE
Akákoľvek suma dlžná poskytovateľovi úveru na základe úverovej zmluvy môžete kedykoľvek a bez
predchádzajúceho upozornenia alebo pokuty.
Dohodu môžete vyriešiť predčasne zaplatením sumy vyrovnania. Suma zúčtovania je súčet týchto
súm: 21 449,28 EUR
nezaplatený zostatok hlavného dlhu v čase ukončenia 'a
„nezaplatené úroky a všetky ďalšie poplatky a platby, ktoré platíte poskytovateľovi úveru do dátumu
vyrovnania.
5. UVOĽNENIE ZODPOVEDNOSTI
Strany by nemali niesť zodpovednosť za čiastočné alebo úplné nesplnenie svojich záväzkov podľa tejto
dohody, ak k takémuto zlyhaniu došlo v dôsledku okolností vyššej moci, konkrétne: katastrofy, požiare,
povodne, zemetrasenia, vojenské akcie, štrajky, adopcie právnych aktov zákonodarných a výkonných
orgánov, ak boli tieto okolnosti nepredvídateľné, sa udiali po podpísaní tejto dohody a priamo ovplyvnili
jej vykonávanie.
V prípade okolností vyššej moci by sa doba splatnosti záväzkov zmluvných strán mala odložiť s výhradou
trvania okolností vyššej moci a ich následkov. Strana, ktorá z uvedených dôvodov nie je schopná splniť
svoje povinnosti podľa tejto dohody, písomne informuje druhú stranu o dátumoch začatia a ukončenia
týchto okolností vyššej moci do 3 (troch) pracovných dní.
Je ustanovené, že okolnosti vyššej moci by mali byť potvrdené zodpovedajúcimi dokumentmi vydanými
príslušnými orgánmi.
Ak okolnosti vyššej moci budú účinné dva mesiace, mali by sa strany rozhodnúť, či budú pokračovať v
plnení tejto dohody alebo ju zrušia, za predpokladu, že sa medzi nimi uzavrie samostatná dodatočná
dohoda..
6. RIEŠENIE SPOROV A UPLATNENÉ PRÁVO
6.1. Všetky spory a nedorozumenia bude riešený Súdom v Springfielde, Massachusetts, Spojených
štátoch amerických a na Slovensku.7. PODMIENKY A RÔZNE
Túto dohodu je možné zmeniť a doplniť iba na základe dodatočnej písomnej dohody medzi zmluvnými
stranami podpísanej oprávnenými osobami zmluvných strán.
Všetky oznámenia a akákoľvek iná korešpondencia zmluvných strán podľa tejto dohody by mala byť
vyhotovená písomne a zasielaná poštou, telexom / faxom, pokiaľ nie je osobitne stanovené inak.
Každá strana sa zaväzuje, že túto dohodu neposkytne žiadnej tretej strane, aby dôverne uchovávala
informácie o činnosti strán.
Platba za použitie pôžičky (v zmluvnej úrokovej sadzbe, a to aj v prípade pohyblivej úrokovej sadzby, s
prihliadnutím na provízie, pokuty a ďalšie platby stanovené v zmluve, vrátane tých, ktoré sú sankciami za
nesprávne plnenie tejto zmluvy zmluva) počas celého obdobia platnosti zmluvy nemôže prekročiť sumu,
ktorá sa má zaplatiť pri maximálnej úrokovej sadzbe stanovenej v čase registrácie zmluvy.
Táto dohoda je vyhotovená v štyroch kópiách v; Anglický jazyk a preložená kópia; Turecký jazyk, jedna
kópia pre každú stranu a jedna kópia pre právnika, jedna kópia pre sprievodnú banku.
Podpisy;
………………………………………………………… …………………………………………………………
Veriteľ:(Mc Mollie Pinckney) Dlžník:( Dušan Štígel)
Albridge Finance In\'
Pridal: Dušan Štígel
Dňa: 20.06.2021
Odpovedať
Vaša odpoveď *
Vaše meno: *
RE: ALBRIDGE EURO FINANCE-GROUPE FINANCE
New Caribbean Bank & Trust Ltd
new caribbean Bank & Trust - 64 Earth Close | PO Box 30275 - Grand Cayman K…
DUŠAN ŠTÍGEL
Martin 0, 03601 Martin
Czech Republic
vklad hotovosti na holdingový účet Spojeného kráľovstva prostredníctvom sprostredkovateľa spracovania a potvrdenie a
schválenie povolenia MMF na medzinárodný prevod peňazí
2021-001
07/06/2021
15/06/2021
Invoice
Invoice No.
Invoice Date
Due Date
drafting fees are payable through the UK checking
account. for processing and con
Pridal: Dušan Štígel
Dňa: 20.06.2021
Odpovedať
Vaša odpoveď *
Vaše meno: *
RE: Dušan Štígel
Description Quantity Unit Price Amount
Account authorization.
Authorization of tax / vat account
1 kg 1,095.00 1,095.00
Subtotal without VAT 1,095.00
VAT 0% of 1,095.00 0.00
CIS Deduction -20% of 1,095.00 -219.00
Total GBP 876.00
Pridal: Dušan Štígel
Dňa: 20.06.2021
Odpovedať
Vaša odpoveď *
Vaše meno: *
RE: Dušan Štígel
www.legalwilliamson.com

Email: info@legalwilliamson.com

Je tento subjekt podvod?


Pýtam sa, lebo ma tiež oslovili.
Pridal: Pavol
Dňa: 13.10.2021
Odpovedať
Vaša odpoveď *
Vaše meno: *
kenedy
Hľadáte prostriedky na splácanie úverov a dlhov alebo podnikateľský úver?
{georgewilliamsloanfirm333@gmail.com}. Potom je odpoveďou GEORGE WILLIAMS LOAN FIRM. Ponúkame všetky druhy pôžičiek, poskytujeme pôžičky s vynikajúcou úrokovou sadzbou. Záujemcovia by nás mali kontaktovať prostredníctvom e-mailu: (georgewilliamsloanfirm333@gmail.com)
Pridal: kenedybrain@gmail.com
Dňa: 18.06.2021
Odpovedať
Vaša odpoveď *
Vaše meno: *
USA
AFFORDABLE/COMFORTABLE LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US VIA Call/Text +1(646)820-1981 WhatsApp: +19292227023 Email drbenjaminfinance@gmail.com
Loan Company Website: https://capitalmanage-inc.com/

Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? ®Capital Managements Inc™ is the solution to your financial misfortune. We offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Our loans are well insured for maximum security is our priority, Our leading goal is to help you get the services you deserve, Our program is the quickest way to get what you need in a snap. Kindly reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses by Contacting us on the following WhatsApp:+19292227023 Email drbenjaminfinance@gmail.com

Loan Offer Alert For Everyone! Are you financially down and you need an urgent credit/financial assistance? Or are you in need of a loan to start-up/increase your business or buy your dream house. GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
Capital Managements Inc Website: https://capitalmanage-inc.com/
Pridal: USA
Dňa: 3.06.2021
Odpovedať
Vaša odpoveď *
Vaše meno: *
USA
AFFORDABLE/COMFORTABLE LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US VIA Call/Text +1(646)820-1981 WhatsApp: +19292227023 Email drbenjaminfinance@gmail.com
Loan Company Website: https://capitalmanage-inc.com/

Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? ®Capital Managements Inc™ is the solution to your financial misfortune. We offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Our loans are well insured for maximum security is our priority, Our leading goal is to help you get the services you deserve, Our program is the quickest way to get what you need in a snap. Kindly reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses by Contacting us on the following WhatsApp:+19292227023 Email drbenjaminfinance@gmail.com

Loan Offer Alert For Everyone! Are you financially down and you need an urgent credit/financial assistance? Or are you in need of a loan to start-up/increase your business or buy your dream house. GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
Capital Managements Inc Website: https://capitalmanage-inc.com/
Pridal: USA
Dňa: 1.06.2021
Odpovedať
Vaša odpoveď *
Vaše meno: *
Loan offer
Fast Loan Provider Urgent Supply Of Financial Loan Service Affordable Unsecured Loan If you are In Debt and you need loan Just Let Us know 2% Interest contact us App) number:+919394133968 patialalegitimate515@gmail.com Mr Sorina Jeffery
Pridal: patiala legitimate
Dňa: 1.06.2021
Odpovedať
Vaša odpoveď *
Vaše meno: *
Spoľahlivá a rýchla pôžička medzi jednotlivcami
Po mnohých zamietnutiach súborov zo strany bánk som mal vďaka tejto dáme pôžičku medzi jednotlivcami. Môže vám pomôcť ako ja, vy, ktorí sa nachádzate v núdzi, je zastihnuteľná na e-maile: baculardmarielle@gmail.com a podľa jej pokynov budete mať svoju pôžičku za 72 hodín. Toto je skutočný prípad, nie vtip. Ponuka platí od 5 000 do 2 500 000 eur. Ak potrebujete, kontaktujte ju. E-mail: baculardmarielle@gmail.com
Pridal: baculard
Dňa: 27.05.2021
Odpovedať
Vaša odpoveď *
Vaše meno: *
Požičiam 100€ na notársku zápisnicu
Požičiam 100€ na jeden mesiac, vrátite 140 aj pre tých čo sú v registri,podmienka je byť zamestnaný alebo mať dôchodok. Len na notársku zápisnicu,poplatky si hradí dlžník, pôžička je len do 100€ na mesiac. Poskytujem z vlastných zdrojov. Žiadne poplatky vopred.
Píšte: jedinakovajarka@gmail.com
Pridal: Pôžička
Dňa: 22.05.2021
Odpovedať
Vaša odpoveď *
Vaše meno: *
Potvrdte prosím, že nie ste robot
Pridať podvodníka
Počet uverejnených podvodníkov: 3412