Úrokový strop mení pravidlá pôžičiek na Slovensku

Od 1. júna 2014 dochádza na slovenskom trhu s pôžičkami k veľkému kroku smerom k spotrebiteľovi. Nové obmedzenie, ktoré prichystala vláda, by malo „klepnúť po prstoch“ všetkým neserióznym poskytovateľom pôžičiek, ktorí za pôžičky inkasovali prehnané úroky a nezmyselné poplatky.

V extrémnejších, no nie málo zriedkavých prípadoch vrátil dlžník až trojnásobok požičanej sumy. Takéto závratné sumy mali vo svojich cenníkoch najmä rôzne nebankové spoločnosti, no na neférové praktiky nebolo problémom naraziť aj u inak dôveryhodne pôsobiacich bánk.

Čo je to úžera?

Mnohí ľudia zvykli v prípade vyšších, než štandardných úrokov označovať takéto spoločnosti ako „úžernícke“. Úžerou sú označené úroky, ktoré v priemere dosahujú výšku 2-násobku úrokov bežných bánk na Slovensku. Úžera bude teda pravdepodobne kolísavá a variabilná, nakoľko také sú aj úroky v bankách.

Čo je to “úrokový strop”?

Občiansky zákonník definuje úrokový strop ako maximálnu odplatu za celkový úrok, poplatky a ďalšie výdavky spojené s poskytnutím, skorším splatením alebo naopak predĺžením doby splatnosti pôžičky.

Banky a nebankové spoločnosti musia podľa zákona znížiť úvery a poplatky za pôžičky pod hranicu 29,4% ročne. Ak by bola táto hranica prekročená, dlžník má právo vrátiť iba sumu, ktorú si požičal a nie je povinný platiť úrok ani poplatky. Taktiež má takmer istú šancu na úspech v prípade exekúcií alebo súdnych prieťahov.


Toto nariadenie sa, samozrejme, nepozdáva nebankovkám, pretože väčšina z nich takmer vždy prekročí zákonom stanovenú výšku úrokov.

 Osobitný úrokový strop bol pridelený krátkodobým a zrýchleným pôžičkám, ktoré ponúkajú lehotu splatnosti do 30 dní a požičať si je možné nižšie sumy. Pôžičky do 100€ s krátkou dobou splatnosti majú strop stanovený na maximálne 30% ročne.

Nová regulácia povedie k zlacňovaniu úverov od nebankoviek a zabráni nerozumnému zadlžovaniu ľudí,“ uviedla tajomníčka ministerstva spravodlivosti SR M. Jankovská.

Na staré pôžičky sa strop nevzťahuje

V prípade, že zmluva o pôžičke bola uzatvorená pred 1. júnom 2014, zákon o daňovom strope sa na ňu, bohužiaľ, nevzťahuje. Pokiaľ by a preukázalo, že poskytovateľ poskytol pôžičku, ktorá spĺňa definíciu úžery, je možné obrátiť sa na súd, no netušíme, či by bolo dlžníkovi vyhovené. Prípady sa budú zrejme riešiť individuálne, preto by sme odporúčali skúsiť aj túto cestu, ako sa odbremeniť od splácania prehnaných úrokov.

Poskytovatelia už hľadajú „zadné vrátka“

Nový zákon obmedzí prehnane vysoké zárobky ako nebankovkám, tak aj bankám. Preto by sme sa pravdepodobne mali začať pripravovať na masívnu vlnu protestov a kritiky, ktorými sa začnú pomaly zapĺňať médiá. Samozrejme, že úrokový strop bude označený za priveľmi nízky a útočiť sa bude hlavne na city klientov.

Pozornosť treba venovať aj rozmáhajúcemu sa trhu s čiernymi, a teda nelegálnymi pôžičkami. Vyhnite sa poskytovateľom cez inzerát alebo cez známeho. Vždy si overte serióznosť a dôveryhodnosť poskytovateľa, ktorého plánujete osloviť. Venujte čas prieskumu internetových diskusií a hodnotení.

Finančný expert Maroš Ovčiarik taktiež obhajuje zvýšenie aktuálneho úrokového stropu:

    “Na trhu sú aj ľudia, ktorí sú z rôznych dôvodov rizikoví, ale požičať si potrebujú. Logicky u týchto ľudí musí byť aj úroková sadzba vyššia, pretože súčasťou každej úrokovej sadzby je riziková prirážka, ktorej úlohou je vytvárať rezervu na prípadné nesplácanie. Čím rizikovejším klientom spoločnosti poskytujú úvery, tým musí byť riziková prirážka vyššia. Takže stanovenie maximálneho stropu určite obmedzí poskytovanie úveru určitej skupine ľudí. Tým však v žiadnom prípade nechcem povedať, že úrokové sadzby nemôžu byť nižšie a že viaceré spoločnosti nemajú sadzby nastavené neprimerane vysoko.”

Slovenská banková asociácia navrhuje strop nastaviť až na trojnásobok priemernej ročnej miery nákladov. Obhajuje sa tým, že v roku 2010 bola priemerná výška odplaty 4-násobkom priemernej RPMN. Niet sa čomu čudovať, keďže im ide o zisk. Vždy preto budú bojovať a dožadovať sa čo najvyššieho úrokového stropu. Názor, či sú tieto požiadavky v súlade s predstavou zákazníkov, prenechám čitateľovi.

Banky sa taktiež boja prípadného znižovania stropu alebo ďalších obmedzení v budúcnosti. Preto sa už teraz silou-mocou snažia nové vládne nariadenie označovať za neprimerané, a dokonca brániace voľnému obchodu

Záverečné zhrnutie

 • Od 01.07.2014 nesmie úrok spoločne so všetkými poplatkami (tzv. maximálna odplata) presiahnuť dvojnásobok ročnej percentuálnej miery nákladov (RPMN).
 • Ak je pri niektorom z typov úverov RPMN napr. 15%, odplata môže byť maximálne 30%. Pokiaľ bude táto hodnota prekročená, zmluva o úvere sa stáva neplatnou.
 • Na krátkodobé a zrýchlené pôžičky do výšky 100€ sa vzťahuje maximálna výška odplaty 30%.
 • Pri leasingu je stanovená maximálna výška odplaty 2,5 násobok RPMN.
Komentáre
 1. 7 rokov
 2. 8 rokov
  • 7 rokov
 3. 9 rokov
  • 9 rokov

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *