Zoznamy neplatičov: aké existujú a ako z nich von?

Na zozname neplatičov sa môže vaše meno ocitnúť naozaj veľmi ľahko. Dôvodov na to je hneď niekoľko – načas neuhradené splátky úveru, meškanie so zaplatením faktúry alebo odvodov do zdravotnej poisťovne…

Zoznamy neplatičov si vytvárajú viaceré inštitúcie, nielen tie finančné. Pozrime sa teda spolu na tie najznámejšie, ako sa z nich môžete dostať von a ako rýchlo vás zapíšu resp. vymažú.

Aké zoznamy neplatičov na Slovensku existujú a ako sa z registra dostať von?

1. Úverový register bánk

Bankový úverový register obsahuje zápis o ľuďoch, ktorí už úver z banky majú alebo o úver ešte len požiadali. Nejedná sa tak o typický zoznam neplatičov a dlžníkov. Pri nahliadnutí do registra by sme našli základné informácie o zákazníkovi vrátane informácií o jeho úvere resp. úveroch.

Dokonca je v ňom zaznamenávaná aj história splácania, čiže to či klient dodržuje svoje záväzky načas alebo ako dlho mešká s jednotlivými splátkami. Zápisu sa nevyhne ani spoludlžník, ktorý v prípade problémov so splácaním môže mať taktiež vážny problém so získaním úveru.


Ako rýchlo vznikne zápis, že neplatíte načas?

Jednoznačná odpoveď neexistuje a každá banka to robí individuálne. Napríklad Tatra banka robí zápis každého omeškania, no je viditeľná suma aj počet dní, aby sa dala vyhodnotiť závažnosť priestupku.

Naopak, Slovenská sporiteľňa vytvára zápis o omeškaní v prípade, že záväzok nie je uhradený do 30. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci. Všeobecná úverová banka má zasa šibeničný termín 20. dňa v danom mesiaci. Po tomto dátume sa už záznam v úverovom registri bánk objaví.

Dôležité však je poznamenať, že zápis o omeškaní nemusí byť úplne tragický. Ak so splátkami meškáte z času na čas len napr. 1 až 3 dni, tak to neznamená, že v budúcnosti úver automaticky nedostanete.

Výpis z úverového registra bánkSBCB - logo

Informácie, ktoré úverový register bánk obsahuje, nie sú verejne dostupné. Nazrieť do záznamov však môže až 17 bankových inštitúcií. Ak chcete získať výpis z registra, tak sa musíte obrátiť na prevádzkovateľa, ktorým je spoločnosť Slovak Banking Credit Bureau, s.r.o.

Urobiť tak môžete jednoducho – na webstránke spoločnosti nájdete tlačivo formulára. Vyplňte ho a odošlite do sídla spoločnosti. Pripravte sa však na to, že za odpis z registra musíte zaplatiť 4 € (vyhotovenie do 30 dní) a za zrýchlený výpis do 5 dní si priplatíte 14 €.

TIP: Registre neplatičov pôžičiek – náš kompletný sprievodca.

2. Nebankový register dlžníkov

Register nebankových finančných spoločností obsahuje informácie o vašich prípadných lízingových a úverových zmluvách. Aj tu je zaznamenávaná vaša platobná morálka, história a informácia o ručiteľovi.

Od bankového registra sa odlišuje aj tým, že obsahuje aj údaje o živnostníkoch a právnických osobách. Nebankový register zachováva, podobne ako bankový, informácie približne 5 rokov od konečného ukončenia zmluvy o úvere. Do registra môže aktuálne nahliadnuť 12 lízingových a splátkových spoločností.

Prevádzkovateľom registra nebankových spoločností je Non Banking Credit Bureau. Aj NBCB je možné požiadať o aktuálny výpis z registra. Tlačivo na stiahnutie nájdete v sekcii „Formuláre“. Požiadať o vystavenie môžete aj osobne, no nevyhnete sa poplatku (rovnaký ako v prípade bankového úverového registra).

Register SOLUSSolus - logo

Na Slovensku poznáme aj nebankový register SOLUS – záujmové združenie právnických osôb. Jeho cieľmi je prevencia zadlžovania klientov, zníženie počtu dlžníkov, ktorí meškajú so splátkami a znižovanie finančnej straty veriteľov.

V minulosti sme vám priniesli zaujímavý rozhovor o registri SOLUS s tajomníčkou tohto združenia JUDr. Zuzanou Krajčovičovou.

TIP: Ste v registri dlžníkov? Prečítajte si návod ako sa dostať z registra.

3. Zoznam dlžníkov v Sociálnej poisťovniSociálna poisťovňa logo

Vaše meno už možno zoznam dlžníkov Sociálnej poisťovne obsahoval. Na zoznam sa totiž dostanete každá firma, živnostník alebo iná fyzická osoba vo chvíli, keď neuhradí načas poistné. Taktiež aj v prípade, že ho uhradí v nedostatočnej výške.

Tento zoznam je pravidelne aktualizovaný 4-krát mesačne, pričom keď svoj dlh vyrovnáte, tak je váš zápis okamžite odstránený pri nasledujúcej aktualizácii.

Ak si myslíte, že ste na zozname neoprávnene, tak urýchlene kontaktujte Sociálnu poisťovňu, ktorá vás okamžite vymaže.

Pozor na penále z omeškania!

Ak meškáte s úhradou poistného, tak by ste sa mali poponáhľať. Sociálna poisťovňa si totiž za omeškanie účtuje penále vo výše 0,05 % z celkovej dlžnej sumy za každý jeden deň omeškania. Omeškanie je rátané od pôvodného dňa splatnosti až po pripísanie peňazí na účet Sociálnej poisťovne.

4. Zoznam dlžníkov v zdravotnej poisťovniZoznam neplatičov a dlžníkov v zdravotnej poisťovni Union, VŠZP alebo Dôvera.

Na zoznam neplatičov sa v zdravotnej poisťovni dostane ten, kto nezaplatí predpísané zdravotné odvody za 3 mesiace. Taktiež aj v prípade, že neuhradí nedoplatok z ročného zúčtovania presahujúci sumu 10 €.

Zoznam dlžníkov sa v zdravotných poisťovniach aktualizuje 1-krát mesačne, presne k 20. dňu v príslušnom mesiaci. Týmto spôsobom sa aktualizuje register v Všeobecnej zdravotnej poisťovni aj v poisťovni Union.

Takže ak aj uhradíte poistné, tak budete zo zoznamu odstránený až najbližší 20. deň v mesiaci. Poisťovňa Dôvera to má trocha ináč a po uhradení nedoplatku odstráni klientovo meno do jedného týždňa.

Aj tu pozor na veľmi dlhé otáľanie s úhradou, keďže pri výpočte úroku z omeškania sa používa pomerne vysoká ročná úroková sadzba 15 %.

Zoznamy neplatičov zdravotných poisťovní:
1. Zoznam dlžníkov VŠZP
2. Zoznam dlžníkov Union
3. Zoznam dlžníkov Dôvera

5. Zoznam neplatičov mobilných operátorovZoznam neplatičov mobilných operátorov O2, Telekom a Orange.

Dokonca aj mobilní operátori majú svoju čiernu listinu neplatičov. Tú môžu dokonca zdieľať medzi sebou a informovať sa tak o jednotlivých klientoch.

Na „black list“ operátora sa dostanete v prípade, že svoje záväzky neuhradíte ani po 30 dňoch od stanoveného dátumu splatnosti.

Slovak Telekom, Orange aj O2 mažú záznamy po uhradení platby klientov väčšinou do niekoľkých hodín od prijatia platby.

6. Zoznam daňových dlžníkovZoznam daňových neplatičov vydáva Finančná správa SR.

Finančná správa Slovenskej republiky vydáva taktiež zoznam daňových dlžníkov, kde sa nachádzajú osoby alebo subjekty, ktoré majú dlhodobo nedoplatky na dani. Tento register daňových dlžníkov je aktualizovaný len raz do roka.

Ak sa na tomto zozname ocitnete, tak vám odporúčame podať si dodatočné daňové priznanie ešte pred uskutočnením daňovej kontroly. Vtedy zaplatíte pokutu len 5 % z nezaplatenej dane. V prípade daňovej kontroly sa môže sankcia vyšplhať aj na 10 % z dlžnej čiastky.

7. Zoznam neplatičov v poisťovniachSlovenská kancelária poisťovateľov, skratka SKP.

Aj klasické komerčné poisťovne si vytvárajú svoje registre. Napríklad Slovenská kancelária poisťovateľov vytvára interný register zmlúv povinného zmluvného poistenia. Zmluvy PZP sú zaznamenávané a je tu pridávaný každý klient.

Verejnosť má prístup obmedzený, no podľa evidenčného čísla automobilu dokážete zistiť, či je poistené. Takýmto spôsobom viete overiť aj údaje o vozidle z poistnej zmluvy. Pre zaujímavosť, policajti majú do tejto databázy plný prístup.

8. Internetové zoznamy dlžníkov

Na internete nájdete obrovské množstvo neoficiálnych zoznamov dlžníkov. Dáta na nich sú väčšinou čerpané zo zdravotných poisťovní alebo Sociálnej poisťovne. Tieto portály sú však veľmi problematické, keďže nemusia zobrazovať aktualizované zápisy.

Nachádzate sa na niektorom zozname? Rýchlo preč!

Ako vidíte, tak zoznamov neplatičov alebo registrov dlžníkov je hneď niekoľko. Možno ste ani sami nečakali, kto všetko si o vás a vašej platobnej morálke vedie záznamy.

Pravda, niektoré sú menej podstatné a nie sú až tak závažné, no pri niektorých sa vám môže neplatenie vypomstiť. Napríklad ak sa nachádzate v bankovom registri dlžníkov, tak nemusíte v blízkej budúcnosti získať hypotéku na bývanie. Značne sa vám skomplikuje cesta k vlastnému bývaniu.

Odporúčame vám preto všetky svoje podlžnosti vyrovnať a prípadne zvážiť kroky, ktoré vám ukážu ako sa dostať z úverového registra dlžníkov.

Bez reakcí

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *