Pôžička od banky – čo od nás budú požadovať?

Získať pôžičku od banky je pomerne  náročné vzhľadom na byrokratickú i časovú náročnosť celého procesu vybavovania a schvaľovania pôžičky. Tento boj s časom a množstvom dokladov sa ale oplatí. Odmenou budú pre vás seriózne podmienky a férová zmluva o pôžičke. Pri schvaľovaní žiadosti o pôžičku si banka overuje totožnosť klienta, jeho mesačný príjem a nahliada taktiež do bankového registra dlžníkov.

 

Totožnosť

Pre získanie pôžičky od banky budete potrebovať dva doklady totožnosti, a to občiansky preukaz a ďalší doklad totožnosti.

 

Príjem

Schopnosť splácať pôžičku banka posúdi podľa nasledovných dokladov:

Od zamestnancov sa vyžaduje predložiť tieto doklady:

 • potvrdenie o príjme v prípade špeciálneho typu povolania, ktoré nie je evidované v Sociálnej poisťovni (súd, polícia) za posledných 3 až 6 mesiacov, v bežných prípadoch potvrdenie o príjme nebudete potrebovať,
 • ostatné príjmy.

Živnostníci a podnikatelia musia pre schválenie pôžičky banke predložiť tieto doklady:

 • preukaz totožnosti,
 • živnostenský list, koncesia,
 • potvrdenie správy sociálneho zabezpečenia a zdravotnej poisťovne o vykonaných platbách v prospech týchto inštitúcií,
 • daňové priznanie za minulý rok,
 • v prípade príjmov plynúcich z prenájmu (nájomná zmluva a vlastnícky list k tejto nehnuteľnosti),
 • príjmy z kapitálového majetku (cenné papiere).

Potrebné je taktiež preukázanie výdavkov:


 • zmluva o ďalšom úvere, pôžičke alebo leasingu,
 • zmluva o stavebnom sporení, poprípade penzijnom pripoistení,
 • poistné zmluvy a doklady o platbách poistného (poistenie nehnuteľnosti, domácnosti, životné, úrazové poistenie, poistenie vozidiel a iné)
 • doloženie ostatných pravidelných výdavkov (napríklad rozhodnutie súdu o platení výživného a pod.)
 • doloženie ostatných záväzkov.

 

Bankový register dlžníkov

Bankový register dlžníkov je inštitúcia, ktorú zriadili slovenské banky. Jeho úlohou je spracúvať informácie o úverovej zaťaženosti, platobnej disciplíne klientov či forme zabezpečenia pôžičiek. Banky okrem registra dlžníkov pri posudzovaní žiadosti o pôžičku využívajú informácie zo sociálnej poisťovne, obchodného a živnostenského registra a nahliadajú aj do databázy odcudzených občianskych preukazov a pasov ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Ak sa nachádzate v bankovom registri dlžníkov vaše šance na získanie pôžičky sú minimálne. Do bankového registra môže banka nahliadnuť len so súhlasom klienta. Avšak tento súhlas je súčasťou každej žiadosti o pôžičku.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *