Bankové produkty sú čoraz menej a menej výhodné. Peniaze na bežnom a sporiacom účte vám znehodnotí inflácia, termínované vklady sú nezaujímavé a pri stavebnom sporení klesá výška štátneho príspevku, pričom potrebná suma na jej získanie sa zas zvyšuje. Ľudia sú už