Registre neplatičov pôžičiek – kompletný sprievodca

Záznam v registri neplatičov je veľmi nežiadúci jav. Človek dokonca ani nemusí tušiť, že ho niektorý zo zoznamov eviduje, kvôli čomu môže s odstupom času zažiť nepríjemné prekvapenie.

V tomto kompletnom sprievodcovi úverovými registrami si odpovieme na najčastejšie otázky, zistíme, ako nás môže záznam poškodiť a ako sa z evidencie registrov dostať.

 

3 najlepšie pôžičky pre ľudí v registri:

do24hodin.sk
Pôžička hneď

 

Tip na čítanie: Ak ste našli svoje meno v registri neplatičov, prečítajte si náš starší článok, kde žiadať o pôžičku bez nahliadnutia do registra.

Čo to je register neplatičov?

Register neplatičov, evidencia neplatičov, zoznam dlžníkov a tak ďalej. Všetky tieto pomenovania označujú rovnakú vec, ktorou je zoznam fyzických aj právnických osôb spolu s ekonomickými subjektami, ktoré sa voči svojmu veriteľovi (poskytovateľ úveru, pôžičky atď.) dopustili dlhu a tým pádom voči nemu nemajú vysporiadané všetky záväzky.

Čo všetko je obsahom registra?

Ak banka alebo iná spoločnosť nazrie do registra, získa detailný prehľad o nasledovných informáciách:

 • informácie o totožnosti dlžníka
 • prehľad o existujúcich úveroch
 • výška jednotlivých splátok
 • história splátok – splácanie v a po dobe splatnosti (predĺženie doby alebo omeškanie splatenia)
 • informácie o zúčastnených osobách (spoluručitelia, veritelia a pod.)
 • informácie o predmetoch ručenia (nehnuteľnosť, automobil a pod.)

Všetky informácie zostávajú v registri počas celej doby splácania (aj pri jej predĺžení) a následne 5 rokov po ukončení úveru. Pri ďalšej žiadosti o úver sa táto lehota predlžuje o ďalších 5 rokov.


Slovenské registre dlžníkov

1. Centrálny register dlžníkov CERD

Funguje na Slovensku iba niekoľko rokov. Pred ním na Slovensku pôsobili iné databázy, ktoré ale boli rozdelené na registre bankových dlžníkov a tých, ktorí dlhovali nebankovkám. CERD spojil banky s nebankovkami, čím im zjednodušil vyhľadávanie a rozšíril celkový prehľad. Poskytovatelia vďaka nemu rýchlejšie vyhľadajú potrebnú informáciu, čo je zároveň výhodou pre žiadateľov, pretože budú o odsúhlasení/zamietnutí žiadosti informovaní skôr.

CERD má nadnárodnú pôsobnosť a zobrazuje údaje, ktoré sú uvedené v ďalších registroch štátnej správy, registroch klientských informácií a databázach súkromných subjektov.

2. Spoločný register bankových informácií SRBI

SBCB - logoPrevádzkuje spoločnosť Slovak banking Credit Bureau, s.r.o. Firma ukladá údaje získané od bánk. Do registra je osoba zaevidovaná aj pokiaľ nemá žiaden dlh. Stačí, ak máte v banke vedený účet s možnosťou prečerpania, vlastníte kreditnú kartu alebo práve žiadate o úver. Zjednodušene pokiaľ máte možnosť voči banke vytvoriť dlh, automaticky ste zaradení do registra.

SOLUS3. Záujmové združenie právnických osôb SOLUS

Eviduje výhradne fyzické osoby.

CRIF logo 4. Univerzálny register CRIF

Eviduje neplatičov s dlhmi voči bankám aj nebankovkám.

NRKI - logo5. Nebankový register klientských informácií NRKI

Združuje nebankové spoločnosti. Jeho účastníkom sa môže stať každá leasingová spoločnosť alebo spoločnosť splátkového predaja s pôsobnosťou na Slovensku. Pomocou NRKI môže nebankovka zistiť potrebné detaily o fyzických osobách, podnikateľoch a právnických osobách, ktoré podpísali úverovú zmluvu alebo o úver zatiaľ iba žiadajú.

6. Register bankových úverov a záruk RBUZ

Vedený Národnou bankou Slovenska. Eviduje výhradne právnické osoby a podnikateľov. Nepodnikajúcich fyzických osôb sa netýka.

Ako vidíte, registrov je aspoň na Slovensku skutočne dosť a istotne sme neuviedli všetky. Niektorí poskytovatelia si dokonca zakladajú vlastné malé registre, v ktorých sa môže človek objaviť aj vtedy, ak nefiguruje v niektorom z tých väčších.

Do niektorých registrov majú možnosť prispievať informáciami aj podnikateľské subjekty. Podmienkou pre vstup do databáz je uzatvorenie zmluvy s prevádzkovateľom a zakúpenie licencie. Opäť sa však nejedná o bezplatnú službu.

Ako sa dostanem do registra?

Odpoveď znie „veľmi ľahko“. Je nutné počítať stým, že aj ten najmenší záznam v registri automaticky znižuje Vašu bonitu a dôveryhodnosť. Poskytovatelia úverov k informáciám pristupujú jednotlivo, vďaka čomu drobný dlh nemusí byť priamo dôvodom pre zamietnutie žiadosti. Aj jediný nesplatený cent automaticky vytvorí záznam. Iná banka s Vami naopak kvôli záznamu nemusí komunikovať vôbec.

Ak ste mali niekoľko omeškaných splátok, ale všetko ste v krátkom čase dali do poriadku, stále máte šancu získať ďalší úver. Všetko závisí od individuálneho posúdenia.

Posudzuje sa aj fakt, či sa klient omeškal s jednou splátkou alebo patrí medzi „chronických“ neplatičov. Negatívne pôsobí aj neuhradený (aj keď malý) dlh u viacerých poskytovateľov súčasne.

Niektorí poskytovatelia do registrov nenahliadajú (takzvané “pôžičky bez registra”), ale nakoľko pre nich neoverený žiadateľ predstavuje vysoké riziko, dajú mu to „pocítiť“ na úroku, ktorý sa s istotou navýši.

Informácie v registroch sú zvyčajne aktualizované raz mesačne. Nie je vylúčené, že dlh splatíte tesne po termíne aktualizácie, kvôli čomu budete evidovaní ako neplatič až do ďalšej aktualizácie.

Každé omeškanie a dlh sa v registri objaví už za 3 pracovné dni!

Ako zistím, či ma registre evidujú?

V registroch uvedené informácie majú „citlivý“ charakter. Práve kvôli tomu ich nezískate „iba tak“ cez telefón alebo mailom. Záujemci môžu písomnou žiadosťou požiadať Národnú banku Slovenskavýpis z registra. Služba je však spoplatnená. Za výpis dáte cca. 4 € a v prípade expresného vydania si prichystajte 14 €.

Ak by Vám bola žiadosť o pôžičku zamietnutá, banka skutočnosť odôvodní tým, že ju zamietla kvôli záznamu v registri. Nebankové spoločnosti túto povinnosť nemajú, avšak zvyčajne dôvod uvádzajú tiež.

Informácia o výške dlhu/nedoplatku je verejná informácia a vyhľadáte ju na internete. Detaily ale ostanú skryté a dohľadáte iba meno/názov spoločnosti a výšku dlhu alebo nedoplatku.

Banka na nahliadnutie potrebuje súhlas

Je pravdou, že na to, aby banka alebo iný poskytovateľ mohla nazrieť do registra, bude potrebovať váš súhlas. Ten zvyčajne udeľujete už pri žiadosti o pôžičku. Pokiaľ by ste poskytovateľovi bránili v nahliadnutí do záznamov, istotne by táto skutočnosť nehrala vo váš prospech a boli by ste považovaní za rizikového žiadateľa.

Potvrdenie o bezdlžnosti

Toto potvrdenie od vás bude vyžadovať poskytovateľ, ktorý nie je účastníkom niektorého z registrov. Nemá tým pádom možnosť dostať sa k potrebným detailom o žiadateľovi, kvôli čomu Vás poverí, aby ste si potvrdenie zaobstarali.

Poskytovateľ môže okrem registrov dlžníkov nazerať aj do evidencie sociálnej a zdravotnej poisťovne, do obchodného a živnostenského registra, prípadne do zoznamov o odcudzených a stratených dokladoch, kde takisto nájde podstatné informácie. Ak ste ešte nežiadali o úver, nie ste tým pádom evidovaní v registri dlžníkov.

Pokiaľ by sa zistilo, že máte nedoplatky na sociálnom alebo zdravotnom poistení, banka to môže vnímať ako pohoršujúcu situáciu, čo vám môže pôžičku opäť o niečo predražiť alebo zapríčiniť zamietnutie.

Aké máte možnosti, keď svoje meno nájdete v registri?

Nie je nič horšie než pre dlhom utekať a najhorší scenár, ktorý by neľútostne hrozil, je exekúcia. Preto sa snažte už v počiatkoch problémov so splácaním hlásiť banke vzniknutú situáciu a požiadať o prípadný odklad splácania.

Aké máte možnosti sme zhrnuli v tejto prehľadnej infografike:

Ako sa dostať von z registra dlžníkov a získať úver.

Riešenie dlhov osobným bankrotom vyhľadáva čoraz viac ľudí. Najmä po poslednej novele zákona, ktorá vstúpila do platnosti v marci 2017, sa podľa Ministerstva spravodlivosti má stať osobný bankrot pre dlžníkov ešte dostupnejší. Dávajte si pozor na firmy, ktoré sa snažia ponúkať pomoc pri vybavovaní osobného bankrotu za finančnú odmenu. Centrum právnej pomoci robí tento úkon zadarmo. 

Tip na čítanie: O osobnom bankrote sme sa napísali samostatný článok vrátane kompletného postupu.

Niekoľko slov na záver

Podstatné je nedostať sa do žiadneho z registrov. Pokiaľ by ste sa v niektorom z akéhokoľvek dôvodu nachádzali, snažte sa svoje záväzky vysporiadať čo najrýchlejšie. Skrátite tak dobu, počas ktorej Vás bude register evidovať.

Zároveň sa vyhnete alebo znížite pokuty a poplatky za omeškanie. Stále máte šancu dostať sa k novej pôžičke. Poskytovateľ ale potrebuje vidieť, že ste sa k prípadnému „prešľapu“ postavili čelom a vyriešili ste ho čo najrýchlejšie.

Hlavne neuvádzajte nepravdivé alebo „prikrášlené“ údaje. Poskytovateľ si v registri overí každé tvrdenie. Nezabúdajte, že údaje sú evidované až 5 rokov. 

Prajeme vám, aby ste sa do registra nikdy nedostali a všetky dlhy mali vysporiadané čo najrýchlejšie.

Komentáre
 1. 2 roky
 2. 2 roky
 3. 5 rokov
 4. 6 rokov
 5. 6 rokov
 6. 6 rokov
 7. 6 rokov
 8. 6 rokov
  • 6 rokov
 9. 6 rokov
 10. 6 rokov
  • 6 rokov
 11. 6 rokov
 12. 6 rokov
 13. 7 rokov
  • 7 rokov
   • 6 rokov
   • 6 rokov
 14. 7 rokov
 15. 7 rokov
 16. 7 rokov
  • 7 rokov
  • 7 rokov
   • 7 rokov
 17. 8 rokov
  • 8 rokov
  • 7 rokov

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *