Aktuálny zoznam bánk, ktoré pôsobia priamo na Slovensku alebo ako pobočka zahraničnej banky.

EN: Updated list of commercial and savings banks in Slovakia and branch offices of foreign banks.

Zoznam bánk na Slovensku

Komerčné banky a stavebné sporiteľne v abecednom poradí, ktoré poskytujú služby klientom na základe licencie NBS.

Zoznam pobočiek zahraničných bánk

Zahraničné banky, ktoré poskytujú finančné služby na Slovensku prostredníctvom pobočiek.

Zaniknutné banky a pobočky zahraničných bánk

    • AG Banka, a.s. – ukončenie činnosti vyhlásením konkurzu 3.5.2000
    • Slovenská kreditná banka, a.s. – ukončenie činnosti vyhlásením konkurzu 4.7.2000
    • Devín Banka, a.s. – ukončenie činnosti vyhlásením konkurzu 23. 4. 2004
    • Sberbank Slovensko, a.s – dňa 1. 8. 2017 došlo k zlúčeniu Sberbank Slovensko, a.s. s Prima bankou Slovensko, a.s