Poplatky pri vybavovaní úveru a pôžičky

V súvislosti s pôžičkami je dôležitý nielen úrok, ale aj rozličné poplatky. Výhodnosť alebo naopak nevýhodnosť každého úveru by sa mala posudzovať podľa RPMN, čiže podľa ročnej percentuálnej miery nákladov. V nej sú zahrnuté už aj poplatky za úver.

poplatky pri úveroch a pôžičkách

Pri nich treba rozlišovať bankové poplatky a nebankové poplatky. V bankách je účtovanie každého jedného poplatku súvisiaceho s pôžičkou podrobené väčšej kontrole, ale chytáky sa môžu nájsť aj tu. Práve preto sa dnes pozrieme bližšie na tému poplatkov pri vybavovaní úverov.

Poplatok za poskytnutie spotrebného úveru

Poskytnutie alebo schválenie spotrebného úveru bolo v minulosti veľmi obľúbeným zdrojom poplatkov pre banky aj pre nebankovky. Nebankové subjekty vyberali v minulosti tiež poplatky za spracovanie úveru alebo za schválenie pôžičky, prípadne aj za niektoré nadštandardné služby súvisiace s vyplatením či splácaním pôžičky.


Dnešná prax je taká, že nebankovky zväčša už prestali s účtovaním tohto poplatku a jeho odpustenie používajú ako marketingový ťahák na svoje pôžičky. Banky v tomto nie sú jednotné – niektoré neúčtujú žiadne poplatky, ako napríklad SLSP, iné si zaúčtujú poplatok vo výške určitého percenta z poskytovanej sumy úveru – takto to robia napríklad mBank, Tatra banka aj VÚB.

Pozrite sa, koľko si vybrané banky účtujú na tomto poplatku:

Banka Výška poplatku
 slsp_logo  0 €
 VÚB banka  2 % z objemu úveru
 Tatra Banka - logo, recenzia, skúsenosť  2 % z výšky úveru
 csob-poistovna  2 % zo sumy úveru
 Logo mBank  2 % z výšky úveru

Poplatok za poskytnutie hypotekárneho úveru

Na rozdiel od poplatku za poskytnutie spotrebného úveru, kde viacero bánk ponúka celoročne 100 % zľavu z poplatku, pri hypotékach sa tieto poplatky vyberajú viac. Niet sa ani veľmi čomu diviť, pretože na rozdiel od poplatkov pri spotrebákoch, sú tie za poskytnutie hypoték oveľa výnosnejšie.

Vo väčšine prípadov závisí výška poplatku od sumy úveru. Existujú určité intervaly a v rámci nich je jednotný poplatok, napríklad pri hypotéke na 30.000 € aj 45.000 € môžete vo viacerých bankách zaplatiť rovnaký poplatok za poskytnutie hypotéky. Počas hlavnej sezóny, teda na jar a na jeseň, ale veľa bánk tieto poplatky odpúšťa ako benefit pre nových klientov.

Koľko si ktorá banka účtuje bežne (teda mimo akciových ponúk v sezóne) za schválenie hypotéky, ukazuje nasledujúca tabuľka:

Banka Výška poplatku
slsp_logo 199 – 999 € podľa výšky úveru
VÚB banka 0,8 % z objemu úveru
Tatra Banka - logo, recenzia, skúsenosť 0,8 % z výšky úveru
csob-poistovna 0,8 % zo sumy úveru
Logo mBank 0 €

Poistenie úveru

Určitým druhom „poplatku“, ktorý je spojený s vybavovaním úveru či pôžičky, je aj poistenie úveru. Ide o tzv. poistenie schopnosti splácania úveru, pričom svojou charakteristikou sa jedná o rizikové poistenie. Toto poistenie sa štandardne vzťahuje na smrť alebo trvalú invaliditu, ale rozličné rozšírené balíky sa môžu vzťahovať aj na kratšiu práceneschopnosť alebo stratu zamestnania.

Poplatok za vedenie úverového účtu

Tento poplatok bol z minulosti pomerne známy a banky si ho účtovali za vedenie úverového účtu. Jediným účelom tohto účtu bolo, že sa z neho strhávali pravidelné mesačné splátky. Našťastie, od polovice roku 2013 je tento poplatok už zakázaný a banky si ho nesmú účtovať. To samozrejme platí aj pre nebankové spoločnosti.

Ďalšie poplatky spojené s hypoúvermi

V hypotekárnymi úvermi sú spojené okrem poplatku za vybavenie úveru aj ďalšie dva druhy poplatkov. Prvý je poplatok za vloženie záložného práva na Kataster nehnuteľností. Tento poplatok neplatíte priamo poskytovateľovi úveru, ale platíte ho vo forme elektronického kolku na miestne príslušnom Katastrálnom odbore v rámci Okresného úradu. Výška tohto poplatku je 66 €.

Druhy poplatok, ktorý si banky účtujú, súvisí s postupným čerpaním hypotekárneho úveru a ide o poplatok za poskytnutie tranže. Tranža je vlastne časť schváleného hypoúveru, ktorá nebola doposiaľ vyplatená. Najčastejšie sa takéto čerpanie hypotéky využíva pri stavaní nehnuteľnosti. V rámci akciovej ponuky môže ale banka rozhodnúť o tom, že klientovi tento poplatok odpustí.

poplatky nie sú žiadne drobné

Poplatky nie sú žiadne drobné, môže ísť aj o stovky €

Pozor pri refinancovaní

Ak budete refinancovať starú pôžičku novou, musíte rátať s ešte jedným poplatkom – za predčasné splatenie úveru. Výška tohto poplatku je veľmi individuálna a kým niektoré banky, ako napríklad Slovenská sporiteľňa, takýto poplatok pri svojich spotrebných úveroch neúčtujú, iné banky ho môžu účtovať až do výšky 3 % z predčasne splácanej sumy.

To isté platí aj pre nebankové spoločnosti, kde rovnako existujú pôžičky, ktoré môžete splatiť bez akýchkoľvek poplatkov, ale aj také úvery, kde treba rátať s nákladmi pri predčasnom splatení. Navyše, viaceré finančné domy sú veľmi vynaliezavé a pri predčasnom vyplatení celého úveru si účtujú napríklad aj rôzne iní administratívne poplatky, napríklad za vyčíslenie zostatku úveru a podobne.

Poplatok za profesionálneho ručiteľa

Ferratum Bank v minulosti využívala pre menej bonitných klientov možnosť získať profesionálneho ručiteľa úveru za poplatok. Táto služba bola spoplatnená jednorazovým poplatkom priamo pri vybavovaní úveru a šlo o alternatívu k situácii, kedy by ste mali vlastného ručiteľa za úver.

Nebankovka tak vyšla v ústrety tým žiadateľom, ktorí nechceli „otravovať“ rodinu, priateľov alebo známych. Aktuálne však takýto poplatok už nevyberá, nakoľko skončila s poskytovaním nových pôžičiek a podobný poplatok nezaviedla zatiaľ ani žiadna jej konkurencia.

Ďalšie poplatky známe od nebankových spoločností z minulosti

V nedávnej minulosti vyberali nebankovky aj poplatky spojené s vyplatením úveru v hotovosti. Štandardnou cestou bolo totiž po schválení pôžičky vyplatiť peniaze na bankový účet. Ak chcel klient peniaze na ruku a ihneď, nebankovka mu zo schválenej sumy strhla poplatok za vyplatenie okamžite.

POPLATKY ZA SPLÁCANIE ÚVERU V HOTOVOSTI: Keďže štandardne sa pôžičky splácali bezhotovostným stykom vo forme pravidelných splátok na číslo účtu veriteľa, zaplatenie v hotovosti bolo považované za nadštandardnú službu. Problémom tohto poplatku bolo, že niekedy nešlo ani tak o výhodu klienta, ako skôr nebankovky.

Kedy poplatky pri vybavovaní pôžičky neplatiť

Sú však situácie, kedy by ste sa mali niektorým poplatkom pri vybavovaní úveru alebo pôžičky vyhnúť. Rozhodne odporúčame:

  • neplatiť žiadne poplatky vopred neznámym ľuďom ponúkajúcim pôžičky len cez internet
  • neplatiť poplatky napríklad za poskytnutie úveru v hotovosti – to je už zakázané
  • neplatiť poplatky za vedenie úverového účtu – tiež je to už zakázané
  • neplatiť poplatky za poskytnutie úveru aj bez nahliadania do registrov
  • neplatiť ani žiadne poplatky za „správu dlhu“, ktoré si účtujú niektoré menej seriózne nebankové spoločnosti
poplatky vopred cez internet

Poplatky vopred cez internet neznámym veriteľom nikdy neplaťte

Vyberte si úver podľa seba!

Z veľkej ponuky rozličných spotrebiteľských, spotrebných aj hypotekárnych úverov je možné si vybrať taký úver, ktorý splní všetky individuálne podmienky každého z vás. To sa týka tak podmienok poskytnutia, ako aj úverového limitu, doby splatnosti a samozrejme aj rozličných poplatkov súvisiacich s úverom.

Cez internet viete vybaviť väčšinu záležitostí týkajúcich sa bežnej pôžičky aj hypotekárneho úveru a ušetriť tak veľa času aj energie!

Vyplňte parametre svojej hypotéky a výhodný úrok môže byť realitou aj pre Vás!

FinviaHypokalkulačka
HYPOTÉKA PRE MLADÝCH SO ŠTÁTNYM PRÍSPEVKOM
Komentáre
  1. 3 roky
  2. 4 roky
  3. 5 rokov

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *