Rozhovor s Richardom Lörinczom o spoločnosti Profi Credit

Dnes sme si pre vás pripravili rozhovor o nebankovej spoločnosti Profi Credit, ktorú určite veľmi dobre poznáte minimálne z počutia alebo ste jej finančné služby dokonca využili. V minulosti sme vám priniesli aj recenziu pôžičky od Profi Credit, tento rozhovor sme však zamerali skôr na samotnú firmu, no dozviete sa napríklad aj to, ako získať podnikateľský úver pre začínajúcich podnikateľov.

Richard Lörincz a rozhovor o Profi Credit.

Richard Lörincz, konateľ spoločnosti Profi Credit.

Za rozhovor veľmi pekne ďakujeme pánovi Richardovi Lörinczovi, ktorý je momentálne jedným z konateľov spoločnosti PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o. Vo firme pôsobí už od 28.7.2008, kedy začal svoje odborné skúsenosti zo zahraničia aplikovať ako marketingový riaditeľ.

V Profi Credit aj vďaka nemu vnímajú poskytovanie služieb v prvom rade ako pomoc klientom. Veľmi pozitívne hodnotíme aj odpoveď, v ktorej uviedol, že sa klientov snažia nasmerovať k myšlienke, aby si uvedomili svoje skutočné potreby a zbytočne sa nezadlžovali. Ale viac nebudeme prezrádzať, nižšie si môžete prečítať celý rozhovor.


Dobrý deň pán Lörincz. V prvom rade ďakujeme, že ste si našli čas na rozhovor. Mohli by ste nám na úvod predstaviť vašu firmu? Ako ste začínali a kde sa dnes nachádzate?

Spoločnosť PROFI CREDIT Slovakia Logo spoločnosti Profi Credit.vznikla v roku 2000 a sme veľmi hrdí na to, že práve tento rok spoločne oslavujeme 15. výročie našej existencie. Po zložitých začiatkoch, ktoré sprevádzajú štart každého podnikania sme dnes spoločnosť so stabilným zázemím a výkonným tímom. Spoločnosť pôsobila na trhu najskôr pod názvom Profireal Group a jej obchodné aktivity čerpali z  know-how materskej spoločnosti so sídlom v Pardubiciach.

V súčasnosti skupina PROFI CREDIT pôsobí okrem Slovenska aj v ďalších troch krajinách strednej a východnej Európy, a to v Českej republike, Poľsku a v Bulharsku. Naše obchodné aktivity sú postavené na osobnom kontakte s klientmi, ktorý považujeme za veľmi dôležitý. Len na Slovensku je našim klientom k dispozícii viac než 450 poradcov, ktorí záujemcom o pôžičku alebo úver pomáhajú vybrať ten najvhodnejší produkt, za čo najvýhodnejších podmienok.

 

Za takýmto úspechom však niečo musí byť. V čom sa odlišujete od konkurencie? Čo je tou hlavnou príčinou, prečo sa klienti rozhodujú pre vás a nie pre konkurenciu?

Tak ako som už v úvode naznačil, v rámci našej spoločnosti sme presvedčení o tom, že len kvalitný osobný prístup k našim klientom a vysoká profesionalita poskytovaných služieb môžu byť predpokladom skutočného úspechu. A to aj napriek faktu, že veľa firiem dnes preferuje „nízkonákladovú“ online komunikáciu.

Poskytovanie našich služieb vnímame v prvom rade ako pomoc našim klientom. Priebežne s každým z nich komunikujeme, snažíme sa predísť prípadným problémom a v prípade, ak sa dostali do neočakávanej životnej situácie, podávame pomocnú ruku a hľadáme rýchle a efektívne riešenia, ktoré by im umožnili dostať sa do finančnej, ale i psychickej pohody.

 

Patríte na Slovensku k špičke v tomto odvetví a preto máte skúsenosti s tisíckami klientov. Čo ich pri vybavovaní úveru najviac prekvapí prípadne na čo sa vás klienti najviac pýtajú?

Samozrejme na začiatku sú to z ich strany najmä otázky, ktoré súvisia s tým, či môžu u nás získať úver a ako rýchlo si prostredníctvom neho môžu začať riešiť svoju aktuálnu životnú situáciu. Rozumieme im, že v čase keď nás oslovia potrebujú nevyhnutne preklenúť dočasný nedostatok potrebných finančných prostriedkov.  Naši poradcovia sa preto snažia pre každého klienta čo najskôr nájsť produkt, ktorý mu bude plne vyhovovať a vyrieši jeho konkrétny problém.

 

Pri poskytovaní úverov je tu určite množstvo žiadostí, ktoré musíte odmietnuť. Aké sú najčastejšie dôvody odmietnutia úverov? Kedy by ľudia nemali žiadať o úver v Profi Credit?

Vo všeobecnosti som presvedčený, že úvery by nemali nástrojom na obstaranie luxusných vecí, prípadne vecí, ktoré nesúvisia so zabezpečením bežného fungovania konkrétneho človeka, či chodu firmy. Stretávame  sa napríklad so žiadosťami o úver na nákup najnovšieho typu mobilného telefónu, či inej modernej techniky. Pri požičiavaní peňazí je dôležité myslieť na pomer hodnoty tovaru, ktorý si chceme zadovážiť a času, ktorý ho budem užívať.

Ja osobne rozumiem pôžičkám napríklad na renováciu bytu, pretože v tomto prípade nejde o investíciu na pár mesiacov. Iné je to aj pri živnostníkoch, ktorí často len potrebujú preklenúť dočasný nedostatok peňazí pri neočakávanom výpadku v tržbách. Naša spoločnosť trvá na dôkladnom preverovaní a posudzovaní jednotlivých žiadostí o úver. Len tak môžeme garantovať, že dokážeme našich klientov ochrániť pred prípadnými problémami.

V prípade, ak človek pod vplyvom neočakávaných udalostí nedokáže riadne plniť podmienky čerpaného úveru, určite odporúčame, aby nás čo najskôr kontaktoval. Ak sme včas informovaní, vždy je možné nájsť riešenie, ktoré povedie k obojstrannej spokojnosti.

 

Pre každého človeka, ktorý si chce požičať, je asi najdôležitejšie získať pre seba čo najvýhodnejší úver. Máte nejaké rady pre našich čitateľov, čo by mali urobiť, aby pre seba získali peniaze za čo najlepších podmienok?

V prvom rade je dôležité mať dostatok informácií. T.j. každý by si mal najskôr preveriť a porovnať viaceré ponuky a nerozhodovať sa impulzívne. V prípade, ak niečomu nerozumie, prípadne potrebuje vysvetliť ďalšie detaily, odporúčame, aby nás osobne kontaktoval.

Klient nesmie byť tlačený časom a musí mať dostatok priestoru na to, aby sa slobodne a správne rozhodol. To znamená, aby sa neorientoval len na sumu, ktorú chce čerpať a výšku mesačnej splátky, ale tiež aby vzal do úvahy a porovnával aj celkové náklady spojené s úverom. Výsledky našich prieskumov poukazujú tiež na to, že Slováci berú pri rozhodovaní v značnej miere do úvahy aj názory a skúsenosti svojich blízkych a známych. Ak je to možné, určite je vždy dobré informovať sa aj u človeka, ktorý už má konkrétnu skúsenosť s čerpaním úveru v konkrétnej spoločnosti.  

 

Na Slovensku funguje taktiež množstvo úžerníckych nebankoviek. Čo by mali ľudia pred samotným požiadaním o úver urobiť, aby sa takýmto firmám vyhli?

V prvom rade je potrebné preveriť si, ako dlho spoločnosť pôsobí na slovenskom trhu. Aké je jej zázemie a referencie. Zároveň je potrebné informovať sa o tom, aké doklady od neho finančná spoločnosť vyžaduje. Mal by si preveriť dôveryhodnosť a základné právne náležitosti všetkých podkladov, ktoré mu sú zo strany spoločnosti predložené. A tak ako som uviedol vyššie, nechať si čas na dôkladné preštudovanie konečnej zmluvy o pôžičke.

Podvodníci s pôžičkami.

Je dôležité si poskytovateľa pôžičky overiť a neplatiť vopred žiadne poplatky.

 

Nebankovky sú okrem iného známe o niečo vyššími úrokmi ako majú samotné banky. Istý čas boli medializované prípady, kedy klienti preplatili požičanú sumu až o 400%. Vy k takýmto firmám našťastie nepatríte, avšak aké úroky teda klienti môžu od vás očakávať? 

Naša úverová politika je nastavovaná individuálne a vždy ju definujeme v prospech klienta. Správnosť tohto smerovania nám potvrdzuje skutočnosť, že máme klientov, ktorí sa k nám opakovane vracajú, prípadne nás odporúčajú ďalej známym. Je to pre nás jasný signál, že robíme maximum pre spokojnosť klientov. Úspechom podnikania nie je jednorazovo sklamať klienta, ktorý sa k nám už nikdy nevráti. Spoločnosť PROFI CREDIT Slovakia privítala legislatívne zmeny týkajúce sa nebankových finančných spoločností. Myslíme si, že z dlhšieho časového hľadiska prispejú k skvalitneniu poskytovaných služieb v tejto oblasti. V súčasnosti naše úvery nepresahujú zákonom limitovanú hranicu odplaty.

 

Okrem klasických úverov pre zamestnancov ponúkate taktiež podnikateľské úvery. Čo musia spĺňať samotní podnikatelia, aby ste im úver poskytli? Ste otvorení aj pre začínajúcich podnikateľov, ktorí ešte len podnikať začínajú a nevykazujú zisk?

V rámci portfólia máme produkty, ktoré dokážu pomôcť začínajúcim podnikateľom.  V rámci poskytovania úverov sa postupuje štandardným spôsobom ako je tomu aj v prípade bánk. V prípade právnických osôb je potrebné poskytnúť osobné doklady konateľov firmy.

Ide o štandardné záležitosti, ktoré sú vyžadované aj zo strany bánk, ako napríklad: OP, v prípade ak má žiadateľ manžela/-ku, tak aj ich OP, doložiť prístup k účtu – kartička alebo výpis z účtu, živnostenský list alebo iné oprávnenie na podnikanie, platný výpis z OR SR, potvrdenie o výške dane z daňového úradu za posledné 2 roky, výpisy z bankového účtu žiadateľa za posledné 3 mesiace, resp. faktúry za posledné 3 mesiace, na základe ktorých je zjavné, že žiadateľ prevádzkuje svoju činnosť. Ďalej je to tiež potvrdenie zo Sociálnej poisťovne, ak je dlh voči tejto inštitúcii väčší ako 600 € a ak je požadovaný spoludlžník, je nevyhnutné doložiť aj jeho OP a príjem.

 

Firma Profi Credit nepôsobí iba na Slovensku ale taktiež v okolitých krajinách. Líši sa správanie Slovákov od ľudí v ostatných krajinách? Sme opatrnejší pri požičiavaní? Alebo práve naopak, nepatríme práve k najzodpovednejším a požičiavame si aj keď na to práve nemáme?

Priebežne sledujeme správanie Slovákov a ich vzťah k peniazom a pôžičkám aj v rámci vlastných interných prieskumov. V tomto smere musím povedať, že sme na tom podobne ako Česko, či Poľsko, kde tiež pôsobíme.

Najmä s Čechmi máme podobné vnímanie potreby peňazí, ako aj vnímania situácií, kedy sa rozhodujeme pre čerpanie pôžičky. Platí, že ľudia sa na našu spoločnosť obrátia najmä v situácii, kedy potrebujú preklenúť dočasný nedostatok financií. Samozrejme, vždy sa nájdu ľudia, ktorí nedokážu samostatne racionálne vyhodnotiť, či vec, na ktorú si chcú požičať skutočne nevyhnutne potrebujú a takí sa nájdu nielen na Slovensku.

V týchto prípadoch sa ich snažíme nasmerovať k myšlienke, aby si uvedomili svoje skutočné potreby a zbytočne sa nezadlžovali. Spoločnosť PROFI CREDIT Slovakia sa snaží stavať svoje fungovanie na korektných vzťahoch a otvorenom prístupe. Aj preto sa nebojíme otvárať produkty, ktoré sú priamo postavené na odporúčaniach našich klientov smerom k ich známym. Sme presvedčení, že toto je správna cesta, ktorá nám umožní ďalej rásť, bez straty dobrého mena.

 

Na záver sa chceme ešte raz veľmi pekne poďakovať pánovi Lörinczovi za rozhovor a popriať spoločnosti Profi Credit ešte veľa spokojných klientov!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *