Úverová kalkulačka vypočíta mesačnú splátku pre daný úver pri zadanej úrokovej miere.

Ako mám s úverovou kalkulačkou pracovať?

  • zadajte výšku úveru do prvého riadku
  • zadajte úrokovú mieru do druhého riadku. Úroková miera je výška úroku v percentách pri poskytnutej pôžičke.
  • zadajte dobu splácania. Ako dlho budete pôžičku splácať?
  • vyberte interval splácania. Splácate pôžičku mesačne, pol ročne, ročne?
  • vyberte splatnosť splátky – väčšinou býva splatnosť na konci intervalu
  • vypočítajte pravidelné splátky