XXL Výnos od Privatbanky je lepší ako termínovaný vklad

klesajúcimi úrokmi na úveroch klesajú výnosy aj na bežných bankových vkladoch. Termínovaný účet alebo vkladná knižka sa neoplatia už tak, ako pred pár rokmi. Kto sa nechce zmieriť s výnosom do jedného percenta ročne, pre toho existuje niekoľko alternatív.

XXL Výnos

Jednou z nich je aj XXL Výnos, ktorý ponúka Privatbanka. Ide o dlhopisy, ktoré prinášajú zhodnotenie až do 3,60 % p.a., čo je naozaj nadpriemerný výnos na dnešné pomery. Dnes si ich predstavíme bližšie a povieme si aj niečo viac o dlhopisoch samotných.

Čo sú dlhopisy a ako fungujú

Za slovíčkom dlhopis sa skrýva v podstate cenný papier, ktorý prináša jeho majiteľovi finančný zisk v podobe úrokového výnosu. Dlhopisy sú finančné cenné papiere obchodovateľné na burze, čo znamená, že sa dajú kúpiť aj predať na kapitálových trhoch. Najčastejšie sa k nim dostanete ale priamo od toho, kto dlhopis vydáva.


Princíp fungovania dlhopisov je pomerne jednoduchý:

 1. Vydavateľ dlhopisu, odborne nazývaný emitent, vydá do obehu dlhopisy v určitej hodnote.
 2. Za každý predaný dlhopis získa od investora, čiže od vás, finančné prostriedky.
 3. Kúpou dlhopisu získate od emitenta záväzok vyplácania výnosu, najčastejšie vo forme polročnej alebo ročnej periodicity, pričom tento výnos býva vyjadrený v úroku za rok.
 4. Počas vopred známej lehoty máte garantovaný úrok.
 5. Na konci lehoty emitent vykúpi dlhopisy od investorov späť za ich pôvodnú cenu, čiže tzv. nominálnu hodnotu.

Zjednodušene sa dlhopis dá prirovnať k pôžičke, ktorú poskytuje nový majiteľ dlhopisu pôvodnému majiteľovi, čiže vydavateľovi. Najčastejšie nakupujú dlhopisy tzv. inštitucionálni investori, čiže banky, investičné spoločnosti, poisťovne alebo rôzne investičné fondy. Zákon ale umožňuje nakúpiť dlhopisy aj jednotlivcom, či už fyzickým alebo právnickým osobám.

DLHOPISY VYDÁVAJÚ ŠTÁTY AJ FIRMY:

Dlhopis ako nástroj získania kapitálu využívajú tak firmy, ako aj štáty. Výnos dlhopisu, čiže úroková sadzba, čiastočne odzrkadľuje rizikovosť danej investície. Čím je výnos vyšší, tým rizikovejšia môže byť investícia do nákupu dlhopisu. V prípade štátov to platí takmer na 100 %, v súkromnom sektore sa ale nájdu aj niektoré výnimky.

Výhody vs. nevýhody dlhopisov

Dlhopisy ako forma investície majú niekoľko plusov. Najväčšou výhodou je, že na rozdiel od tradičných bankových produktov, je ich výnos mnohonásobne vyšší. Kým dnes majú najväčšie banky termínované vklady úročené pri ročnej viazanosti ledva pol percentom za rok, bežné dlhopisy získate s výnosom 6 či 7 krát vyšším – a to je podstatný rozdiel.

Ďalšie výhody dlhopisov sú:

 • predvídateľnosť výnosu vopred
 • garantovaná výška úročenia
 • možnosť v prípade potreby dlhopis odpredať aj skôr
 • veľký výber a možnosť nájsť kompromis medzi výnosom a „rizikom“

Mínusom dlhopisov je fakt, že na rozdiel od bankových vkladov, nie sú finančné prostriedky do nich vložené chránené Zákonom na ochranu vkladov. Súčasná legislatíva síce uprednostňuje vlastníkov dlhopisov v prípade finančných problémov emitenta napríklad pred akcionármi, ale 100 % istotu určite nemáte. Z toho dôvodu je dôležité vedieť si vybrať dlhopisy takej kvality, kde máte čo najnižšiu mieru rizika.

Porovnanie finančných produktov

Asi takto nejako vyzerá porovnanie výnosov: termínovaný vklad vs. investovanie do dlhopisov

Privatbanka a jej XXL Výnos

Veľmi dobrým príkladom zaujímavých dlhopisov s akceptovateľným „rizikom“ je produkt zvaný XXL Výnos. Ide o verejné emisie dlhopisov Penta Public, ktoré umožňujú aj individuálnym investorom dosiahnuť veľmi zaujímavé zhodnotenie. V septembri boli vydané už dve emisie týchto korporátnych dlhopisov a to so splatnosťou na 1,5 roka alebo so splatnosťou na 2,5 roka. Dlhopisy sa vydávali s fixným úrokom 3,6 a 3,7 % ročne.

Dlhopisy aj pre individuálnych investorov ponúka Privatbanka. Ide o banku primárne zameranú na segment tzv. privátneho bankovníctva, ktorá sa ale v poslednej dobe orientuje niektorými investičnými produktmi aj na širšiu verejnosť. Práve XXL Výnos je jedným z takýchto produktov, vďaka ktorým môžete zaujímavo zhodnotiť svoje úspory a nemusíte ich nechať „hniť“ v banke na účte alebo vkladnej knižke.

Aktuálne sú dostupné dva druhy dlhopisov v rámci produktu XXL Výnos a to:

 1. Penta Public 28: Ide o dlhopisy v menovitej hodnote emisie 7.000.000 €, kde má jeden dlhopis hodnotu 1.000 €. Dátum emisie bol 12.10.2016 a splatnosť dlhopisu je 12.10.2017. Výnos je vo výške 3,55 %a. a je vyplácaný polročne. Aktuálne je k dispozícii ešte 174 dlhopisov*.
 2. Penta Public 29: Tieto dlhopisy majú menovitú hodnotu emisie 9.000.000 € a aj tu má jeden hodnotu 1.000 €. Dátum emisie bol 19.10.2016 a splatnosť dlhopisu je 30.04.2018. Výnos vyplácaný raz za pol roka je vo výške 3,60 % p.a.. K dispozícii je aktuálne ešte 2.727 dlhopisov*.

(* stav bol k 19.11.2016)

Ide o korporátne dlhopisy dostupné aj pre investorov, ktorí chcú investovať menšiu sumu, keďže minimálna investícia je už od 3.000 €. Výnos je fixný a je známy vopred, pričom je vyplácaný pravidelne, spravidla v polročných intervaloch.

Samozrejme, aj v prípade týchto dlhopisov platí, že ak by ste peniaze potrebovali ešte pred ich splatnosťou, môžete ich predať aj skôr. Emitentom týchto dlhopisov je priamo spoločnosť z ekonomicky silnej skupiny Penta, čo znamená veľmi dobrý pomer medzi výnosom a nízkou mierou rizika.

ZAUJÍMAVÝ VÝNOS VS. ISTOTA:

Aj keď sa to možno nezdá, faktom je, že výnos pod 4 % ročne na dlhopisoch nie je vôbec vysoký a na trhoch sú určite aj zaujímavejšie úročenia. XXL Výnos je ale nielen o zhodnotení peňazí, ale aj o určitej stabilite a perspektíve, keďže takto ponúkané dlhopisy pochádzajú z ekonomicky silnej finančnej skupiny.

Porovnanie

Rozhodli sme sa porovnať viacero možností zhodnotenia peňazí a to vo forme tabuľky. Lepšie tak názorne uvidíte, aký výnos môžete získať, ak sa rozhodnete napríklad pre vkladnú knižku v Poštovej banke, termínovaný vklad vo VÚB a pre XXL Výnos:

Typ produktu Vkladná knižka – Poštová banka Termínovaný vklad na rok vo VÚB XXL Výnos
Výnos v % p.a.  0,6  0,05 3,6
Výnos z 10.000 € za 1 rok  60 €  5 €  360 €

Naše odporučenie

Hoci dlhopisy nespadajú medzi absolútne garantované a 100 % isté formy zhodnotenia finančných prostriedkov, pri aktuálnych sadzbách na bežných bankových produktoch je na mieste uvažovať aspoň o ich vyskúšaní. V prípade investovania je však oveľa dôležitejšie porovnanie a získanie informácii vopred, ako pri bežne využívaných spôsoboch sporenia.

Nám vychádza ako aktuálne najlepšia dostupná kombinácia výnosu a prijateľnej miery rizika XXL Výnos, ktorý ponúka Privatbanka.

Získajte nezáväzný prepočet možného výnosu!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *