Stavebné sporenie a jeho nové pravidlá v roku 2019

Plánujete v budúcnosti využívať stavebné sporenie, prípadne ho už využívate? Ak áno, zrejme viete o tom, že od 1.1.2019 prejde kompletným „faceliftom“. Žiaľ, nie práve v tom pozitívnom duchu slova.

Ministerstvo financií Slovenskej republiky (MF SR) sa totiž rozhodlo tento druh úveru reštrukturalizovať a to má za následok výrazné zmeny, ktoré sa plošne dotknú najmä nových sporiteľov, ale v obmedzenej miere aj tých súčasných. Čoho sa týka novela zákona?

Prečo dôjde k zmenám?

Na úvod je potrebné povedať si, prečo vlastne ministerstvo pristúpilo k takémuto kroku. Hlavná argumentácia spočíva v tom, že veľa klientov so stavebným sporením nevyužíva tento produkt na jeho primárny účel. Vláda sa tak rozhodla učiniť najväčšie systémové zmeny pri tomto druhu produktov prakticky od jeho vzniku. A nie sú veľmi priaznivé pre budúcich klientov.


Podľa dôvodov, ktoré uviedlo MF SR, klienti často využívali štátnu prémiu už počas čerpania medziúveru, financie však minuli na nestavebný účel. Rovnako po uplynutí doby 6 rokov (po ktorej majú nárok na stavebný úver) nebolo potrebné dokladovať účel minutia financií. Množstvo ľudí tak využívalo nadobudnuté prostriedky podobne ako pri spotrebných úveroch, teda nie nevyhnutne na financovanie stavby či prerábky.

Konkrétne k tomuto sa vyjadrilo MF SR takto: “Pôjde o demotivovanie sporiteľa, ktorý nebude mať nárok na štátnu prémiu, ak si vezme medziúver. Zmena sa dotkne iba nových zmlúv o medziúvere uzatvorených od účinnosti zákona.”

Ďalším dôležitým dôvodom, podľa MF SR, je úspora. Na vyplácaných štátnych prémiách by v roku 2019 mal štát ušetriť 14,7 milióna eur, o rok neskôr 16,5 milióna eur.

Poďme sa teda pozrieť na konkrétne zmeny, ktoré so sebou novela zákona prinesie.

Nový systém štátnych prémií

Najvýraznejšie zmeny sa dotknú práve spomínaných štátnych prémií. Majú viesť k zvýšeniu adresnosti stavebného sporenia.

V prvom rade budú mať na štátnu prémiu nárok iba tí plnoletí žiadatelia, ktorých priemerný mesačný príjem vypočítaný zo zdaniteľných príjmov za kalendárny rok neprekročí 1,3-násobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve. Cieľom je vylúčiť spomedzi žiadateľov o sporenie nadpriemerne zarábajúcich. Podpora pre neplnoleté osoby ostáva nezmenená.

Ako sme už spomenuli, na štátny bonus nebude mať nárok žiadateľ, ktorý čerpá medziúver. Týka sa to však len tých sporiteľov, ktorí zmluvu uzavrú po 1.1.2019.

Zmení sa tiež percentuálna výška štátnej prémie. Jej spodná hranica sa zníži zo súčasných 5% na 2,5% z ročného vkladu. Horná hranica 15% ostáva nezmenená. V súvislosti s týmto sa upraví aj maximálna výška štátnej prémie zo súčasných 66,39 € na 70 € ročne.

Táto kozmetická zmena je zapríčinená tým, že v zákone je maximálna výška prémie vyjadrená ešte stále v slovenských korunách, ktoré sa po novom budú zaokrúhľovať v desiatkach. Týka sa nových, aj aktívnych zmlúv.

Na získanie maximálnej štátnej prémie do konca roka 2018 je potrebné vložiť na stavebné sporenie 1 327,80 €, no od januára to bude viac než dvojnásobok v danom kalendárnom roku – 2 800 €. V prepočte na mesiac to vychádza na viac než 233 €.

Obmedzí sa tiež získavanie štátnej prémie po jednorazovom vklade celej potrebnej sumy. Od januára 2019 bude platiť, že ak človek vloží peniaze na stavebné sporenie až v druhom polroku, má nárok na maximálne polovicu štátnej prémie. Má sa tak zamedziť prípadom, kedy sporiteľ vložil zvyšok potrebnej sumy na účet koncom roka, napríklad v decembri, a získal plný príspevok.

Stavebné sporenie

Zrušenie tzv. „priateľských sporiteľov“ a dokladovanie účelu

Aj ďalšie systémové zmeny budú mať výrazný dopad na štruktúru stavebného sporenia.

Vypadne inštitút tzv. „priateľských sporiteľov“. Ten fungoval tak, že klient, ktorý si šporí viac než šesť rokov, mohol peniaze (vrátane štátnej prémie) minúť aj na nestavebný účel. Práve to bolo terčom kritiky MF SR a od januára 2019 teda bude potrebné dokladovať účel aj po šiestich rokoch stavebného sporenia.

Spolu s obmedzeniami týkajúcimi sa medziúverov teda ide o systémové zmeny, ktoré majú viesť k zvýšeniu efektivity štátnej podpory. Ministerstvo tieto kroky obhajuje takto: „Toto opatrenie bude zároveň viesť sporiteľov k zodpovednému zadlžovaniu sa, pretože budú viac motivovaní k dlhodobému sporeniu, ktoré je podporované štátnou prémiou.“

Počnúc prvým januárom nového roka teda bude použitie nasporených prostriedkov viazané výlučne na stavebné účely.

Ústupky kvôli kritike a reakcia PSS

Nie všetky zmeny navrhované ministerstvom financií však prešli. Po tvrdej kritike zo strany odbornej i laickej verejnosti (okrem iného aj Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) došlo v medzirezortnom pripomienkovacom konaní k ústupkom. Svoju rolu tu zohral sociálny aspekt celej problematiky.

Stavebné sporenie

Ministerstvo financií totiž pôvodne plánovalo úplne zrušiť štátnu prémiu pre deti a mladých sporiteľov do 18 rokov. Ponechanie má motivovať mladých ľudí a ich rodičov k dlhodobému sporeniu na bývanie.

Finančný analytik Peter Világi k tomuto poznamenal: „Pôvodný návrh bol prakticky likvidačný. Ak by sa zo štátnej prémie vylúčili deti, stavebné sporiteľne by nemali dostatok zdrojov na poskytovanie úverov, na ktoré majú sporitelia zo zákona nárok. Ďalším problémom bola pôvodná myšlienka, že systém sa na začiatku budúceho roka na tri mesiace otvorí a klienti budú mať možnosť z neho bez sankcií vystúpiť, ak by sa im novinky nepáčili. Myslím si, že veľa klientov by túto možnosť využilo, čo by stavebným sporiteľniam zobralo ďalšie peniaze.“

Ako na celú problematiku reagovala Prvá stavebná sporiteľňa (PSS)? V stanovisku pre médiá spoločnosť uviedla, že zmenený návrh považuje za prijateľnejší, než ten pôvodný. Konkrétne vyjadrenie znie takto: “Naďalej však konštatujeme, že súčasný stav v systéme stavebného sporenia vnímame ako adekvátny. Zmeny, ktoré novela zákona prináša, však rešpektujeme. To, či sa zavedenými zmenami podarí splniť ciele, ktoré si stanovilo MF SR, teda zvýšiť účelovosť, adresnosť a efektívnosť štátnej podpory stavebného sporenia, ukáže až čas.”

Stavebné sporenie

Aký bude reálny dopad na (budúcich) sporiteľov?

Z hore uvedeného vyplýva, že podmienky sa sprísnia, predovšetkým čo sa týka štátnych prémií, na ktoré dosiahne oveľa menšie percento sporiteľov. Dokladovanie účelu tiež ovplyvní potenciálnych záujemcov o tento typ produktu.

Atraktivita stavebného sporenie nie je práve najvyššia. Sprísnenie podmienok k jej zvýšeniu určite neprispeje, nech už je argumentácia ministerstva financií akákoľvek. Na druhej strane je možné za niektorými jeho argumentami nájsť logiku, ktorá vyústila do systémových zmien.

Drvivá väčšina zmien v novele zákona sa týka budúcich sporiteľov. Práve oni by teda mali dôkladne zvážiť aj ostatné alternatívy sporenia na nové bývanie, respektíve rekonštrukciu ich súčasného bývania. Záujemcom odporúčame preštudovať si aj kompletné znenie novely zákona.

Pre aký typ klienta je ešte stavebné sporenie atraktívny produkt? Odpovedá finančný poradca Peter Kováč.

Mrzí ma to, ale od 1.1.2019 už v podstate pre žiadneho. Vždy som bol fanúšikom stavebného sporenia a ja sám mám ešte uzatvorené dve zmluvy, ale postupne ich ukončujem. Obávam sa, že stavebné sporenie bolo poslednými zmenami odsúdené na postupný zánik.

Ak by som mal niekomu odporučiť stavebné sporenie, tak najskôr klientom, ktorí vedia že presne o 6 alebo 7 rokov ich čaká kúpa nehnuteľnosti alebo výstavba domu.

Určite by som tento produkt neuzatváral deťom mladším ako 15 rokov a tiež nie za účelom čistého sporenia, t.j. bez následného plánu brať si stavebný úver.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *