Pôžičky pre zadlžených: existujú vôbec?

Máte problém s dlhmi? Upomienky prichádzajú do poštovej schránky a veritelia vám telefonujú a požadujú po vás splatenie nezaplatených splátok alebo rovno celého úveru? V princípe máte dve riešenia – osobný bankrot alebo kompletné refinancovanie všetkých pôžičiek jednou novou, ktorá vás zbaví všetkých dlhov.

Pôžičky pre zadĺžených

Osobný bankrot a oddlženie týmto spôsobom sme popísali v našom predošlom článku, takže dnes sa budeme venovať druhej možnosti, ktorou sú pôžičky pre dlžníkov. Neposkytuje ich každý, práve naopak – ide o špeciálny typ pôžičiek, ktoré nie je ani tak ľahké získať.

Ako sa zbaviť dlhov a exekúcii cez nové pôžičky, a dá sa to vôbec?

Oddlženie je proces, ktorý nie je najjednoduchší, avšak vo väčšine prípadov je to oveľa lepšia možnosť, ako prísť o svoj majetok v exekúcií a veľkú časť života splácať dlhy. Kto sa chce zbaviť dlhov cez nové pôžičky, musí byť veľmi opatrný – treba si zvoliť taký úver, ktorý vám pomôže zlepšiť vašu finančnú situáciu a zároveň umožní postupné splatenie predošlých pôžičiek a finančných záväzkov.


Existujú tri typy pôžičiek, ktorými je možné zabezpečiť postupné splatenie dlhov:

 1. Refinančné pôžičky – tieto sa poskytujú spravidla tak, že vám banka alebo nebankovka požičia takú sumu, aby ste ňou mohli vyplatiť všetky existujúce dlhy a vy potom platíte už len jednu pôžičku – tú novú
 2. Špeciálne úvery na oddlženie – v minulosti do tejto kategórie patrili napríklad pôžičky od Úver4you, pričom princíp bol taký, že nebanková spoločnosť špecializovaná na oddlženie za vás zaplatila všetky dlhy, vy ste sa jej zaručili svojim majetkom a následne ste platili len jej jeden úver
 3. Pôžičky od súkromných osôb – ide o poslednú možnosť, kedy si nepožičiavate od žiadnych spoločností, bánk alebo nebankoviek, ale priamo od iných ľudí, ktorí najmä prostredníctvom verejnej inzercie ponúkajú pôžičky napríklad bez overovania bonity, finančnej histórie či výšky príjmu

Klasické bankové a nebankové úvery

Ak by ste si chceli požičať v banke alebo v nebankovej spoločnosti a máte už nejaké pôžičky, veľmi dôležité je, v akom stave a v akej výške sú tieto finančné záväzky. Banka vám vie vyjsť v ústrety napríklad v prípade, že sa rozhodnete refinancovať viacero menších pôžičiek jednou veľkou a máte na to dostatočnú bonitu. Banky na tento účel požičiavajú refinančné úvery.

Podobne fungujú aj pôžičky v niektorých väčších nebankových spoločnostiach, napríklad Home Credit. Aj tu sa dá získať pôžička na splatenie úverov a dlhov, avšak rovnako platí, že musíte mať dostatočný príjem a napríklad nesmiete mať záznam v úverových registroch – to znamená, že nesmiete byť v omeškaní so splácaním svojich finančných záväzkov.

AK STE V PROBLÉMOCH, BANKY VÁM UŽ NEPOŽIČAJÚ: Pokiaľ nastane situácia, že vám už veritelia telefonujú alebo posielajú doporučené listy so žiadosťou o uhradenie meškajúcich splátok, prípadne vás nebodaj už oslovujú exekútori alebo rôzne súkromné agentúry zamerané na vymáhanie dlhov, v banke už pomoc a ani refinančný úver nečakajte.

Vyplatenie dlhov

Vyplatenie dlhov refinančnými úvermi je možné len za istých podmienok

Špeciálne úvery na oddlženie

V prípade, že ide už naozaj „do tuhého“ a máte problémy s viacerými dlhmi alebo s príliš veľkým dlhom, jedinou alternatívou k osobnému bankrotu sú špeciálne pôžičky od nebankových spoločností zameraných na oddlženie a splatenie dlhov. V minulosti bolo u nás viacero takýchto spoločností, no aktuálna situácia je iná.

Keďže zákon o poskytovaní nebankových úverov zúžil priestor pre najväčšie nebankové spoločnosti na poskytovanie úverov pre „rizikových klientov“, kam nepochybne ľudia s dlhmi patria, takéto úvery pre dlžníkov poskytujú už len niektoré spoločnosti zamerané úzko na oddlžovanie, exekúcie a veci s tým súvisiace.

Najčastejší postup je nasledovný:

 1. Zistenie aktuálnej finančnej situácie a výšky a charakteru dlhov
 2. Zistenie možnosti získania nového úveru vzhľadom na bonitu, príjmy a výdaje dlžníka
 3. Zistenie možnosti ručenia, predovšetkým (alebo takmer výlučne) nehnuteľnosťou
 4. Pripravenie návrhu na oddlženie – najčastejšie výpočet výšky novej pôžičky na vyplatenie všetkých dlhov a nastavenie doby splatnosti tak, aby bol dlžník schopný dlhodobo splácať mesačne určitú sumu
 5. V prípade schválenia návrhu na oddlženie vyplatenie všetkých dlhov (a prípadne aj exekúcií) a zriadenie záložného práva na predmet ručenia
 6. Začiatok splácania novej pôžičky, ktorú poskytla oddlžovacia spoločnosť dlžníkovi (a ktorá bola použitá na oddlženie a vyplatenie dlhov a exekúcií)

Aktuálne takéto služby u nás ponúka napríklad Prvá oddlžovacia s.r.o., ktorá ponúka úver na vyplatenie dlhov. Ten poskytuje s možnosťou až 11-ročnej lehoty splatnosti, neskúma príjmy a ide o súkromný nebankový úver s ručením nehnuteľnosťou.

Súkromní investori? Tu si treba dať veľký pozor

V prípade, ak by ste uvažovali o pôžičke od súkromných osôb, mali by ste si dať naozaj veľký pozor. Najčastejšie sa takéto pôžičky poskytujú prostredníctvom online inzercie na rôznych portáloch a ide o požičiavanie medzi dvoma fyzickými osobami, takže na rozdiel od napríklad nebankoviek tu nie je žiaden dohľad alebo kontrola zo strany štátu.

Navyše, pri pôžičkách od súkromných osôb sa môžete stretnúť aj s niektorými podvodnými praktikami. Z nich najčastejšie sú napríklad:

 • inzeráty od akože „zahraničných investorov“, ktorí majú veľa peňazí a chcú vám požičať za minimálny úrok, avšak až po odoslaní osobných údajov
 • schválenie pôžičky je podmienené zaplatením poplatku vopred, avšak ak pošlete peniaze, už nikdy žiaden úver neuvidíte
 • aby ste mohli požiadať o pôžičku, musíte zavolať na audiotextové číslo, ktoré je spoplatnené vyššou tarifou a vy tak „zarobíte“ tomu, komu voláte
 • za súkromným investorom sa skrýva zástupca nejakej nebankovej spoločnosti, ktorý síce napíše, že neoveruje príjem a ani registre, ale v skutočnosti ich overuje a nakoniec vám úver neschváli, ak máte naozaj nízku bonitu a problémovú úverovú históriu
Súkromné pôžičky

Súkromné pôžičky môžu, ale aj nemusia pomôcť s dlhmi

Na záver – radšej dvakrát počítať a raz podpísať

Prv, než sa rozhodnete pre akýkoľvek typ pôžičky alebo finančnej pomoci na oddlženie, mali by ste dobre zvážiť ponúkané podmienky – spočítajte si, koľko budete musieť vrátiť a o koľko sa vám predraží takýto úver. Vzhľadom na to, že ľudia s nahromadenými dlhmi alebo dokonca aj exekúciami sú v zložitej situácii, je tu oveľa vyššie riziko, že sa niekto bude snažiť takúto situáciu zneužiť a ešte viac na nich zarobiť.

Ak sa teda dá, porovnajte si viac možností a vyberte si takú, ktorá bude finančne aj nefinančne najvýhodnejšia. Nezabudnite pritom ani na prečítanie zmluvných podmienok v zmluve o pôžičkedajte si veľký pozor na skryté poplatky!

Komentáre
 1. 2 mesiace
 2. 3 mesiace
 3. 4 mesiace
 4. 4 mesiace
 5. 4 mesiace
 6. 6 mesiacov
 7. 8 mesiacov
 8. 12 mesiacov
  • 10 mesiacov
  • 10 mesiacov
  • 4 mesiace
 9. 1 rok
 10. 1 rok
 11. 1 rok
 12. 1 rok
  • 5 mesiacov
 13. 1 rok
 14. 1 rok
 15. 1 rok
 16. 1 rok
 17. 1 rok
 18. 1 rok
 19. 1 rok
 20. 1 rok
 21. 1 rok
 22. 1 rok
 23. 1 rok
 24. 1 rok
 25. 1 rok
 26. 1 rok
 27. 1 rok
 28. 1 rok
 29. 1 rok
 30. 2 roky
 31. 2 roky
 32. 2 roky
 33. 2 roky
 34. 2 roky
 35. 2 roky
 36. 2 roky
 37. 2 roky
 38. 2 roky
 39. 2 roky
 40. 3 roky
 41. 3 roky
 42. 3 roky
 43. 3 roky
 44. 3 roky
 45. 3 roky
 46. 3 roky
 47. 3 roky
 48. 3 roky
 49. 3 roky
 50. 3 roky
  • 3 roky
 51. 3 roky
 52. 3 roky
 53. 3 roky
  • 3 roky
  • 3 roky
  • 3 roky
 54. 3 roky
 55. 3 roky
 56. 3 roky
 57. 3 roky
 58. 3 roky
 59. 3 roky
 60. 3 roky
 61. 3 roky
 62. 3 roky
 63. 3 roky
 64. 3 roky
 65. 4 roky
 66. 4 roky
 67. 4 roky
 68. 4 roky
 69. 4 roky
 70. 4 roky
 71. 4 roky
  • 4 roky
  • 4 mesiace
 72. 4 roky
 73. 4 roky
 74. 4 roky
 75. 4 roky
 76. 4 roky
 77. 4 roky
 78. 4 roky
 79. 4 roky
 80. 4 roky
 81. 4 roky
 82. 4 roky
 83. 4 roky
 84. 4 roky
 85. 5 rokov
 86. 5 rokov
 87. 5 rokov
 88. 5 rokov
 89. 5 rokov
 90. 5 rokov
 91. 5 rokov
 92. 5 rokov
 93. 5 rokov
 94. 5 rokov
 95. 5 rokov
 96. 5 rokov
  • 2 roky
 97. 5 rokov
 98. 5 rokov
 99. 5 rokov
 100. 5 rokov
  • 10 mesiacov
 101. 6 rokov
 102. 6 rokov
 103. 6 rokov
 104. 6 rokov
 105. 6 rokov

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *