Aktualizovaný zoznam podvodníkov s pôžičkami

V tomto zozname nájdete osoby alebo firmy, ktoré svojim konaním páchajú priestupky alebo priamo trestnú činnosť. Vy máte možnosť tento zoznam rozšíriť o svoju negatívnu skúsenosť.

Pridať podvodníka
Počet uverejnených podvodníkov: 3412
Podvodné granty Zack DUMAS zackdumax@gmail.com>

---------- Původní e-mail ----------
Od: Zack DUMAS <zackdumax@gmail.com>
Komu: dustigel@seznam.cz
Datum: 9. 10. 2020 17:16:08
Předmět: Re: POMOC

Dobrý deň vážený príjemca
Vaša banka aktivovala váš prevod na niekoľko hodín, ale prevod práve zachytila Európska komisia. Toto je komisia zodpovedná za veľké prevody v európskych krajinách.

„Vstúpil do platnosti európsky zákon, ktorý zavádza väčšiu transparentnosť na medzinárodnom trhu s prevodmi peňazí. Vyžaduje, aby poskytovatelia zmenárne a platobné služby zobrazovali všetky poplatky za každú transakciu.
Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1672 prijatým 23. októbra 2018 o kontrolách prevodov vstupujúcich do Únie alebo z nich vystupujúcich sa od uvedeného dátumu zrušuje nariadenie (ES) č. 1889/2005.
Nové nariadenie o kontrole prevodov zlepší súčasný systém prevodu peňazí do EÚ alebo z EÚ, keďže najnovší vývoj v medzinárodných normách Finančnej akčnej skupiny (FATF) v boji proti praniu špinavých peňazí a financovanie terorizmu sa odrazí v právnych predpisoch EÚ.
Stručne povedané, každý prevod, ktorý vstúpi do EÚ alebo z nej odíde v hodnote 100 000 EUR alebo viac, musí byť nahlásený príslušným orgánom. Na požiadanie orgánov ho musia dať k dispozícii na overenie.
Ak sa peniaze pošlú (vstúpia do Únie alebo z nej odchádzajú), príslušné orgány budú mať právomoc požiadať odosielateľa, príjemcu alebo jedného z jeho zástupcov o zaplatenie poplatku za vyhlásenie o zverejnenie. „


Aby sme to zjednodušili a sprehľadnili, Európska komisia požaduje poplatky za prevod vo výške 930 EUR, z ktorých polovicu platíte vy a druhú polovicu banka BGFI.
Aby ste boli priamo pri sebe, musíte zaplatiť 465 €. Pokiaľ ide o druhú polovicu platby, úradníci banky sa v pondelok rozhodli vyplatiť svoj podiel.
Zostane iba vaša platba, aby Komisia mohla povoliť dokončenie prevodu a vy môžete vybrať peniaze z daru.
Ďakujem a Boh ti žehnaj.
Pridal: Dudo
Dňa: 11.10.2020
Odpovedať
Vaša odpoveď *
Vaše meno: *
Podvodné granty Zack DUMAS zackdumax@gmail.com>

---------- Původní e-mail ----------
Od: Zack DUMAS <zackdumax@gmail.com>
Komu: dustigel@seznam.cz
Datum: 8. 10. 2020 11:35:06
Předmět: Re: POMOC

Ahoj

Tu je dôkaz o prevode, ktorý mi banka práve poslala.
Prevod vo výške 150 000 EUR bol vykonaný, ale peniaze dnes nebudú dostupné na vašom bankovom účte, pretože sa nenachádzate vo Francúzsku.
Peniaze budú online dva dni, kým budú pripísané na váš účet. Navrhujem teda, aby ste nasledujúce dni zašli do svojej banky s dokumentom, ktorý vám pošlem, a požiadali o overenie zostatku. Ak sú peniaze už k dispozícii, môžete ich vybrať a dobre ich využiť. Nemali ste sa čoho báť, pretože máme vládne povolenie vašej krajiny, ktoré dokazuje, že peniaze, ktoré ste dostali, pochádzajú zo zdroja daru schváleného ministerským zákonom.
Keď získate potvrdenie, že peniaze sú k dispozícii na vašom účte, musíte ma kontaktovať a potvrdiť ich, aby sme mohli zaregistrovať vaše meno na webovej stránke banky medzi ostatnými príjemcami.
Sme na konci procesu.

Ďakujeme vám za spoluprácu.
Pridal: Dudo
Dňa: 11.10.2020
Odpovedať
Vaša odpoveď *
Vaše meno: *
Podvodné granty Zack DUMAS zackdumax@gmail.com>

---------- Původní e-mail ----------
Od: Zack DUMAS <zackdumax@gmail.com>
Komu: dustigel@seznam.cz
Datum: 6. 10. 2020 11:17:30
Předmět: Re: POMOC

Dobrý deň, vážený príjemca,

Dostal som vašu správu a chcem sa vám poďakovať za spoluprácu.
Sme už na konci procesu, pretože sme už poslali vaše bankové údaje banke, ktorá vám prevedie 150 000 eur na váš bankový účet.
Po uskutočnení prevodu vám pošlem doklad o prevode. Ak bude tento týždeň všetko v poriadku, peniaze si môžete vybrať.
Som šťastná, že som s vami mohla spolupracovať a som hrdá na to, že som vám pomohla získať tento dar.
Robím to preto, lebo som Božie dieťa a veľa pomáham ľuďom v ťažkostiach.
Dúfam, že vám tieto peniaze umožnia uskutočniť vaše sny.

Le mar. 6 oct. 2020 09:22, <dustigel@seznam.cz> a écrit :

Dobrý deň. Posielam Vám treiu podpísanú stranu zmluvy v prílohe.
Pridal: Dudo
Dňa: 11.10.2020
Odpovedať
Vaša odpoveď *
Vaše meno: *
Darovacia zmluva Zack Dumas
FRANCÚZSKA REPUBLIKA
--------------------
MINISTER SPRAVODLIVOSTI
--------------------
SÚDNY DVOR, PARÍŽ
--------------------
Maître Olivier de
ROCHECHOUART-MORTEMART
--------------------
ACTE NOTARIE n° EEEPARIS001-2020
OSVEDČENIE O
DARCENÍ
(Akákoľvek reprodukcia tohto materiálu je prísne trestaná príslušnými zákonmi a mandľami.)
Táto darovacia listina je stanovená za účelom úpravy práv a povinností medzi
Zack Dumas, (právnik: 3 Rue Pasteur Vallery Radot, 94000 Créteil, France)
a Štígel Dušan (príjemca: Kozmonautov 3962/29, 03601 Martin, Slovenská
Republika). Táto zmluva je založená na podmienkach dohodnutých medzi
stranami v súlade so zákonom a vylučuje operácie prania špinavých peňazí a
ďalšie trestné činy, ktoré sú predmetom trestných sankcií. Príjemca zaručuje, že
je plnoletý a je spôsobilý na právne úkony uzavrieť zmluvu, že porozumel
podmienkam tejto zmluvy a zmeral dôsledky pripojeného záväzku a že mu nič
nebráni v tom, aby sa k tejto zmluve zaviazalo alebo nie. Na podpis dokumentu
sa vzťahujú nasledujúce články, ktoré je potrebné dodržiavať:
ČLÁNOK 1 : Výška daru a účel
Darca súhlasil s poskytnutím časti svojho majetku vo výške 150 000
(Stopäťdesiat míľ) eur, ktoré budú použité na osobné použitie príjemcu a na
charitatívne práce, čím sa vytvorí nadácia, ktorá nadobudne platnosť na pomoc
ľuďom v ťažkostiach a chorým a bude používané výlučne na tento účel. Príjemca
sa zaväzuje, že uspokojí príjemcu grantu, aby získal túto sumu za podmienok
stanovených výlučne v dokumente.
ČLÁNOK 2 : Prepravné opatrenia
Počiatočným dátumom darovania bude dátum overenia platnosti tohto
dokumentu. Skutočný prevod peňazí príjemcovi sa uskutoční v ten istý deň,
pričom sa zohľadní čas potrebný na prevod. Za týmto účelom banka darcu BGFI
BANK prevedie sumu 150 000 eur bankovým prevodom priamo na bankový účet
príjemcu. mBank S.A. - Slovenská Republika (Majiteľ účtu : Dušan Štígel -
Císlo účtu: - IBAN: SK30 8360 5207 0042 0529 3108 - Code SWIFT:
BREXSKBXXXX - adresa banky: mBank S.A., pobočka zahraničnej banky
Pribinova 10, 811 09 Bratislava), po overení platnosti tohto podpísaného
dokumentu.
PREAMBULA
(Akákoľvek reprodukcia tohto materiálu je prísne trestaná príslušnými zákonmi a mandľami.)
ČLÁNOK 3 : Priradenie právomoci
Pri výklade a vykonávaní tohto dokumentu sa uplatňuje francúzske právo. V
dôsledku toho bude akýkoľvek spor, ktorý vznikne na základe tejto zmluvy,
predmetom francúzskeho práva a bude vyriešený pred príslušným francúzskym
súdom. V prípade sporu sa strany zaväzujú, že najskôr budú hľadať priateľské
riešenie. Tento dokument, ktorým sa spravuje dar vo výške 150 000
(Stopäťdesiat míľ), by bol darcom a príjemcom náležite podpísaný a
rešpektovaný za podmienok výslovne stanovených v občianskom zákonníku.
Táto dohoda potvrdzuje úplnú dohodu a úplné porozumenie medzi stranami. Je
viazaný duchom vzájomného porozumenia a dôvery. Po podpísaní a potvrdení
platnosti tohto dokumentu bude príjemca vyhlásený za vlastníka peňazí.
Na dôkaz čoho bol tento dokument založený, aby slúžil a potvrdzoval toto právo.
V Paríži 5. októbra 2020.
Pridal: Dudo
Dňa: 11.10.2020
Odpovedať
Vaša odpoveď *
Vaše meno: *
Podvodné granty Zack DUMAS zackdumax@gmail.com>

---------- Původní e-mail ----------
Od: Zack DUMAS <zackdumax@gmail.com>
Komu: dustigel@seznam.cz
Datum: 5. 10. 2020 18:04:12
Předmět: Re: POMOC

Dobré ráno,

Potvrdzujem, že vaša žiadosť o dar bola schválená.

Preto som podpísal darovaciu zmluvu, ktorú ustanovil môj súd. Vaša darovacia zmluva je pripojená k tejto správe. Tento dokument musíte tiež podpísať, aby ste si ho mohli vytlačiť a prečítať. Potom podpíšete poslednú stránku dokumentu, ktorý sa má naskenovať, a pošlete mi kópiu. Po overení dokumentu súd nariadi banke previesť sumu daru na váš bankový účet.

Ďakujeme za pochopenie a dúfame, že tento dokument teraz podpíšete, aby banka mohla váš dar, pokiaľ je to možné, sprístupniť.
Pridal: Dudo
Dňa: 11.10.2020
Odpovedať
Vaša odpoveď *
Vaše meno: *
Podvodné granty Zack DUMAS zackdumax@gmail.com>

---------- Původní e-mail ----------
Od: dustigel@seznam.cz
Komu: Zack DUMAS <zackdumax@gmail.com>
Datum: 3. 10. 2020 12:39:20
Předmět: Re: POMOC

Priezvisko : Štígel
Krstné meno: Dušan
Pohlavie: mužské
Vek : 56
Povolanie: Predajca zábavnej pyrotechniky
Telefónne číslo: 00421951473429
Poštové smerovacie číslo : 03601
Celá adresa : Kozmonautov 3962/29, 03601 Martin
Mesto: Martin
Krajina: Slovenská Republika


BANKOVÉ ÚDAJE

Názov banky: mBank
Adresa banky: mBank S.A., pobočka zahraničnej banky
Pribinova 10, 811 09 Bratislava
Majiteľ bankového účtu: Dušan Štígel
Číslo bankového účtu :
IBAN: SK30 8360 5207 0042 0529 3108
BIC / SWIFT: nemám


---------- Původní e-mail ----------
Od: Zack DUMAS <zackdumax@gmail.com>
Komu: dustigel@seznam.cz
Datum: 3. 10. 2020 11:39:38
Předmět: Re: POMOC
Pridal: Dudo
Dňa: 11.10.2020
Odpovedať
Vaša odpoveď *
Vaše meno: *
Podvodné granty Zack DUMAS zackdumax@gmail.com>

---------- Původní e-mail ----------
Od: Andre Pierucci <andrepierucci100@outlook.com>

Datum: 28. 9. 2020 22:42:37
Předmět: POMOC

Liliane Bettencourtová, najbohatšia žena na svete s majetkom odhadovaným na 35 miliárd eur, zomrela 21. septembra 2017 a ako naznačuje jej vôľa, svojej jedinej dcére a svojim dvom vnúčatám dáva najradšej 30 miliárd svojho majetku. Chce, aby sa zvyšných 5 miliárd rozdelilo medzi ľudí, ktorí potrebujú peniaze na to, aby im pomohli uskutočniť projekt, ktorý pomôže deťom, starším ľuďom alebo ľuďom, ktorí môžu zamestnať mladých ľudí.
Na počesť jeho pamiatky sa banka, ktorá drží majetok zosnulého, rozhodla založiť organizáciu, ktorá bude mať za úlohu náhodne vyberať na sociálnych sieťach viac ako 30 000 ľudí, ktorí dostanú sumu v rozmedzí od 100 000 eur do 500 000 eur ( suma, ktorá sa má poskytnúť, bude závisieť od typu projektu navrhnutého príjemcom)
Musíte sa cítiť šťastní, pretože máte šťastie, že vás vybrali, aby ste z toho mali úžitok.
Musíte len napísať Zackovi Dumasovi, právnikovi zodpovednému za prípad, s podrobnosťami o vašich plánoch.
Ak máte pozastavený projekt, je najvyšší čas skúsiť šťastie v pomoci svojej komunite. Ak je súbor overený, na získanie tohto daru stačí splniť niekoľko podmienok.

Tu je e-mailová adresa právnika, ktorého by ste mali kontaktovať: zackdumax@gmail.com

Ďakujem
Pridal: Dudo
Dňa: 11.10.2020
Odpovedať
Vaša odpoveď *
Vaše meno: *
Podvodné granty Zack DUMAS zackdumax@gmail.com>

---------- Původní e-mail ----------
Od: Zack DUMAS <zackdumax@gmail.com>
Komu: dustigel@seznam.cz
Datum: 2. 10. 2020 19:48:47
Předmět: Re: POMOC

Ahoj
Dnes ráno prichádzam oznamovať dobré správy.
Vedúci predstavitelia schválili váš plán a rozhodli sa, že budete mať z darovania prospech, aby ste mohli realizovať svoje sny. Rozhodli sa financovať váš projekt sumou 150 000 eur
Budem právnikom, ktorý vás povedie pri postupe, a preto vás žiadam o všetku vašu pozornosť a trochu vášho času, aby sme mohli v krátkom čase dokončiť váš spis.

Prevod sa uskutoční v troch (3) etapách:
1- Musíte nám poslať informácie o sebe
2 - Zašleme vám darovacie potvrdenie
3 - Prevod peňazí na váš bankový účet

Vyplňte nasledujúce informácie:

Priezvisko :
Krstné meno:
Pohlavie:
Vek :
Povolanie:
Telefónne číslo:
Poštové smerovacie číslo :
Celá adresa :
Mesto:
Krajina:

Informácie o vašom bankovom účte, aby bolo možné prevádzať finančné prostriedky.

Potrebujete vedieť, že pri podpísaní darčekového poukazu potrebujeme vaše bankové údaje na prevod 150 000 EUR
uľahčite mi to prosím správnym odoslaním nasledujúcich informácií:

BANKOVÉ ÚDAJE

Názov banky:
Adresa banky:
Majiteľ bankového účtu:
Číslo bankového účtu :
IBAN:
BIC / SWIFT:

Fotografia vášho občianskeho preukazu alebo pasu: ..........
Pridal: Dudo
Dňa: 11.10.2020
Odpovedať
Vaša odpoveď *
Vaše meno: *
Reakcia na Zack Dumas podvodný grant
Dostal som vaše informácie.
Zašlem to správcovi banky, aby analyzoval váš projekt.
Ale podľa môjho názoru si myslím, že je dobré, že chcete robiť s peniazmi, pretože myslíte na ľudí.
Zaslúžite si tento dar. Dúfam, že si vás banka vyberie.
Po analýze vedúcich vás budem kontaktovať, aby som vám povedal, či ste boli vybraní alebo nie.
Počkajte prosím na moju správu a prajem veľa šťastia

Le mar. 29 sept. 2020 à 05:47, <dustigel@seznam.cz> a écrit :

Môj projekt sú tieto vŕtané studne. Potrebujem naň 50000,-Eur. Viz príloha.
https://www.youtube.com/watch?v=_hIadugWp4s
---------- Původní e-mail ----------
Od: Andre Pierucci <andrepierucci100@outlook.com>
Pridal: Dušan Štígel
Dňa: 11.10.2020
Odpovedať
Vaša odpoveď *
Vaše meno: *
Podvodné granty Zack Dumas
---------- Původní e-mail ----------
Od: Andre Pierucci <andrepierucci100@outlook.com>

Datum: 28. 9. 2020 22:42:37
Předmět: POMOC

Liliane Bettencourtová, najbohatšia žena na svete s majetkom odhadovaným na 35 miliárd eur, zomrela 21. septembra 2017 a ako naznačuje jej vôľa, svojej jedinej dcére a svojim dvom vnúčatám dáva najradšej 30 miliárd svojho majetku. Chce, aby sa zvyšných 5 miliárd rozdelilo medzi ľudí, ktorí potrebujú peniaze na to, aby im pomohli uskutočniť projekt, ktorý pomôže deťom, starším ľuďom alebo ľuďom, ktorí môžu zamestnať mladých ľudí.
Na počesť jeho pamiatky sa banka, ktorá drží majetok zosnulého, rozhodla založiť organizáciu, ktorá bude mať za úlohu náhodne vyberať na sociálnych sieťach viac ako 30 000 ľudí, ktorí dostanú sumu v rozmedzí od 100 000 eur do 500 000 eur ( suma, ktorá sa má poskytnúť, bude závisieť od typu projektu navrhnutého príjemcom)
Musíte sa cítiť šťastní, pretože máte šťastie, že vás vybrali, aby ste z toho mali úžitok.
Musíte len napísať Zackovi Dumasovi, právnikovi zodpovednému za prípad, s podrobnosťami o vašich plánoch.
Ak máte pozastavený projekt, je najvyšší čas skúsiť šťastie v pomoci svojej komunite. Ak je súbor overený, na získanie tohto daru stačí splniť niekoľko podmienok.

Tu je e-mailová adresa právnika, ktorého by ste mali kontaktovať: zackdumax@gmail.com

Ďakujem
Pridal: Dušan Štígel
Dňa: 11.10.2020
Odpovedať
Vaša odpoveď *
Vaše meno: *
Potvrdte prosím, že nie ste robot
Pridať podvodníka
Počet uverejnených podvodníkov: 3412