Úverový register – v záznamoch môžete byť až 5 rokov!

Môže byť prekážkou k získaniu nového úveru. Vie riadne znepríjemniť život. Vie o vašich financiách a predošlých finančných záväzkoch úplne všetko. O kom hovoríme? Nie o kom, ale o čom. Úverový register, to je to slovné spojenie, ktoré je postrachom viacerých ľudí.

úverový register

Webová stránka bankového úverového registra

Zdá sa, ako keby sme hovorili len o jednom centrálnom registri, ale je ich podstatne viac. Najdôležitejšie, z ktorých čerpajú banky aj iné finančné a úverové spoločnosti informácie, sú ale len dva – Spoločný register bankových informáciíNebankový register klientských informácií.

SRBI

Spoločný register bankových informácií prevádzkuje spoločnosť Slovak Banking Credit Bureau, ktorá vznikla v roku 2003. Táto spoločnosť je vlastnená tromi bankami, ktoré ho spolu zakladali, konkrétne Slovenskou sporiteľňou, Všeobecnou úverovou bankou a Tatra Bankou.


Samotný register vznikol koncom roku 2004 a v súčasnosti má už 18 členov. Ide o popredné slovenské banky, ktoré sa vzájomne informujú o klientoch.

Register zabezpečuje ukladanie a zdieľanie informácií medzi bankami o:

 • bonite klienta
 • dôveryhodnosti klienta
 • a platobnej disciplíne klienta

Tento register sa týka fyzických osôb a fyzických osôb – podnikateľov, čiže živnostníkov. Register obsahuje všetky typy informácií, čiže tak negatívne ako aj pozitívne informácie o klientoch bánk využívajúcich bankové pôžičky. Údaje sú samotnými bankami aktualizované na mesačnej báze. Od minulého roku si SRBI vymieňa informácie aj s druhým dôležitým registrom, NRKI.

NRKI

Pod označením NRKI sa skrýva Nebankový register klientských informácií. Tento register bol založený záujmovým združením fyzických osôb, Non Banking Credit Bureau, ktoré vzniklo na konci roku 2006.

Zakladajúcimi členmi združenia bolo 8 významných nebankových inštitúcií, ktoré pôsobili v oblasti splátkového predaja a leasingu, konkrétne:

 • VÚB Leasing
 • Consumer Finance Holding
 • ČSOB Leasing
 • GE Money
 • Tatra-Leasing
 • UniCredit Leasing Slovakia
 • VB LEASING SK
 • VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko

V súčasnej dobe už má register 25 členov a obsahuje informácie o vzťahoch alebo úverových produktoch medzi klientmi a nebankovými veriteľskými subjektmi. Aj v tomto prípade sú v registri tak pozitívne, ako aj negatívne informácie, ktoré sa týkajú platobnej morálky a dôveryhodnosti klientov, ktorí využívajú nebankové úvery. Register ukladá informácie o fyzických aj právnických osobách.

overenie bonity

Dnes si už registre overujú všetky banky aj nebankovky

Nejde len o neplatičov

Informácie, ktoré sú v úverových registroch, majú slúžiť pre banky aj nebankové spoločnosti na získanie prehľadu o žiadateľovi, ktorý má záujem o úverový produkt. Cieľom je taktiež ochrániť samotných klientov pred tým, aby sa „preúverovali“ a dostali do situácie, že by nevedeli svoje finančné záväzky splácať.

Z vyššie uvedených dôvodov sa v registroch nenachádzajú len informácie o neplatičoch, ale aj o žiadateľoch o úver. Rovnako tak sú v registroch uložené aj informácie o tých, ktorí podpísali zabezpečujúci záväzok k úverovému produktu, čiže sú ručiteľmi za úver.

Fakt, že sa do úverového registra zapisuje napríklad aj to, ak požiadate o úver, môže byť v určitých prípadoch negatívne. Pokiaľ vám napríklad dve banky odmietli schváliť pôžičku, šanca na získanie iného úveru v tretej banke je minimálna. Pre každého ďalšieho potenciálneho veriteľa sú totiž dve zamietnutia v úverovom registri znamením, že žiadateľ je z pohľadu bonity alebo dôveryhodnosti „problémový“.

Pozor si treba dať aj na ručenie. Ak sa stane, že v úverovom záväzku, kde ste ručiteľom, prestane pôvodný dlžník splácať svoj dlh, musíte nastúpiť vy. To však nie je všetko – aj takáto udalosť sa totiž premietne do registra. Sú prípady, kedy ručitelia mali kvôli svojmu ručeniu problémy so získaním nového úveru, nakoľko záznam v registroch ukazoval omeškanie so splácaním v úverovom vzťahu kde vystupovali – hoci len z pozície ručiteľa.

POZOR NA KREDITNÉ KARTY A KONTOKORENTY! Ľudia veľmi často zabúdajú na to, že pod pojmom úver sa nemyslí len klasická pôžička, ktorú získate jednorazovo a následne ju splácate. Do kategórie finančných záväzkov úverového typu totiž spadajú napríklad aj kreditky a kontokorentné úvery, čiže povolenie prečerpanie k účtu.

Požiadajte o výpis

Ak by ste chceli vedieť, čo o vás úverové registre vedia, cez internet sa to nedozviete. K dispozícii totiž nie je žiaden zoznam informácií, ktorý by bol voľne dostupný, pretože registre nie sú verejné zoznamy neplatičov. Môžete sa však obrátiť priamo na daný register a to buď s osobnou alebo poštovou žiadosťou o výpis z neho.

Tak v prípade bankového ako aj v prípade nebankového registra je možné požiadať o vyhotovenie buď štandardného výpisu, ktorý získate do 30 kalendárnych dní, alebo expresného výpisu, ktorý vám príde už do 5 pracovných dní. Za vyhotovenie výpisov si však registre vypýtajú poplatky a to buď 4 € alebo 14 € – podľa toho, či máte záujem o štandardný alebo expresný výpis.

Bežne sa výpisy posielajú poštou doporučene do vlastných rúk, ale ich prevzatie je možné dohodnúť aj osobne v klientskom centre príslušného správcu registra. Ak chcete mať kompletný prehľad o tom, čo o vás úverové registre vedia, musíte požiadať o výpis tak z Spoločného registra bankových informácií, ako aj o výpis z Nebankového registra klientských informácií. Kombinovať oba výpisy do jedného nie je možné.

Spotrebiteľský výpis raz ročne zadarmo a online

Ak nepotrebujete poznať celú históriu údajov, ktoré o vás registre vedú, môžete využiť aj službu Spotrebiteľského výpisu cez portál moje-financie.sk. Obsahom Spotrebiteľského výpisu nie je história údajov, ale aktuálny stav, čiže údaje platné k momentu vyžiadania.

Výpis je možné získať raz ročne zdarma, všetky ďalšie výpisy sú už spoplatnené. Výhodou je, že v tomto prípade je možné výpis získať veľmi rýchlo a to vďaka online vybaveniu – predchádzať tomu ale musí registrácia na vyššie zmienenom webovom portály.

Výmaz na požiadanie nie je možný, zmena áno

Úverové registre uchovávajú informácie o klientoch počas celej doby platnosti zmluvy a aj dobu 5 rokov od skončenia zmluvného vzťahu medzi klientom a veriteľom. Vymazať tieto informácie skôr nie je možné.

Jediný spôsob, ako zabrániť banke alebo nebankovke dozvedieť sa o nich, je nepodpísanie súhlasu s overením svojej osoby pri žiadosti o nový úverový produkt. To sa však rovná automatickému zamietnutiu takejto žiadosti.

Iná je ale situácia v prípade, ak by ste zistili, že v úverovom registri sa nachádzajú nezrovnalosti. Pokiaľ je nejaká informácie chybná alebo nepresná, musíte upovedomiť správcu registra, ktorý sa skontaktuje s tou inštitúciou, ktorá danú informáciu poskytla. Pokiaľ sa nezrovnalosti alebo chyby preukážu, vykoná register nápravu a o výsledku vás písomne upovedomí. O tom, ako sa dostať z registrov von v takomto prípade sme už písali detailnejšie skôr.

pôžičky bez registra už nezískate

Overenie v registroch chráni veriteľa aj dlžníka

Zhodnotenie na záver: sú registre užitočné alebo nie?

Po tomto všetkom sa možno viacerí z vás pýtajú, či sú alebo nie sú úverové registre užitočné a prospešné. Na jednej strane je pravda, že omeškanie so splácaním sa môže z času na čas a z objektívnych príčin podariť každému. Získať kvôli tomu negatívny záznam (nehovoriac už o tom, ak sa z jedného omylu stane rovno exekúcia), ktorý do budúcnosti spôsobí problémy pri získaní inej pôžičky, môže byť naozaj mrzuté a niekedy na prvý pohľad aj nespravodlivé.

Na druhú stranu, na Slovensku máme v oblasti financií pomerne malý trh. Banky by si medzi sebou tak či tak vymieňali informácie a určitá forma kontroly je prirodzená. Je to dôležité nielen pre veriteľov, ale aj pre samotných spotrebiteľov.

Niekedy je totiž lepšie nezískať nový úver, ktorý by vás mohol finančne zruinovať. Register tak môže byť aj zrkadlom vašej finančnej kondície a varovným signálom, ak je potrebné niečo na sebe z pohľadu financií zmeniť.

Komentáre
 1. 3 mesiace
 2. 11 mesiacov
 3. 5 rokov

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *