Pôžička na vyplatenie exekúcie – pomoc alebo oddialenie dlhu?

Mnohí ľudia kvôli nedostatku financií nesplácajú svoje záväzky voči poskytovateľovi pôžičky. Či už dlhujete banke alebo nebankovej spoločnosti, jedno je isté – ak neuhradíte svoje záväzky, poskytovateľ sa bude domáhať vrátenia dlžnej sumy.

Exekutor vymahač

Exekútor alebo vymáhač dlhov?

Pokiaľ za Vami veriteľ (poskytovateľ pôžičky) pošle niekoho, kto od Vás má dlžné peniaze alebo majetok získať za účelom splatenia Vášho dlhu, nemusí sa jednať vždy o exekútora.

Exekútor je štátom poverená a splnomocnená osoba, ktorá zabezpečuje nútený výkon súdneho rozhodnutia. Na to, aby Vás exekútor navštívil, musí byť vydané súdne rozhodnutie.

Nie každý poskytovateľ však má záujem riešiť situáciu ihneď súdne, preto často zasiela vymáhača dlhov, ktorý má nahradiť funkciu exekútora.


Vymáhač dlhov je pracovník inkasnej firmy, ktorá spolupracuje s poskytovateľom pôžičky. Za províziu začne vykonávať vymáhačskú činnosť. Tá spočíva najskôr v snahe Vás kontaktovaťa zistiť dôvod problémov so splácaním. Pokiaľ nedvíhate telefóny a neodpisujete na maily, pokúsi Vás vyhľadať osobne.

Nejde však o žiadne „mafiánske praktiky“. Vymáhač sa bude snažiť pomôcť Vám so zaplatením dlhu, s prípravou splátkového kalendára a jeho správnom nastavení. Je to vlastne akýsi terénny pracovník, ktorý vystupuje v mene poskytovateľa a snaží sa čo najšetrnejšou cestou získať dlžnú sumu späť. Veľmi obsažný rozhovor s profesionálnym vymáhačom nájdete tu.

Pokiaľ sa ani vymáhačskej firme nepodarí Vaše dlžoby získať späť, práve vtedy nastupuje exekútor, ktorý má štátom udelené oprávnenie na zhabanie majetku.

Dávajte však veľký pozor, od koho si požičiavate. Na internete, ale aj v novinách či priamo na ulici sa môžete dostať k podvodnej pôžičke, ktorú v prípade nesplatenia môže vymáhať „holá hlava s bejzbolkou“. Tu už ide ale o skutočne podvodné praktiky, ktoré sú protizákonné a ak by ste sa s nimi, nedajbože, stretli, zákony hrajú vo Váš prospech.

Čo mi exekútor môže zobrať?

Existuje viacero typov exekútorského zabavovania majetku. V prípade, že dlhujete peniaze (prípad pôžičky), súd môže nariadiť nasledovné:

 • zrážky zo mzdy a iných príjmov – nesmú však siahnuť na 60 % aktuálneho životného minima (116,75 € k roku 2013)
 • prikázanie pohľadávky
 • predaj hnuteľných vecí (auto, cennosti, elektronika a pod.)
 • predaj cenných papierov
 • predaj nehnuteľnosti
 • predaj podniku

V jednom exekučnom konaní môže dôjsť aj ku kombinovanému zabaveniu majetkov. Závisí to však od celkovej dlžnej sumy. Pokiaľ by bol dlh vysoký, exekútor môže vziať auto a cenné papiere, ale nehnuteľnosť ponechá, prípadne naopak. Scenáre sú individuálne.

Splácať dlh postupne alebo si naň požičať ďalšie peniaze?

V prípade, že je Váš dlh stále aktuálny, máte 2 možnosti:

Nastavenie splátkového kalendára

Táto možnosť je skutočne asi tá najvhodnejšia, ktorá sa dá v prípade prebiehajúcej exekúcie zvoliť.  Váš dlh sa jednoducho rozpočíta na určitú dobu splatnosti a Vy ju podľa možností začnete ihneď splácať aj keď v malých, ale pravidelných čiastkach.

Exekútor spolupracuje s poskytovateľom a koná v jeho zastúpení, vďaka čomu má detailné informácie o celom prípade. V prípade záujmu o dohodu splátkového kalendára je nutné situáciu riešiť s exekútorom a kalendár dohodnúť s ním priamo v jeho sídle. O tom, ktorý exekútor má na starosti Váš prípad, budete informovaní písomne. Exekútor môže zároveň zabaviť majetok, ktorého hodnota zodpovedá výške dlhu. Tento majetok bude blokovať až do doby, než nebudú všetky dlhy uhradené.

Suma, ktorú je nutné splatiť, sa navyšuje o náklady na exekučné konanie.

Splátky je možné na základe dohody aj urýchliť, prípadne vložiť mimoriadnu splátku, pokiaľ náhle získate viac peňazí.

Splátkový kalendár ale dojednávajte iba v prípade, pokiaľ máte istotu, že mesačne tých pár euro na splátky budete mať. V prípade porušenia dohody sa dlh automaticky stáva splatným jednorazovo, čo znamená, že pokiaľ nebudete mať prostriedky na jeho celkové splatenie, exekútor zabaví majetok v hodnote dlžnej sumy.

Pôžička na splatenie exekúcie

Tento spôsob splatenia dlhov nie je najlepším riešením, avšak stále sa nájdu ľudia, ktorí túto možnosť využívajú. O pôžičku môžete štandardne žiadať banku alebo nebankovú spoločnosť.Muž bez príjmu

Rátajte však s tým, že banka Vám požičia iba v prípade, že máte trvalý príjem vo forme mzdy alebo príspevku (materský príspevok, dôchodok, sociálne dávky atď.). Na základe výšky Vašich príjmov a výdavkov budete zaradení do rizikovej skupiny, ktorá určí maximálnu výšku odsúhlasenej pôžičky.

Pokiaľ príjem nedokážete alebo nebudete chcieť doložiť, banka Vám s najväčšou pravdepodobnosťou nevyhovie. Informujte sa v tej svojej. V banke máte možnosť uspieť aj založením nehnuteľnosti, avšak iba za predpokladu, že nie je momentálne blokovaná exekútorom. V takom prípade ňou nie je možné disponovať ako majetkom.

Banky Vám v prípade založenia nehnuteľnosti požičajú maximálne 70 % ceny nehnuteľnosti. Cenu určuje súdny znalec.

Nepriaznivá môže byť aj skutočnosť, že exekútor má možnosť zablokovať Váš bankový účet, kvôli čomu oslovíte nebankovú spoločnosť. Niektoré poskytujú peniaze v hotovosti, čo znamená, že exekútor nezistí, že nimi disponujete. Týmito peniazmi môžete exekútora vyplatiť, resp. uhradiť svoj dlh a ďalšie poplatky súvisiace s jeho činnosťou. Peniaze následne začnete splácať podľa zmluvy.

Bohužiaľ, tieto a podobné pôžičky narýchlo, bez dokazovania účelu a bez nahliadania do registrov bývajú zaťažené vysokým úrokom. Ten je nezriedkavo až 30 % ročne. Istotne uznáte, že pokiaľ máte zaplatiť dlh, poplatok pre exekútora, sankcie a poplatky a k tomu ďalší úrok 30 % z novej pôžičky, z dlhov sa už nikdy nedostanete.

Práve tieto neuvážené pôžičky, ktoré majú slúžiť ako „záplata“ na iné dlhy, často prerastajú do straty strechy nad hlavou, s dlžníkom sa ťahajú roky, niekedy dokonca celý život.

Záver

V otázke financií je nutné vždy postupovať veľmi opatrne a je jedno, či o pôžičku ešte len idete žiadať alebo už nastal problém ju splatiť. Dlhy nezanikajú a dá sa tvrdiť, že sú „nesmrteľné“. Neraz sa stáva, že aj po úmrtí dlžníka prechádzajú dlhy na jeho deti, ktoré ich musia splatiť.

V prípade prebiehajúcej exekúcie odporúčame dohodnúť s exekútorom alebo vymáhačom splátkový kalendár, nastaviť si zvládnuteľnú mesačnú splátku a snažiť sa poctivo každú z nich splatiť. Chápeme, že pokiaľ je dlžná suma vysoká, môže to trvať roky. Jedná sa ale o spoľahlivý spôsob, ako dlžobu splatiť a dlh už viacej nezvyšovať.

Komentáre
 1. 2 roky
 2. 2 roky
 3. 5 rokov
 4. 5 rokov
 5. 5 rokov
 6. 6 rokov
 7. 6 rokov
 8. 7 rokov
 9. 7 rokov
 10. 7 rokov
 11. 7 rokov
 12. 8 rokov

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *