Poštová banka: Dostupná pôžička na čokoľvek – RECENZIA

Dostupnú pôžičku na čokoľvek prezentuje Poštová banka ako pôžičku s jednoduchým vybavením, bez poplatkov, s poistením schopnosti splácania úveru a s mesačnou splátkou už od 13 eur. Je skutočne až taká výhodná? Prečítajte si detailnú recenziu Dostupnej pôžičky na čokoľvek…

Chcem Dostupnú pôžičku

Jednoduché podanie žiadosti o pôžičku

Pri vybavovaní Dostupnej pôžičky na čokoľvek nepotrebujete ručiteľa. Pôžičky bez ručiteľa sa (pri čiastkach do istej sumy) objavujú v našich bankách ako pomerne bežná záležitosť. V každom prípade to príjemne zjednodušuje postup získania pôžičky. Pokiaľ pracujete (ako zamestnanec) na Slovensku, nebudete potrebovať k žiadosti o pôžičku ani potvrdenie o príjme. Môžete to skombinovať ešte s treťou výhodou – pri čerpaní Dostupnej pôžičky prostredníctvom bankového účtu vedeného v Poštovej banke neplatíte žiadny poplatok za poskytnutie úveru. Pri podávaní žiadosti o pôžičku budete potrebovať jediný doklad totožnosti – svoj občiansky preukaz.


Koľko si môžete požičať prostredníctvom Dostupnej pôžičky?

Tento typ pôžičky poskytuje Poštová banka vo finančnom rozsahu od 400 eur až do 7000 eur, pri výplate v hotovosti do výšky 2000 eur. Je to teda dostatočný rozsah na pokrytie širokého spektra vašich finančných potrieb. Od nákupu vybavenia domácnosti, cez opravu automobilu až po menšie stavebné práce – Dostupnú pôžičku môžete použiť skutočne na čokoľvek podľa vašich potrieb. Doba splatnosti tohto typu bankového úveru je poskytovaná v rozpätí od 1 do 6 rokov. To umožňuje pri nižšej sume pôžičky a dlhšej dobe splatnosti začať s výškou splátok už od 13 eur mesačne. Takúto splátku bežná domácnosť s priemernými príjmami a rozumným rozpočtom ani nepocíti.

Ďalšie výhody využitia Dostupnej pôžičky

Poštová bankaDostupná pôžička na čokoľvek má ešte pár výhod, ktoré sa oplatí spomenúť. V prvom rade má fixovanú výšku splátok počas celého obdobia splácania. Inými slovami, výška splátok je pevne daná a nemení sa. Viete teda veľmi presne, s akou výškou splátok môžete počítať o mesiac, o rok alebo o tri roky. Pre prípad že z nejakého dôvodu nebudete schopní pôžičku splácať, je k dispozícii tzv. poistenie schopnosti splácať úver.

Poistenie úveru si vybavíte hneď pri vybavovaní pôžičky. Ak sa neskôr ocitnete v situácii, že nezvládate splácanie splátok môžete pri splnení stanovených podmienok získať odklad splátok až na dobu šiestich mesiacov. Je to, samozrejme, len núdzové riešenie. Bezpečnejším variantom je vziať úver v rozumnej sume a vždy si udržiavať vyrovnaný (ešte lepšie plusový) finančný rozpočet.

Pre koho je Dostupná pôžička určená?

Dostupná pôžička je finančný produkt, ktorý môžu využiť osoby vo veku od 18 do 70 rokov (živnostníci do 60 rokov) s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky. Pri podaní žiadosti je potrebné spĺňať aj niekoľko ďalších podmienok, napríklad:

  • zamestnanci musia byť zamestnaní dlhšie ako tri mesiace;
  • živnostníci musia mať za predošlé zdaňovacie obdobie podané daňové priznanie;
  • invalidní dôchodcovia musia byť vo veku 35 až 70 rokov;
  • dôchodcovia nad 65 rokov môžu počítať maximálne s trojročnou dobou splatnosti.

Vo veku nad 52 rokov Poštová banka akceptuje ako príjem aj vdovecký či vdovský dôchodok. Zaujímavý (a možno trocha prekvapivý) je vyššie uvedený fakt, že kým dôchodcovia môžu požiadať o Dostupnú pôžičku až do veku 70 rokov, u živnostníkov je určená horná veková hranica 60 rokov.

Skutočne stačí pri žiadosti o Dostupnú pôžičku len občiansky preukaz?

Občiansky preukaz stačí ako jediný doklad totožnosti k žiadosti o túto pôžičku, pokiaľ je žiadateľom osoba zamestnaná v SR. Musí ísť pritom skutočne o riadneho zamestnanca s pravidelným príjmom zo závislej činnosti. Od dôchodcov a živnostníkov si Poštová banka podľa potreby vyžiada ďalšie doklady (potvrdenie o výške dôchodku u dôchodcov, potvrdenie o podaní daňového priznania za predošlé zdaňovacie obdobie u živnostníkov atď.). Bežne sa požaduje aj faktúra za elektrinu, SIPO alebo iný dokument s adresou nehnuteľnosti uvedenou v zmluve. Občiansky preukaz ako jediný doklad nepostačí ani u niektorých povolaní (profesionálny vojak, hasič, policajt…).

Ako pri Dostupnej pôžičke ušetriť na úrokoch?

Stačí nestrácať čas 🙂 a požiadať o Dostupnú pôžičku ešte v tomto mesiaci (január 2014). V Poštovej banke práve prebieha akcia, v rámci ktorej pri všetkých nových pôžičkách (teda nielen pri Dostupnej pôžičke na čokoľvek) uzatvorených do 31. 1. 2014 platíte úroky len v prvej polovici splátkového obdobia. Jednoduchšie povedané – ak máte splatiť svoj úver napríklad v 50 splátkach, po 25. splátke už splácate svoju pôžičku bez úrokov. Aj to má, samozrejme, svoje podmienky. Musíte mať účet uzatvorený v Poštovej banke (tzv. Dobrý účet) a svoju pôžičku počas celého obdobia riadne a včas splácať. Za odmenu 🙂 budete polovicu splátok zo svojej pôžičky splácať bezúročne (0 % p. a.).

Poistenie úveru (Dostupnej pôžičky)

Aj poistenie schopnosti splácať úver má svoje pravidlá. Poistenie získavate pri splnení stanovených kritérií hneď pri uzatvorení Dostupnej pôžičky. Tzv. poistenie v základnom súbore vás chráni proti rizikám práceneschopnosti, invalidity alebo úmrtia (poberateľov starobného dôchodku chráni len proti riziku úmrtia). Podmienkou však je dobrý zdravotný stav. Ani základný súbor poistenia, žiaľ, nie je k dispozícii invalidným dôchodcom, osobám so zníženou pracovnou schopnosťou o viac ako 40 % (v zmysle príslušnej legislatívy), osobám s nevyliečiteľným alebo chronickým ochorením (s výnimkou alergií) atď.

Za splnenia ďalších podmienok (ste zamestnaní aspoň 12 mesiacov nepretržite, nie ste v skúšobnej lehote a neplánuje sa vaše prepustenie počas najbližších 12 mesiacov) môžete získať tzv. komplexný súbor poistenia. Ten vás chráni okrem vyššie uvedených rizík obsiahnutých v základnom súbore aj proti riziku straty zamestnania.

Ako prebieha plnenie poistenia schopnosti splácať pôžičku?

K poistnému plneniu dochádza (podľa toho či ide o základný alebo komplexný súbor poistenia) za splnenia stanovených podmienok:

  • pri strate zamestnania (po 60 dňoch nezamestnanosti);
  • pri dlhodobej pracovnej neschopnosti (nad 60 dní);
  • pri invalidite alebo úmrtí poistenca.

Poistné plnenie je v prípade nezamestnanosti alebo dlhodobej práceneschopnosti (v oboch prípadoch po uplynutí 60 dní trvania stavu) vyplácané v splátkach vo výške splátok úveru. Na jednu zmluvu a jednu poistnú udalosť sa plnenie vypláca maximálne po dobu 6 mesiacov. V prípade invalidity sa poistné plnenie vypláca jednorazovou čiastkou vo výške nesplatenej časti úveru (bez úrokov). Podobne v prípade úmrtia, keď je plnenie vyplatené tzv. oprávnenej osobe. Vybavenie poistenia schopnosti splácať Dostupnú pôžičku je pomerne jednoduchá záležitosť bez zbytočných formalít. V prípade, že sa nepoistíte hneď pri vybavovaní pôžičky, môžete si poistenie vybaviť aj dodatočne.

Záverečné zhrnutie Dostupnej pôžičky

Dostupná pôžička na čokoľvek nepredstavuje revolučný finančný produkt, je to však celkom komfortný úver bez zbytočného papierovania. Oplatí sa najmä v kombinácii s tzv. Dobrým účtom v Poštovej banke – len vďaka tomu nebudete platiť vstupný poplatok vo výške 29,87 eur. Ďalšími výhodami je čerpanie úveru bez ručiteľa, vybavenie pôžičky bez potvrdenia o príjme a možnosť odkladu splátok (až na obdobie 6 mesiacov). Povestnou čerešničkou na torte je jednoduchá možnosť poistenia schopnosti splácania pôžičky.
Chcem Dostupnú pôžičku

Poštová banka: Dostupná pôžička na čokoľvek – RECENZIA
1.4 (28.03%) 127 hlasov
Bez reakcí

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *