Pôžičky pre zadlžených: existujú vôbec?

Máte problém s dlhmi? Upomienky prichádzajú do poštovej schránky a veritelia vám telefonujú a požadujú po vás splatenie nezaplatených splátok alebo rovno celého úveru? V princípe máte dve riešenia – osobný bankrot alebo kompletné refinancovanie všetkých pôžičiek jednou novou, ktorá vás zbaví všetkých dlhov.

Pôžičky pre zadĺžených

Osobný bankrot a oddlženie týmto spôsobom sme popísali v našom predošlom článku, takže dnes sa budeme venovať druhej možnosti, ktorou sú pôžičky pre dlžníkov. Neposkytuje ich každý, práve naopak – ide o špeciálny typ pôžičiek, ktoré nie je ani tak ľahké získať.

Ako sa zbaviť dlhov a exekúcii cez nové pôžičky, a dá sa to vôbec?

Oddlženie je proces, ktorý nie je najjednoduchší, avšak vo väčšine prípadov je to oveľa lepšia možnosť, ako prísť o svoj majetok v exekúcií a veľkú časť života splácať dlhy. Kto sa chce zbaviť dlhov cez nové pôžičky, musí byť veľmi opatrný – treba si zvoliť taký úver, ktorý vám pomôže zlepšiť vašu finančnú situáciu a zároveň umožní postupné splatenie predošlých pôžičiek a finančných záväzkov.


Existujú tri typy pôžičiek, ktorými je možné zabezpečiť postupné splatenie dlhov:

  1. Refinančné pôžičky – tieto sa poskytujú spravidla tak, že vám banka alebo nebankovka požičia takú sumu, aby ste ňou mohli vyplatiť všetky existujúce dlhy a vy potom platíte už len jednu pôžičku – tú novú
  2. Špeciálne úvery na oddlženie – v minulosti do tejto kategórie patrili napríklad pôžičky od Úver4you, pričom princíp bol taký, že nebanková spoločnosť špecializovaná na oddlženie za vás zaplatila všetky dlhy, vy ste sa jej zaručili svojim majetkom a následne ste platili len jej jeden úver
  3. Pôžičky od súkromných osôb – ide o poslednú možnosť, kedy si nepožičiavate od žiadnych spoločností, bánk alebo nebankoviek, ale priamo od iných ľudí, ktorí najmä prostredníctvom verejnej inzercie ponúkajú pôžičky napríklad bez overovania bonity, finančnej histórie či výšky príjmu

Klasické bankové a nebankové úvery

Ak by ste si chceli požičať v banke alebo v nebankovej spoločnosti a máte už nejaké pôžičky, veľmi dôležité je, v akom stave a v akej výške sú tieto finančné záväzky. Banka vám vie vyjsť v ústrety napríklad v prípade, že sa rozhodnete refinancovať viacero menších pôžičiek jednou veľkou a máte na to dostatočnú bonitu. Banky na tento účel požičiavajú refinančné úvery.

Podobne fungujú aj pôžičky v niektorých väčších nebankových spoločnostiach, napríklad Home Credit. Aj tu sa dá získať pôžička na splatenie úverov a dlhov, avšak rovnako platí, že musíte mať dostatočný príjem a napríklad nesmiete mať záznam v úverových registroch – to znamená, že nesmiete byť v omeškaní so splácaním svojich finančných záväzkov.

AK STE V PROBLÉMOCH, BANKY VÁM UŽ NEPOŽIČAJÚ: Pokiaľ nastane situácia, že vám už veritelia telefonujú alebo posielajú doporučené listy so žiadosťou o uhradenie meškajúcich splátok, prípadne vás nebodaj už oslovujú exekútori alebo rôzne súkromné agentúry zamerané na vymáhanie dlhov, v banke už pomoc a ani refinančný úver nečakajte.

Vyplatenie dlhov

Vyplatenie dlhov refinančnými úvermi je možné len za istých podmienok

Špeciálne úvery na oddlženie

V prípade, že ide už naozaj „do tuhého“ a máte problémy s viacerými dlhmi alebo s príliš veľkým dlhom, jedinou alternatívou k osobnému bankrotu sú špeciálne pôžičky od nebankových spoločností zameraných na oddlženie a splatenie dlhov. V minulosti bolo u nás viacero takýchto spoločností, no aktuálna situácia je iná.

Keďže zákon o poskytovaní nebankových úverov zúžil priestor pre najväčšie nebankové spoločnosti na poskytovanie úverov pre „rizikových klientov“, kam nepochybne ľudia s dlhmi patria, takéto úvery pre dlžníkov poskytujú už len niektoré spoločnosti zamerané úzko na oddlžovanie, exekúcie a veci s tým súvisiace.

Najčastejší postup je nasledovný:

  1. Zistenie aktuálnej finančnej situácie a výšky a charakteru dlhov
  2. Zistenie možnosti získania nového úveru vzhľadom na bonitu, príjmy a výdaje dlžníka
  3. Zistenie možnosti ručenia, predovšetkým (alebo takmer výlučne) nehnuteľnosťou
  4. Pripravenie návrhu na oddlženie – najčastejšie výpočet výšky novej pôžičky na vyplatenie všetkých dlhov a nastavenie doby splatnosti tak, aby bol dlžník schopný dlhodobo splácať mesačne určitú sumu
  5. V prípade schválenia návrhu na oddlženie vyplatenie všetkých dlhov (a prípadne aj exekúcií) a zriadenie záložného práva na predmet ručenia
  6. Začiatok splácania novej pôžičky, ktorú poskytla oddlžovacia spoločnosť dlžníkovi (a ktorá bola použitá na oddlženie a vyplatenie dlhov a exekúcií)

Aktuálne takéto služby u nás ponúka napríklad Prvá oddlžovacia s.r.o., ktorá ponúka úver na vyplatenie dlhov. Ten poskytuje s možnosťou až 11-ročnej lehoty splatnosti, neskúma príjmy a ide o súkromný nebankový úver s ručením nehnuteľnosťou.

Súkromní investori? Tu si treba dať veľký pozor

V prípade, ak by ste uvažovali o pôžičke od súkromných osôb, mali by ste si dať naozaj veľký pozor. Najčastejšie sa takéto pôžičky poskytujú prostredníctvom online inzercie na rôznych portáloch a ide o požičiavanie medzi dvoma fyzickými osobami, takže na rozdiel od napríklad nebankoviek tu nie je žiaden dohľad alebo kontrola zo strany štátu.

Navyše, pri pôžičkách od súkromných osôb sa môžete stretnúť aj s niektorými podvodnými praktikami. Z nich najčastejšie sú napríklad:

  • inzeráty od akože „zahraničných investorov“, ktorí majú veľa peňazí a chcú vám požičať za minimálny úrok, avšak až po odoslaní osobných údajov
  • schválenie pôžičky je podmienené zaplatením poplatku vopred, avšak ak pošlete peniaze, už nikdy žiaden úver neuvidíte
  • aby ste mohli požiadať o pôžičku, musíte zavolať na audiotextové číslo, ktoré je spoplatnené vyššou tarifou a vy tak „zarobíte“ tomu, komu voláte
  • za súkromným investorom sa skrýva zástupca nejakej nebankovej spoločnosti, ktorý síce napíše, že neoveruje príjem a ani registre, ale v skutočnosti ich overuje a nakoniec vám úver neschváli, ak máte naozaj nízku bonitu a problémovú úverovú históriu
Súkromné pôžičky

Súkromné pôžičky môžu, ale aj nemusia pomôcť s dlhmi

Na záver – radšej dvakrát počítať a raz podpísať

Prv, než sa rozhodnete pre akýkoľvek typ pôžičky alebo finančnej pomoci na oddlženie, mali by ste dobre zvážiť ponúkané podmienky – spočítajte si, koľko budete musieť vrátiť a o koľko sa vám predraží takýto úver. Vzhľadom na to, že ľudia s nahromadenými dlhmi alebo dokonca aj exekúciami sú v zložitej situácii, je tu oveľa vyššie riziko, že sa niekto bude snažiť takúto situáciu zneužiť a ešte viac na nich zarobiť.

Ak sa teda dá, porovnajte si viac možností a vyberte si takú, ktorá bude finančne aj nefinančne najvýhodnejšia. Nezabudnite pritom ani na prečítanie zmluvných podmienok v zmluve o pôžičkedajte si veľký pozor na skryté poplatky!

Komentáre
  1. 2 týždne
  2. 2 týždne
  3. 2 mesiace
  4. 2 mesiace
  5. 2 mesiace
  6. 3 mesiace
  7. 4 mesiace
  8. 4 mesiace
  9. 9 mesiacov
  10. 9 mesiacov
  11. 9 mesiacov
  12. 9 mesiacov
  13. 10 mesiacov
  14. 11 mesiacov
  15. 11 mesiacov
  16. 11 mesiacov
  17. 11 mesiacov
  18. 11 mesiacov
  19. 12 mesiacov
  20. 1 rok
  21. 1 rok
    • 1 rok
  22. 1 rok
  23. 1 rok
  24. 1 rok
    • 1 rok
    • 1 rok
    • 10 mesiacov
  25. 1 rok
  26. 1 rok
  27. 1 rok
  28. 2 roky
  29. 2 roky
  30. 2 roky
  31. 2 roky
  32. 2 roky
  33. 2 roky
  34. 2 roky
  35. 2 roky
  36. 2 roky
  37. 2 roky
  38. 2 roky
  39. 2 roky
  40. 2 roky
  41. 2 roky
  42. 2 roky
  43. 2 roky
  44. 2 roky
  45. 2 roky
  46. 2 roky
  47. 2 roky
  48. 2 roky
  49. 2 roky
  50. 2 roky
  51. 3 roky
  52. 3 roky
  53. 3 roky
  54. 3 roky
  55. 3 roky
  56. 3 roky
  57. 3 roky
  58. 3 roky
  59. 3 roky
  60. 3 roky
  61. 3 roky
  62. 3 roky
  63. 3 roky
  64. 3 roky
  65. 3 roky
  66. 3 roky
  67. 3 roky
    • 3 mesiace
  68. 3 roky
  69. 3 roky
  70. 4 roky
  71. 4 roky
  72. 4 roky
  73. 4 roky
  74. 4 roky
  75. 4 roky
  76. 4 roky

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *