Zmena stavby pred dokončením.

9.05.2019 od Ing. Rybárová Erika |
Kategória: Nebankové pôžičky |
Zobrazené: 265x
OTÁZKA: Je možné pokračovať v začatej rekonštrukcii bytového domu, keď medzičasom bola vlastníkmi odsúhlasená zmena prevedenia loggii, ktorá zatiaľ neprebehla schválením u vás, čo znamaná, že investor by nemohol dodavateľovi uhradiť práce vyplývajúce zo zmeny, keďže tieto sa nenachádzajú v pôvodnom rozpočte, alebo je nutnépočkať na odsúhlasenie zmeny.