PZP – Povinne zmluvné poistenie: porovnanie 2016

Zákonné poistenie, čiže povinné zmluvné poistenie, patrí medzi najviac využívané neživotné poistenie na našom trhu. Niekoľko stoviek tisíc motoristov pravidelne každý rok poisťuje svoje vozidlá a porovnáva aktuálne podmienky a ceny – najmä na jeseň.

porovnanie pzp 2016

Kým minule sme sa zamerali na najčastejšie otázky a odpovede o zákonnom poistení, dnes sme sa rozhodli spraviť porovnanie PZP poistenia online pre rok 2016. Zákonné poistenie motorových vozidiel je povinné pre každého vlastníka, držiteľa alebo užívateľa motorového vozidla, kam spadajú nielen autá, ale napríklad aj motocykle.

Čo je to PZP

Táto skratka je odvodená od slovného poistenia povinné zmluvné poistenie a ide o poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Poistenie sa vzťahuje na škody, ktoré môžete spôsobiť v súvislosti s prevádzkou a vedením motorového vozidla a najčastejšie ide o škodové udalosti a nehody, pri ktorých príde k poškodeniu majetku tretích osôb a k zraneniu alebo úmrtiu tretích osôb.


Poistné krytie sa vzťahuje jednak na škodu na zdraví, náklady pri usmrtení, škodu vzniknutú náhradou nákladov zdravotnej starostlivosti, dávok nemocenského poistenia a dávok dôchodkového poistenia, ale taktiež na škodu, ktorá vznikla poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci. PZP kryje aj ušlý zisk a účelne vynaložené náklady spojené s právnym zastupovaním pri uplatňovaní nárokov.

Medzi zákonné poistenie patrí:

 • povinné zmluvné poistenie automobilu – osobného vozidla do 3,5 tony
 • poistenie dodávkového vozidla nad 3,5 tony
 • poistenie prípojného vozidla (prívesu) do 750 kg
 • povinné zmluvné poistenie motocyklu – motorky
 • PZP motorovej trojkolky alebo štvorkolky
 • poistenie autobusov, nákladných vozidiel, trolejbusov a pracovných strojov

Cena za PZP poistenie je stanovená individuálne, pričom výpočet zahŕňa niekoľko parametrov, najmä:

 1. využitie vozidla – osobné využitie, pracovné využitie
 2. typ vozidla – osobné, dodávkové, motocykel a podobne
 3. značku a model vozidla
 4. objem motora, druh paliva a výkon motora
 5. hmotnosť vozidla
 6. bydlisko a vek vodiča
 7. dobu držania vodičského oprávnenia
 8. bezškodový priebeh z minulosti

PZP porovnanie začneme porovnaním poisťovní. Na našom trhu je aktuálne 11 poisťovní, ktoré majú licenciu na uzatváranie tohto druhu poistenia:

Wüstenrotwuestenrot

Poisťovňa Wüstenrot sa venuje nielen stavebnému sporeniu, čo je dlhodobo známe, ale ponúka aj životné a neživotné poistenie. Medzi to poistenie patrí aj povinné zmluvné poistenie, ktoré je možné uzavrieť tak pre osobný automobil, ako aj pre motocykel alebo štvorkolku. Poisťovňu nezaujíma objem samotného motora, ale jeho výkon a pre už existujúcich klientov Wüstenrotu má samozrejme v prípade PZP zvýhodnené sadzby poistného.

Výhody zákonného poistenia od Wüstenrotu sú:

 • nadštandardné asistenčné služby
 • vysoké limity poistného plnenia
 • vernostné zľavy pre klientov poisťovne alebo stavebnej sporiteľne od 10 do 20 %
 • výhodné poistenie prívesu len za 9 € k povinnému zmluvnému poisteniu vozidla
 • možnosť výhodného pripoistenia skiel na motorovom vozidle
 • možnosť pripoistenia právnej ochrany auta aj vodiča tak v trestnom, ako aj priestupkovom a správnom konaní
škodová udalosť

Crash testy ukazujú, že aj pri malej škodovej udalosti môžu byť náklady veľmi vysoké

Kooperativakooperativa

Poisťovňa Kooperativa má vo svojom portfóliu tak životné poistenie, poistenie majetku, cestovné poistenie ako aj zákonné poistenie auta a motorových vozidiel. Vďaka bonusovému systému, ktorý poisťovňa pre svojich klientov uplatňuje, je možné získať v prípade ideálnych podmienok zľavu na poistnom až do výšky 60 % zo základnej ceny. Poisťovňa neuplatňuje amortizáciu a štandardne k PZP bez extra poplatku ponúka poistenie úrazu vodiča, batožiny a posádky. Dojednať sa dá aj poistenie škôd spôsobených stretom so zverou.

Kooperativa má dva balíky PZP. Prvým balíkom je poistenie Partner, kde platí:

 • limit na škody 5.000.000 € pri náhrade škody na zdraví a nákladov pri usmrtení bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených
 • limit na škody 1.000.000 € pri náhrade vecných škôd a ušlého zisku bez ohľadu na počet poškodených

Druhým balíkom je poistenie Europartner, ktoré má vyššie limity a to konkrétne:

 • limit na škody do výšky 5.000.000 € pri náhrade škody na zdraví a nákladov pri usmrtení bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených
 • limit na škody až do výšky 2.000.000 € pri náhrade vecných škôd a ušlého zisku bez ohľadu na počet poškodených

Unionunion

PZP od poisťovne Union patrí medzi poistenie vozidiel, ktoré má poisťovňa vo svojej ponuke a ide o poistenie poskytujúce istotu krytia škôd spôsobených prevádzkou motorového vozidla voči tretím osobám. Poisťovňa ponúka klientom svojho zdravotného alebo komerčného poistenia výhodnejšie ceny a zľavy pri dojednaní zákonnej poistky a asistenčné služby v dvoch rôznych balíkoch. Vďaka možnosti zvolenia si aj balíka podľa výšky poistného krytia je možné získať mimoriadne lacné poistenie pre každého.

Toto sú výhody povinného zmluvného poistenia Union:

 • zvýhodnená cena pre klientov z vybraných regiónov
 • 5 % zľava pre existujúcich klientov poisťovne
 • 10 % zľava na havarijné poistenie, ak si už uzatvoríte PZP v Unione
 • možnosť výberu asistenčných služieb medzi balíkmi Optimum a Excellent
 • výber z limitov poistenia Basic, Optimum a Excellent Plus, pričom v tom najlepšom balíku je krytie škôd na majetku aj na zdraví a živote do výšky až 5.000.000 €
 • možnosť pripoistenia k PZP a to pre stret so zverou, rozbitie skla, výtlky, živelnú pohromu a úraz

CEZ INTERNET NAJVÝHODNEJŠIE Union patrí medzi poisťovne, ktoré cenovo zvýhodňujú uzatvorenie PZP online a to dodatočnou exkluzívnou zľavou. Najlacnejšie poistenie je možné uzatvoriť už od 52 €. Ak chcete, môžete využiť aj naše porovnanie PZP online s možnosťou uzatvorenia poistky priamo z domu!

Allianz – Slovenská poisťovňaallianz-slovenska-poistovna

Povinné zmluvné poistenie poskytuje aj najznámejšia a najväčšia poisťovňa na našom trhu a tou je Allianz Slovenská poisťovňa. Toto PZP sa vzťahuje na škody na zdraví, náklady pri usmrtení, škody vzniknuté poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci, ušlý zisk a účelne vynaložené náklady spojené s právnym zastúpením súvisiacim s predmetom poistenia. Poisťovňa má v ponuke viaceré balíky poistenia s aj bez spoluúčasti, takže to svoje si vyberie každý vodič.

Čo sa týka zákonnej poistky, získate:

 • možnosť zvoliť si balík Basic, Standard a Optimal s rôznymi službami a limitmi
 • likvidáciu poistnej udalosti a výplatu náhrady škody bez zníženia plnenia o zhodnotenie, čiže amortizáciu
 • komplexnú asistenčnú službu doma aj v zahraničí
 • v najlepšom poistení krytie škôd pri zranení alebo úmrtí až do výšky 10.000.000 € bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených
 • možnosť dojednať si spoluúčasť pre prípad poistnej udalosti a tak si znížiť výšku zákonného poistenia

Genertelgenertel

Povinné zmluvné poistenie môžete uzatvoriť aj v poisťovni Genertel, ktorá je členom silnej skupiny Generali Group. Toto poistenie patrilo medzi prvé PZP, ktoré sa dali uzavrieť aj cez internet, pretože poisťovňa Genertel je výhradne online poisťovňa. To so sebou prináša aj jednu podstatnú výhodu a to je nízka cena – poisťovňa má totiž veľmi nízke režijné náklady a preto si môže dovoliť ponúknuť klientovi zaujímavé podmienky. Na druhú stranu – čo sa týka služieb, nebudete o nič ochudobnení.

PZP od Genertelu ponúka:

 • asistenčné služby 24 hodín denne každý deň v týždni a to pri problémoch na Slovensku aj v zahraničí
 • štandardné krytie škôd v zákonných limitoch 5.000.000 € a 1.000.000 € podľa charakteru škody
 • možnosť zaplatiť za povinné zmluvné poistenie až do mesiaca po uzatvorení zmluvy, čo je dlhšia lehota, ako sa bežne uplatňuje
 • garanciu vyplatenia poistného plnenia do 7 dní od ukončenia šetrenia poistnej udalosti
 • dodatočnú zľavu pri platbe poistného na celý rok
asistenčné služby pzp

Pozerajte aj na rozsah a kvalitu asistenčných služieb poskytovaných k PZP

Uniqauniqa

Poisťovňa Uniqa má vo svojej ponuke tiež povinné zmluvné poistenie vozidiel. Ide o štandardné PZP určené na krytie škôd, ktoré môžete vy alebo vaše vozidlo počas bežnej prevádzky spôsobiť iným účastníkom cestnej premávky. Poisťovňa ponúka štandardné základné krytie, pričom k PZP získate zdarma základnú asistenčnú službu. Ak si priplatíte, získate napríklad aj možnosť získania náhradného vozidla alebo letenky domov pri krádeži auta v zahraničí.

Výhody poistenia Uniqa sú:

 • získanie bonusu na cenu poistenia pre vodičov z menších miest
 • získanie bonusu až do výšky 50% pri bezškodovom priebehu
 • možnosť výhodného pripoistenia čelného skla a to vo viacerých cenových úrovniach podľa hodnoty skla
 • možnosť pripoistenia vodiča poisteného vozidla a to tak pre smrť úrazom pri havárii, ako aj pre trvalé následky v dôsledku havárie
 • získanie zaujímavého bonusu za vernosť, čiže za opakované predlžovanie PZP
 • rozšírená asistenčná služba za dodatočný poplatok

AXAaxa

Poisťovňa AXA patrí na našom trhu medzi komplexné poisťovne poskytujúce napríklad životné poistenie, dôchodkové sporenie, cestovné poistenie, ale samozrejme aj poistenie vozidiel – PZP. Samotné poistenie je odvodené tak od výkonu, ako aj objemu motora, takže svoju úlohu tu zohrávajú oba parametre, čo je výhoda oproti tým poisťovniam, ktoré používajú pre výpočet len jeden z nich. Poisťovňa má navyše prepracovaný systém bonusov na zákonnú poistku.

S uzatvorením zákonnej poistky získate:

 • odtiahnutie z miesta nehody v rámci celého Slovenska zadarmo a pomoc už do 1 hodiny
 • spravodlivejšie vypočítanie sadzieb poistného a možnosť dvoch variantov poistenia podľa výšky poistného krytia
 • zľavu za bezškodový priebeh až do výšky 60 % zo základnej ceny poistky
 • ďalšie zľavy – pre ZŤP a ZŤP/S, pre existujúcich klientov a aj pre klientov s vekom nad 30 rokov
 • možnosť vybrať si až 8 pripoistení a ľubovoľne ich skombinovať

VYBERTE SI SVOJE POISTENIE NA MIERU Nielen AXA ponúka možnosť nakombinovať si PZP presne podľa svojich možností – využiť môžete aj naše porovnanie PZP online s možnosťou výberu parametrov a limitov presne podľa seba, vďaka čomu získate zákonnú poistku na mieru a za najlepších možných podmienok!

Generaligenerali

Poisťovňa Generali ponúka v rámci svojich poistných produktov určených pre vodičov motorových vozidiel klasické povinné zmluvné poistenie, ale s niekoľkými zaujímavými vylepšeniami oproti konkurenčným produktom. Pri poistnom krytí Plus totiž získate možnosť pripoistenia pre jedno z vybraných rizík zadarmo k PZP a navyše nadštandardné limity poistného krytia jednotlivých škôd bez navýšenia poistného. To všetko samozrejme získate aj pri poistení cez internet.

Výhody PZP od Generali sú najmä tieto:

 • plnenie bez odpočítania amortizácie
 • možnosť pripoistenia havarijných rizík ako sú poškodenie živlom, výtlky, úraz, rozdiel medzi vyplateným plnením vinníka a reálnou hodnotou opravy vozidla, čelné sklo, krádež či stret so zverou
 • výhodnejšie ceny pre skúsených vodičov, vodičov z menších miest a obcí, pre nové autá alebo autá staršie ako 12 rokov a pre autá vybraných značiek
 • asistenčné služby 24 hodín denne 7 dní v týždni so širokým rozsahom

Komunálna poisťovňakomunalna-poistovna

Povinné zmluvné poistenie je možné uzatvoriť aj v Komunálnej poisťovni. Tá pôsobí na našom poistnom trhu už pomerne dlhé obdobie a je veľmi obľúbená najmä rôznymi službami, ktoré využije motorista v momente, keď príde k poistnej udalosti. Zákonná poistka sa uzatvára v poisťovni na technický rok a na výber máte dva balíky poistného krytia, tzv. Garant plus a tzv. Eurogarant plus – ten druhý ponúka vyšší limit (2.000.000 €) pre škody spôsobené na majetku a pre ušlý zisk.

Okrem toho pri poistení získate:

 • poistné plnenie v prípade škody na motorovom vozidle, ktorá bola spôsobená živelnou udalosťou
 • poistné plnenie v prípade úrazu vodiča a posádky pri dopravnej nehode do sumy až 3.200 € na každého člena posádky auta
 • krytie škôd súvisiacich s batožinou do sumy až 500 €
 • široké portfólio asistenčných služieb, od základného balíka, ktorý je zdarma, až po komplexné služby, ktoré môžu doma aj v zahraničí ušetriť tisíce €
pripoistenie autoskla

Pripoistenie autoskla k PZP je veľmi dobrá vec – využite ju!

ČSOB Poisťovňacsob-poistovna

Povinné zmluvné poistenie sa dá uzatvoriť aj v ČSOB Poisťovni. Tá ponúka motoristom niektoré veľmi zaujímavé služby, napríklad zaujímavé bonusy a zľavy, ale aj vyšší limit poistného krytia pre škody na majetku, zdraví aj živote. Navyše je možné si doobjednať k PZP aj niektoré pripoistenia typické pre havarijné poistenie – napríklad pripoistenie všetkých skiel, živelnej udalosti, priameho stretu so zverou či krádeže vozidla. Pripoistenia je možné kedykoľvek aktivovať aj deaktivovať.

S poistením získavate nasledujúce benefity:

 • vstupný bonus až do výšky 55 %
 • ak máte výkon motora do 112 kW, získate zvýhodnenú cenu poistného
 • ak využívate iné produkty ČSOB, máte zľavu 5 %
 • zľavu za dieťa do 5%
 • možnosť výberu zo štandardných asistenčných služieb alebo prémiových asistenčných služieb
 • možnosť nadštandardného limitu poistného plnenia až do výšky 7.000.000 €, čo je bezpochyby najviac spomedzi všetkých poisťovní

Groupamagroupama

Poisťovňa Groupama patrí medzi menšie poisťovne na našom trhu, no rozsahom svojho portfólia môže konkurovať aj tým najväčším. Dojednať si tu môžete životné poistenie, poistenie majetku a zodpovednosti, ale aj PZP všetkých motorových vozidiel s evidenčným číslom – čiže poistenie auta, motocykla, trojkolky, štvorkolky aj prívesného vozíka. V cene poistného je aj úrazové poistenie vodiča a bezplatná asistenčná služba, ktorá je k dispozícii 24 hodín denne. Asistenčná služba ponúka aj právne zastúpenie a poradenstvo v súvislosti s predmetom PZP.

Poisťovňa má tiež prepracovaný systém bonusov a zliav:

 • bonus až do výšky 60% za bezškodový priebeh
 • zľava pre rodičov detí do veku 15 rokov vo výške 10 %
 • zľava 10 % pri uzatvorení iného poistenia v poisťovni
 • ak máte účet v OTP Banke Slovensko, máte zľavu ďalších 5 %
 • pri ročnom platení poistného získate tiež zľavu 5 %
 • ak bývate v menšom meste alebo na vidieku, môžete získať ďalší bonus až do výšky 25 %

MÁTE MOTORKU, DODÁVKU ALEBO VOZÍK? Uzavrieť poistenie na tieto vozidlá môže byť niekedy časovo veľmi náročné – najmä, ak chcete porovnať ceny a podmienky poistenia. Prečo si neušetriť čas a peniaze a nenechať to na odborníkov? Online PZP na tieto typy vozidiel môžete uzatvoriť aj cez nás a zaberie to len pár minút!

Chcem vidieť ponuky PZP

Povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel – porovnanie konkrétnych prípadov

Poďme si teraz porovnať vo forme tabuliek konkrétne výšky zákonného poistenia tak, ako ich prezentujú poisťovne online. Cena uvedená pri poistení je vždy pri ročnej platbe a brali sme do úvahy najlacnejšie možné poistenie od danej poisťovne.

PZP lacného auta – Peugeot 206 1.1 benzín, rok výroby 2005 a porovnanie ceny poistenia:

Poisťovňa Výška ročného povinného zmluvného poistenia
genertel 61,48 €
komunalna-poistovna 69,6 €
kooperativa 73,95 €
allianz-slovenska-poistovna 75,10 €
union 78 €
generali 80,98 €
wuestenrot 84,55 €
csob-poistovna 85,74 €
groupama 92,76 €
uniqa 105,48 €
axa 106,60 €

Zákonné poistenie bežného auta – Škoda Fabia 1.2 TSI benzín, rok výroby 2010 a porovnanie ceny:

Poisťovňa Výška ročného povinného zmluvného poistenia
komunalna-poistovna 69,6 €
kooperativa 73,95 €
genertel 77,58 €
allianz-slovenska-poistovna 91,25 €
generali 91,77 €
wuestenrot 94,05 €
csob-poistovna 98,58 €
union 100 €
uniqa 105,48 €
axa 105,80 €
groupama 118,66 €

Povinné zmluvné poistenie luxusnejšieho auta – Mercedes C 200 CDI diesel, rok výroby 2101 a porovnanie ceny:

Poisťovňa Výška ročného povinného zmluvného poistenia
genertel 92,21 €
union 130 €
wuestenrot 132 €
komunalna-poistovna 135 €
kooperativa 135,15 €
csob-poistovna 140,01 €
generali 155,21 €
axa 175 €
uniqa 178,44 €
allianz-slovenska-poistovna 194,61 €
groupama 227,16 €

Na záver ešte jedno upozornenie…

Pri porovnaní jednotlivých príkladov sme vychádzali z online porovnania dostupného na internete. Cenník poisťovní treba brať len orientačne, keďže v zásade do poistenia vstupujú aj mnohé individuálne faktory týkajúce sa napríklad poistníka – niektoré poisťovne môžu zvýhodňovať alebo znevýhodňovať klientov podľa regiónu, veku alebo doby držania vodičského oprávnenia.

Ak chcete získať najlepšie poistenie bez dlhého hľadania, ponúkame vám porovnanie PZP online aj s možnosťou uzatvorenia najvýhodnejšieho zákonného poistenia priamo z pohodlia domova!

Ukážte mi porovnanie PZP

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *