Prvá oddlžovacia s.r.o. – aké sú skúsenosti ľudí?

Oddlžovanie a pomoc s dlhmi vyhľadáva čoraz viac ľudí. Je to najmä preto, že z finančných dôvodov nevládzu splácať pôžičky a úvery, ktoré si v minulosti zobrali. Najčastejšie za to môže zmena aktuálneho príjmu alebo nečakaná životná situácia, ktorá ich prinútili k tomu kroku.

prvá oddlžovacia s.r.o.

Oddlžením sa zaoberá aj niekoľko špecializovaných spoločností a medzi nimi je aj Prvá oddlžovacia s.r.o., ktorá pôsobí v podstate po celom Slovensku – jej pobočky nájdete v mestách ako Žilina, Nitra, Trnava, Levice, Košice, Michalovce, Prievidza, Prešov aj Banská Bystrica. Nezáleží pritom na tom, či sa na ňu obrátite z dôvodu nesplácania rýchlych malých pôžičiek, alebo ak máte dlhy na nebankových úveroch veľkých spoločností.

Čo Prvá oddlžovacia ponúka?

Ako ukazuje jej vlastná webová stránka prvaoddlzovacia.sk, táto spoločnosť pôsobí v podstate v troch oblastiach. Prvou je správa dlhov, druhou osobný bankrot a treťou pôžičky na vyplatenie exekúcie.


Spoločnosť pôsobí u nás od roku 2012 a podľa svojich vlastných slov sa na ňu obrátili tisícky ľudí so žiadosťou o pomoc s dlhmi. Jej služby je možné využiť prakticky v každom regióne a to prostredníctvom osobného zastúpenia jej vlastných regionálnych zástupcov a agentov. Prvý kontakt ale môže byť aj cez infolinku alebo prostredníctvom online formulára cez internet.

Správa dlhov

Prvou službou, ktorú vie Prvá oddlžovacia pre svojich klientov ponúknuť, je správa dlhov. Čo to znamená? Správca dlhov v podstate rieši za klienta administratívne záležitosti, vyjednáva s veriteľmi a zabezpečuje poskytovanie právnej ochrany. Vzhľadom na to, že každý prípad býva značne individuálny a odlišný, správca určí pre klienta vlastnú stratégiu oddlženia.

Správa dlhov prebieha buď cez splátkový kalendár alebo cez jednorazové zaplatenie dlhov. V prvom prípade môže správca dlhu dohodnúť s veriteľmi lepšie podmienky pre dlžníka, ako by to vyrokoval sám dlžník. Ak sa to podarí, obvykle je nový splátkový kalendár s výškou splátok na takej úrovni, ktorá umožní klientovi bezproblémové splácanie dlhov.

Druhou možnosťou v rámci správy dlhov je jednorazové zaplatenie dlhov, kde správca môže pre svojho klienta zabezpečiť pôžičku, ktorou vyplatí všetky svoje podlžnosti. Zároveň svojmu klientovi garantuje výhodnejšie podmienky, čiže nižšiu úrokovú sadzbu a výšku splátok na dlhšie obdobie. V podstate ide refinancovanie pôžičiek a úverov.

POZOR NA POJMY: Správa dlhov ale neznamená automatické oddlženie. Veľa ľudí si to mýli a myslí si, že sa im všetky dlhy vymažú – nie, to sa nestane. Správa dlhov znamená len pomoc s ich lepším zvládnutím.

Osobný bankrot

Druhá služba v ponuke spoločnosti je pomoc s osobným bankrotom. Osobný bankrot je zákonný inštitút, ktorého cieľom je oddlženie fyzickej osoby. Vzhľadom na jeho aktuálne podmienky ale môže byť pre bežného človeka príliš zložité bez pomoci tento inštitút využiť.

Aby ste mohli absolvovať, respektíve vyhlásiť, osobný bankrot, musíte splniť tieto podmienky:

 • musíte mať aspoň jeden finančný záväzok 30 dní po splatnosti
 • musíte mať viac ako 1 veriteľa, čiže toho, komu dlhujete
 • výška vašich dlhov musí prevyšovať výšku hodnoty vášho majetku
 • ten zároveň musí byť v minimálnej výške aspoň 1659,7 €
 • musíte zároveň mať aj príjem a to na pravidelnej báze

Pokiaľ spĺňate všetky tieto podmienky, je veľká šanca, že by práve osobný bankrot mohol byť pre vás riešením v bezvýchodiskovej situácie príliš veľkých dlhov. Keďže príprava trvá dlhšie obdobie a celý proces až do ukončenia dohromady 3 roky, je potrebné si dať pozor na všetky právne kľučky aj kroky zo strany veriteľov, čiže tých, komu dlhujete. Osobný bankrot sa dá aplikovať na bankové aj nebankové pôžičky.

Práve preto ponúka Prvá oddlžovacia službu komplexnej pomoci a riešenia osobného bankrotu na mieru pre každého klienta a individuálny prístup k nemu.

POPLATOK ZA OSOBNÝ BANKROT: S osobným bankrotom sa spájajú aj poplatky. Správcovi bankrotu (odborne – konkurznej podstaty) je potrebné uhradiť 663,88 € ako odmenu a na pokrytie výdavkov.

ako na oddženie

Ako na oddlženie? Hlavne opatrne, premyslene a s jasnými pravidlami!

Pôžičky na exekúcie

Treťou službou je dohodnutie a poskytnutie úveru na vyplatenie exekúcie alebo celkovo podlžností. Túto službu môžete ale využiť len v prípade, že vám hrozí exekúcia alebo dražba a vlastníte nehnuteľnosť. Individuálne sa dá pomôcť aj v procese už začatej exekúcie, avšak podmienkou je možnosť ručenia nehnuteľnosťou vo vlastníctve klienta.

Prvá oddlžovacia neposkytuje ale sama takéto pôžičky, len ich vie dohodnúť pre svojich klientov a to vo forme nebankovej pôžičky na vyplatenie exekúcii s možnou lehotou splácania až 11 rokov. Táto pôžička má dve výhody – prvou je, že ju získate aj bez nutnosti presne dokladovať príjmy, druhou je, že vďaka dlhšej dobe splácania je možné znížiť jej splátku na prijateľnú úroveň. Je to v podstate konsolidácia a ak neviete, čo tento pojem znamená, odporúčame vám prečítať si náš článok o výhodách konsolidácie.

RUČENIE NEHNUTEĽNOSŤOU: Pôžička, ktorá bude poskytnutá, je nehnuteľnosťou len ručená, takže v nej môžete bývať aj naďalej. O nehnuteľnosť teda neprídete, ako by to hrozilo v prípade exekúcii alebo dražby. Ak ide o naozaj hodnotnú nehnuteľnosť, môžete získať dostatočnú sumu na vyplatenie všetkých svojich úverov a pôžičiek a zbaviť sa tak minulých dlhov.

Čo hovoria skúsenosti klientov

V prvom rade hodnotenie a skúsenosti klientov závisia od toho, aké boli ich očakávania a ako sa naplnili. Aj preto treba hneď upozorniť, že samotná spoločnosť za nikoho dlhy automaticky nezaplatí a ide o proces, ktorý si vyžaduje obojstrannú spoluprácu a poctivý prístup.

Napríklad článok SME zo 6. februára 2015 ukazuje príklad, kedy bolo konkrétne riešenie dlhu pre daného klienta nie úplne vhodné. Navyše klient zaplatil ďalšie poplatky súvisiace s oddlžovaním, no bez toho, aby tento proces splnil jeho očakávania.

Na internete je možné nájsť aj viacero rôznych diskusií a fór, napríklad fórum portálu Diva.sk alebo diskusia na stránke Trh pôžičiek. V oboch prípadoch je možné nájsť príklady, kedy boli ľudia nespokojní so službami spoločnosti Prvá oddlžovacia s.r.o., na druhú stranu, ide o anonymné príspevky bez patričnej vierohodnosti.

Na druhej strane, na webstránke spoločnosti sa uvádzajú konkrétne a overiteľné skúsenosti jej klientov a konkrétne príklady napríklad zamietnutých žalôb alebo úkonov v rámci exekučného konania. Tu je prehľad všetkých konkrétnych príkladov.

možnosti oddlženia

Naše zhodnotenie

Na rozdiel od viacerých iných konkurenčných oddlžovacích spoločností treba objektívne povedať, že Prvá oddlžovacia komplexne a detailne informuje o svojej činnosti. Už pri prvom kontakte s ňou na jej webovej stránke je jasné, aké služby ponúka, čo vie a čo nevie pre svojich klientov zabezpečiť.

Na druhú stranu, okrem vyriešených prípadov je možné na internete nájsť aj príklady ľudí, ktorí neboli spokojní s jej službami a ich oddlženie sa skončilo neúspešne. Ak sa teda rozhodnete využiť ich služby, detailne sa informujte o celom postupe, nákladoch a výsledku práce Prvej oddlžovacej vo vašom prípade. Okrem toho vám dávame do pozornosti aj náš článok o tom, ako sa nestať otrokom úverov a pôžičiek – dozviete sa z neho veľa poučného!

Komentáre
 1. 4 roky
 2. 6 rokov
 3. 6 rokov
  • 6 rokov
  • 5 rokov
   • 4 roky

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *