Pôžičky pre živnostníkov a podnikateľov: Kto Vám ich poskytne?

Dôležitou súčasťou každého podnikania je krátkodobé alebo dlhodobé financovanie svojich zámerov, investícií a technického zhodnotenia hnuteľného alebo nehnuteľného majetku. Na finančnom trhu s pôžičkami pre podnikateľov a živnostníkov existuje hneď niekoľko spoločností, ktoré sú im nápomocné pri uskutočňovaní ich plánov a zámerov v podnikateľskej činnosti. Produkty majú širokú škálu záberu od bezúčelových úverov, až po viazané pôžičky a úvery s podporou zo zdrojov Európskej únie a štátneho rozpočtu.

My odporúčame PROFI pôžičku pre podnikateľov

“ProfiCredit PROFI úver – Podnikateľ” je skutočne vhodný produkt predovšetkým pre podnikateľov a živnostníkov, ktorí neuspeli v banke. Môžete mať dlh voči štátu a aj tak Vám úver bude schválený, čo ponúka iba málo ktorá spoločnosť.

Chcem pôžičku ihneď

Všeobecne môžeme rozdeliť poskytovanie pôžičiek pre podnikateľov a živnostníkov prostredníctvom bankových inštitúcií a nebankových inštitúcií, ktoré sa snažia úrokovou sadzbou a podmienkami úverov konkurovať bankám. Pôžičky poskytujú dokonca podnikateľom, ktorí v žiadosti o úver v banke neuspeli.


Bezúčelová pôžička pre podnikateľov a živnostníkov – Slovenská sporiteľňa

Slovenská sporiteľňa - logoSlovenská sporiteľňa patrí k tradičným bankám slovenského finančného sektoru. Okrem krátkodobých úverov na bežné výdavky v podobe povoleného prečerpania účtu a kontokorentu, poskytuje aj pôžičky na väčšie výdavky a investície. V tejto oblasti poskytuje Slovenská sporiteľňa bezúčelový úver pre podnikateľov, účelový úver a preklenovacie pôžičky pre poľnohospodárov. Bezúčelový úver pre podnikateľov je určený najmä pre podnikateľov, ktorí potrebujú financovať svoje zámery bez viazanosti na účel. Banka poskytuje pôžičku aj bez zabezpečenia, limit úveru si môžete zvýšiť ručením nehnuteľnosťou – získate tak výhodnejší úrok.

Výška úveru sa pohybuje až do sumy 200 000 EUR a splátkový kalendár je prispôsobený osobným preferenciám a finančným možnostiam vašej spoločnosti. Splatnosť pôžičky je od 4 do 10 rokov a na jej poskytnutie si banka k žiadosti vyžaduje niekoľko dokladov:

  • výpis zo živnostenského alebo obchodného registra
  • podnikanie dlhšie ako 1 rok, resp. 2 roky
  • výpis z daňového priznania a hodnoverné dokumenty o vašej finančnej situácii

VÚB Banka – banka s bohatými skúsenosťami z oblasti podnikateľských pôžičiek

VÚB Banka patrí dlhodobo k bankám, ktoré svoje renomé vybudovali na poskytovaní financovania podnikateľských zámerov a na podporu podnikania firiem a živnostníkov. Jej portfólio zahŕňa širokú škálu produktov a služieb pre podnikateľov a živnostníkov, ktorí radi využívajú jej bankové a finančné produkty, úvery a pôžičky. Profi úver, ktorý VÚB Banka poskytuje vo výške 3000 až 170 000 EUR, je určený najmä na prevádzkové náklady podnikateľov a živnostníkov. Získať ho môžete už do 24 hodín a splatnosť úveru sa pohybuje od 6 do 11 mesiacov v prípade kontokorentného čerpania a až 4 roky pri splátkovom kalendári.

VUB banka - logo

Na poskytnutie Profi úveru je potrebné okrem žiadosti predložiť daňové priznanie a účtovné výkazy za posledné jedno obdobie, potvrdenie o daňovej povinnosti. V prípade, že ste klientom banky, stačí vám preukázať podnikateľskú činnosť za posledný rok, neklienti banky musia podnikať minimálne 2 roky. Nemôžete zabudnúť ani na predloženie dokladov zo živnostenského alebo obchodného registra, oprávňujúce na podnikanie v Slovenskej republike.

Vo VÚB banke je zaujímavým produktom aj Flexibiznis úver, ktorý nie je viazaný na účel poskytnutia. Jeho výška sa pohybuje od sumy 3300 EUR bez stanovenia maximálnej výšky. Podnikatelia a živnostníci ho môžu použiť na investičné zámery, nákup zásob, financovanie pohľadávok alebo úhradu preddavkov na DPH. Splatnosť úveru je flexibilná, podľa čerpania, ktoré VÚB Banka poskytuje ako kontokorentnú pôžičku, revolvingový úver alebo termínovaný úver. Splatnosť sa zvyčajne pohybuje od 1 až do 4 rokov. Podmienkou poskytnutia je dostatočné zabezpečenie klienta z finančných výkazov, preukázanie splácať úver aj s úrokmi a poplatkami a zabezpečenie úveru od blankozmenky až po majetkové ručenie.

Okrem toho VÚB Banka poskytuje aj Profi úver s finančným ručením alebo pôžičky na financovanie veľkých investičných zámerov prostredníctvom Investičného úveru.

Tatra banka – dravec na poli podnikateľských pôžičiek

Tatra banka - logoTatra banka sa v posledných rokoch stala dravcom na poli podnikateľských produktov, pôžičiek a úverov určených na krátkodobé a dlhodobé financovanie. Najdostupnejším úverom je BusinessÚver Expres, ktorý vám banka poskytne už do 48 hodín od podania žiadosti. Minimálna výška pôžičky je 3500 EUR, maximálna sa pohybuje až do úrovne 135 000 EUR. Podmienkou je, aby ste preukázateľne podnikali minimálne 24 mesiacov.

Splatnosť BusinessÚveru Expres sa pohybuje v dĺžke od jedného roka v prípade kontokorentu s prehodnotením, alebo 1 až 4 roky.  Na jeho poskytnutie budete potrebovať preukázať podnikateľskú činnosť na území Slovenskej republiky s výpisom zo živnostenského alebo obchodného registra, podnikanie minimálne 24 mesiacov v bankou akceptovateľných odvetviach, prejdete hodnotiacim modelom banky a súhlasíte so zabezpečením úveru. Potrebné sú aj doklady ako finančné výkazy, daňové priznanie, potvrdenie o daňovom priznaní, vyplnený dotazník banky a fotokópie dokladov osôb podpisujúcich úverový rámec.

Zaujímavým produktom je aj BusinessÚver Garant, ktorý okrem poskytnutých financií dáva podnikateľom možnosť tieto prostriedky zhodnocovať. Výška je od 1000 EUR do 800 000 EUR, splatnosť sa pohybuje od 1 do 10 rokov. Podmienky na jeho získanie sú identické ako pri BusinessÚvere Expres.

Ak plánujete získať pre vašu spoločnosť nehnuteľnosť, určite bude pre vás zaujímavý produkt BusinessÚver Hypo. Je priamo určený na tento zámer vašej spoločnosti a čerpať ho môžete až do výšky 200 000 EUR so splatnosťou až 10 rokov.

Aj vaše investičné zámery neostanú v Tatra Banke bez odozvy a môžete získať pôžičku na rozvoj podnikania v podobe BusinessÚveru Variant. Je to flexibilná pôžička pre podnikateľov a živnostníkov, ktorí majú rôzne investičné zámery v spoločnosti, na nákup zásob, nadobudnutie nehnuteľnosti alebo dokonca na refinancovanie existujúcich úverov. Jeho výška je poskytnutá od 100 000 EUR až do sumy 1 mil. EUR s viacerými možnosťami zabezpečenia a splatnosťou až 10 rokov. Podmienky poskytnutia ostávajú v Tatra banke rovnaké ako pri predošlých úveroch.

ČSOB – pôžičky pre podnikateľov prednostne zo svojich radov

ČSOB - logoČeskoslovenská obchodná banka vsádza pri poskytovaní úverov a pôžičiek na svojich vlastných klientov. Poskytuje predschválený úver v rámci vedeného konta až do výšky 35 000 EUR pre všetkých svojich klientov z radov podnikateľov a živnostníkov, ktorí využívajú jej služby aspoň 6 mesiacov.

Okrem toho ČSOB poskytuje aj malý investičný úver, pre všetkých klientov aj neklientov banky od 4000 EUR až do 500 000 EUR. Splatnosť tejto podnikateľskej pôžičky sa pohybuje od 1 roka až do dĺžky 15 rokov. Dôležité je poznamenať, že na jeho získanie musíte byť podnikateľom vedeným v obchodnom alebo živnostenskom registri, aktívne podnikať aspoň 12 mesiacov, nemáte podlžnosti voči štátnym inštitúciám, ročný obrat máte na úrovni aspoň 10 000 EUR a spĺňate podmienky poskytnutia pôžičky a úveru stanovené bankou.

Na poskytnutie si pripravte doklady ako výpis zo živnostenského alebo obchodného registra, daňové priznania a finančné výkazy za jedno, resp. dve účtovné obdobia, potvrdenie z daňového úradu na tlačive banky.

Okrem toho ČSOB poskytuje aj úvery s podporou Európskej únie a to EÚ Prevádzkový úver a EÚ Investičný úver. Ich výška sa pohybuje od 4000 EUR do 100 000 EUR, resp. 165 000 EUR so splatnosťou 5, resp. 10 rokov. Podmienky na poskytnutie sú obdobné, ako pri Malom investičnom úvere.

Pôžičky pre začínajúcich podnikateľov a živnostníkov – mikropôžičky NADSME

Národná agentúra pre rozvoj podnikaniaNárodná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NADSME) sa venuje vo svojom pôžičkovom programe najmä začínajúcim podnikateľom na stabilizáciu a rozvoj malých podnikov, zvýšenie životaschopnosti malých podnikov, vytváranie a udržanie zamestnanosti. Pomoci sa dočkajú aj začínajúci podnikatelia a živnostníci a skupiny ľudí – podnikateľov, ktoré patria k menšinovým v podnikateľskej oblasti ako sú ženy, mladí ľudia, hendikepovaní podnikatelia, migranti a seniori.

Na získanie mikropôžičky musíte predložiť žiadosť a splniť hneď niekoľko podmienok:

  • podnikateľská registrácia na území Slovenskej republiky, fyzická alebo právnická osoba – podnikateľ
  • nezamestnávate viac ako 50 ľudí
  • vaša spoločnosť je vedená v obchodnom, alebo živnostenskom registri a sídlo spoločnosti je na území Slovenskej republiky
  • ak zamestnávate do 10 ľudí musíte splniť podmienku obratu pre mikropodnik do 2 mil. EUR, v prípade ak zamestnávate do 50 ľudí, spĺňate podmienku malého podniku s obratom do 10 mil. EUR

Pôžičky pre podnikateľov prostredníctvom NADSME majú aj svoje pravidlá použitia. Úver môže byť použitý a je viazaný na účel, na ktorý bol schválený. Podnikateľ môže investovať finančné prostriedky do investičných projektov a na nákup zásob obchodného charakteru. Výška úveru sa pohybuje na úrovni od 2500 až do 50 000 EUR a splatnosť je stanovená na obdobie 6 mesiacov až 4 roky. Pripraviť sa však musíte aj na zabezpečenie úveru podľa investičných zámerov a vašej rizikovosti pri jeho splácaní.

Banky podporujú podnikateľov a živnostníkov

Banky na území Slovenskej republiky umožňujú dostatočné možnosti financovania podnikateľských zámerov a investícií. Na oživenie krízou oslabeného hospodárstva prispievajú aj štátne inštitúcie. Vďaka Európskej únii je možné čerpať aj pôžičky, ktoré sú zvýhodnené financovaním z EÚ fondov. Pri výbere vhodného produktu je potrebné informovať sa bližšie priamo v pobočkách bánk a spoločností, ktoré vám rady poskytnú podrobné informácie a podmienky poskytnutia pôžičky pre podnikateľov a živnostníkov.

Pôžičky pre živnostníkov a podnikateľov: Kto Vám ich poskytne?
3.67 (73.33%) 3 hlasov
Bez reakcí

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *